Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Integration through education.

Podat přihlášku

Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 9. 2020

Co se naučíte

Magisterský program „Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrád Perspective European Governance“ si klade za cíl detailní seznámení s problematikou mezinárodních vztahů, především v kontextu střední a východní Evropy, s problematikou politických systémů, transformace politických režimů, ekonomické transformace a bezpečnosti v regionu, s užším zaměřením na země Visegrádské skupiny. Kombinuje poznatky a přístupy ekonomie, práva a politologie a snaží se též o seznámení studentů pocházejících z různých zemí (nejen ze států V4) s kulturou a historií těchto jednotlivých zemí, v nichž budou postupně absolvovat svoje studium

Praxe

Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia.

Chcete vědět víc?

https://visegradstudies.eu/

http://www.fss.muni.cz/admission/master_studies/international_relations_visegrad_perspective

Uplatnění absolventů

Absolventi programu se uplatní v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

Termíny

2. 6. – 30. 9. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné
Spolupracující instituce
  • Jagiellonian University, University of Matej Bel, Pecs University
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: