Podávání žádostí

Žádosti se podávají elektronickypřes Úřadovnu v IS

U takto podaných žádostí není třeba vyjádření školitele, ale oporučujeme, abyste o tomto svého školitele informovali.

Elektronicky lze podat:

 • Oznámení o zanechání studia
 • Žádost o přerušení studia
 • Žádost o udělení výjimky ze SZŘ (o výjimku pro zápis do semestru z počtu kreditů, o možnost opakování opakovaného předmětu nebo kombinace obojího, apod.)
 • Žádost o změnu školitele
 • Žádost o změnu formy studia
 • Žádost o změnu výzkumného zaměření disertační práce
 • Žádost o změnu názvu disertační práce

Studentské karty

Mezinárodní identifikační karta pro studenty (ISIC)

Průkaz umožňuje svému držiteli vstupy na pracoviště a do zařízení v rámci univerzity (učebny, knihovny), identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách MU a používání kopírek, tiskáren a dalších zařízení vybavených snímači mikročipů. Zároveň mu přináší mnoho slev a výhod v oblasti denního života (nakupování, kina, divadla, restaurace, sportoviště) a cestování (levné letenky, jízdenky, ubytování, vstupné do památek). Na kartu mají nárok pouze studenti prezenční formy doktorského studia. Absolventi magisterského studia na MU budou používat ISIC dosavadní, pouze si zakoupí revalidační známku pro platnost průkazu v dalším roce. Absolventi jiných škol si o něj požádají prostřednictvím oddělení pro doktorské studium, nejdříve se ale musí nechat vyfotografovat.

Po uplynutí prezenční doby studia (tj. po 4 letech) ztratí studenti nárok na využívání slev a výhod, ale funkčnost karty v rámci univerzity zůstává zachována. Studentům, kteří po skončení čtyřleté doby studia v prezenční formě pokračují ve studiu v kombinované formě, funguje ISIC jako průkaz studenta kombinovaného studia.

Průkaz studenta kombinovaného studia

Studenti kombinovaného doktorského studia si mohou požádat o vystavení karty opravňující je ke vstupům do zařízení univerzity (učebny, knihovny). Kartu získají prostřednictvím oddělení pro doktorské studium po předchozím vyfotografování se.

Poplatky za nové karty a známky

Revalidační známky, ISIC karty a průkazy studenta kombinovaného studia se platí přes Obchodní centrum MU.

Ceny průkazů dle Pokynu MU č. 5/2017 platné od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2023.

 • Revalidační přelepka ISIC: 180,- Kč
 • Karta ISIC – první karta: 180,- Kč
 • Karta ISIC  změna jména: 180,- Kč
 • Karta ISIC  ztráta nebo poškození karty: 380,- Kč
 • Průkaz studenta kombinovaného studia  první průkaz: 120,- Kč
 • Průkaz studenta kombinovaného studia  změna jména: 120,- Kč
 • Průkaz studenta kombinovaného studia  ztráta nebo poškození průkazu: 220,-Kč
 • Nová karta z důvodu vadného čipu staré karty: zdarma

Ceny průkazů dle Pokynu MU č. 5/2017 platné od 1. 6. 2023.

 • Revalidační přelepka ISIC: 250,- Kč
 • Karta ISIC – první karta: 250,- Kč
 • Karta ISIC změna jména: 250,- Kč
 • Karta ISIC ztráta nebo poškození karty: 450,- Kč
 • Průkaz studenta kombinovaného studia první průkaz: 120,- Kč
 • Průkaz studenta kombinovaného studia změna jména: 120,- Kč
 • Průkaz studenta kombinovaného studia ztráta nebo poškození průkazu: 220,-Kč
 • Nová karta z důvodu vadného čipu staré karty: zdarma

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.