European Politics

Study Europe in the heart of Europe!

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Obor European Politics je komplexní studium zaměřené na srovnávací politologický výzkum a evropskou integraci. Srovnávací politologický výzkum zahrnuje základní teorii, metodologii výzkumu, empirickou analýzu a srovnávací studium politického vývoje a stranických systémů v evropských zemích. V jeho rámci je možné zaměřit se na zkušenosti transformujících se postkomunistických zemí střední a východní Evropy. Studium evropské integrace zahrnuje teoretickou i empirickou analýzu mezinárodních evropských organizací. Zvláštní důraz je kladen na studium Evropské unie a jejího rozšiřování.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat teoretické znalosti v praxi na současné problémy evropské politiky, mezinárodních vztahů a mezinárodních organizací;
  • vysvětlit současné politické procesy v Evropě a jejich výsledky;
  • vysvětlit výsledky vývoje na poli mezinárodní bezpečnosti a světové ekonomiky;
  • srovnat strategie evropských zemí, organizací a institucí v globálním rámci mezinárodních vztahů;
  • analyzovat vliv a dopad evropského zapojení do řešení globálních problémů.

Uplatnění absolventů

Absolventi European Politics se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, například jako konzultanti v politologických servisních a poradenských aktivitách, v politickém managementu, ve státní správě, v aparátu jednotlivých politických stran, v diplomatických službách a zastoupení institucí (zejména v EU), ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách a v pedagogické práci na středních školách. Absolventi mohou také pracovat jako novináři, analytici a lobisté. Mohou rovněž pracovat v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících vysokou úroveň analytických dovedností a výbornou znalost obecných trendů vývoje současných evropských společností.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem European Politics


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí je předchozí vzdělání v oblasti sociálních a humanitních věd, případně práva či ekonomie. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivačních dopisů a dalších dokumentů a video pohovorů.

Kritéria hodnocení

Maximum 100 bodů (pro přijetí je minimum 60 b.) na základě zaslaných dokumentů a vstupních pohovorů.

Další informace

https://www.fss.muni.cz/admission/master_studies/european_politics

Podejte přihlášku