Podávání žádostí a dokumenty ke stažení

Na našem oddělení můžete podat formální žádosti v případě situací týkajících se vašeho studia nebo výjimek z pravidel. Žádosti podávejte vždy s vyjádřením školitele a vyučujícího.

formuláře, vzory oznámení a žádostí týkající se doktorského studia

Studentské karty

Mezinárodní identifikační karta pro studenty (ISIC)

Průkaz umožňuje svému držiteli vstupy na pracoviště a do zařízení v rámci univerzity (učebny, knihovny), identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách MU a používání kopírek, tiskáren a dalších zařízení vybavených snímači mikročipů. Zároveň mu přináší mnoho slev a výhod v oblasti denního života (nakupování, kina, divadla, restaurace, sportoviště) a cestování (levné letenky, jízdenky, ubytování, vstupné do památek). Na kartu mají nárok pouze studenti prezenční formy doktorského studia. Absolventi magisterského studia na MU budou používat ISIC dosavadní, pouze si zakoupí revalidační známku pro platnost průkazu v dalším roce. Absolventi jiných škol si o něj požádají prostřednictvím oddělení pro doktorské studium, nejdříve se ale musí nechat vyfotografovat.

Po uplynutí prezenční doby studia (tj. po 4 letech) ztratí studenti nárok na využívání slev a výhod, ale funkčnost karty v rámci univerzity zůstává zachována. Studentům, kteří po skončení čtyřleté doby studia v prezenční formě pokračují ve studiu v kombinované formě, funguje ISIC jako průkaz studenta kombinovaného studia.

Průkaz studenta kombinovaného studia

Studenti kombinovaného doktorského studia si mohou požádat o vystavení karty opravňující je ke vstupům do zařízení univerzity (učebny, knihovny). Kartu získají prostřednictvím oddělení pro doktorské studium po předchozím vyfotografování se.

Poplatky za nové karty a známky

Revalidační známky, ISIC karty a průkazy studenta kombinovaného studia se platí přes Obchodní centrum MU.

Ceny průkazů dle Pokynu MU č. 3/16 platné od 1. 6. 2016

  • Revalidační přelepka ISIC: 180,- Kč
  • Karta ISIC – první karta: 180,- Kč
  • Karta ISIC  změna jména: 180,- Kč
  • Karta ISIC  ztráta nebo poškození karty: 380,- Kč
  • Průkaz studenta kombinovaného studia  první průkaz: 120,- Kč
  • Průkaz studenta kombinovaného studia  změna jména: 120,- Kč
  • Průkaz studenta kombinovaného studia  ztráta nebo poškození průkazu: 220,-Kč
  • Nová karta z důvodu vadného čipu staré karty: zdarma