Koncepce rozvoje školství města Slavičín 2020 – 2025

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

VACEKOVÁ Gabriela MURRAY SVIDROŇOVÁ Mária HORŇÁKOVÁ Michaela

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Koncepce rozvoje školství pokrývá jednotlivé součásti a úrovně vzdělávání na území města Slavičína. Vize, směry a principy zde vymezené jsou aplikovatelné pro předškolní a základní stupně vzdělání a částečně také pro školní zařízení, jelikož právě zajištění těchto úrovní školství je svěřeno městům. Koncepce by měla být střešním strategickým dokumentem, který propojuje různé úrovně a součásti vzdělávání a sjednocuje principy, na kterých jsou postaveny. Vzhledem k tomu, že zadavatelem je město Slavičín, jsou v tomto dokumentu akcentována a podrobně specifikována témata týkající se předškolního a základního vzdělávání, ve kterých je město zřizovatelem. V závěru koncepce je však věnován i určitý prostor vymezení vzájemných vazeb s dalšími vzdělávacími institucemi a zařízeními působícími ve městě. Cílem koncepce je na základě analýzy a zhodnocení vývoje a současného stavu regionálního školství ve městě Slavičíně vymezit možnosti a potenciál jeho rozvoje pro období 2020-2025 se záměrem navrhnout konkrétní opatření a definovat způsob jejich implementace v souladu s trendy demografického vývoje na daném území a vzdělávací politikou ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.