Post-testové pravděpodobnosti pro každodenní praxi založenou na důkazech

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

TOČÍK Jaroslav

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Údaje o senzitivitě a specificitě testu jsou v praxi mnohdy obtížně interpretovatelné a nepomáhají tak adekvátně klinické rozvaze. V tomto příspěvku si ukážeme poměrně jednoduchý způsob, pomocí kterého lze tyto údaje v praxi velice dobře využít v jednom ze základním postupů medicíny založené na důkazech — výpočtu post-testových pravděpodobností. Tento postup kombinuje Vaši každodenní klinickou zkušenost s údaji o užitých metodách pro rychlé vyčíslení pravděpodobnosti, s jakou se například sledovaná porucha skutečně u klienta vyskytuje. Dále Vám tento postup pomůže pro daného klienta volit vhodné a vědecky podložené testové metody. Ukážeme si také, jak lze tímto způsobem velice jednoduše kombinovat mnohdy protichůdné výsledky testových metod a představíme jednoduchou pomůcku, která Vám výpočty usnadní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.