Individualizace v sociální práci s rodinou – obviňování obětí

Autoři

VYSLOUŽILOVÁ Alena NAVRÁTIL Pavel

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce - Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&ukol=detail&id=105&clanekid=1230
Klíčová slova individualization; social work; late modernity
Přiložené soubory
Popis CÍL: Cílem stati je (kriticky) reflektovat modernizační sociální procesy s ohledem na jejich možné dopady na sociální práci s rodinou. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem stati je teorie modernizace obsažená v dílech J. Kellera, Z. Baumana, U. Becka a A. Giddense. METODA: Pro zodpovězení výzkumné otázky byla využita obsahová analýza především zahraničních odborných textů a publikací věnujících se otázkám individualizace a sociální práce s rodinou. VÝSLEDKY: Postupující proces individualizace se významně odráží v zaměření sociální práce s rodinou. Jako zvlášť zásadní se ukazuje orientace na sociálně-právní ochranu dětí, tedy orientace na dítě, před sociální prací s rodinou jako celkem, resp. systémem. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Popsané proměny sociální práce s rodinou mohou pomoci pochopit odklon od sociální práce s rodinou založené na vnímání rodiny jako systému směrem k více individualistickému zaměření. Zároveň se stať snaží poukázat na možná rizika, která s sebou může nést opomíjení důležitosti rodinných komunitních vazeb jedinců.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.