Právo, literatura a formování státoprávní identity první republiky

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ŠTĚPÁNÍKOVÁ Markéta GLOGAR Ondřej

Rok publikování 2023
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Publikace z oboru Law and Literature rozvíjí tento obor a aplikuje jeho přístup na významná česká beletristická díla přelomu 19. a 20. století. Přínosně vstupuje i do aktuálních debat o právní (ústavní) identitě a imaginaci. Práce vychází z rozsáhlé zahraniční literatury z oboru Law and Literature, dále z české obecně historické, právněhistorické a kunsthistorické literatury a pracuje s množstvím primárních beletristických děl. Monografie je teoreticky ukotvena v Critical Legal Studies a v Law and Literature, jejichž poznatky a přístupy aplikuje na vhodně vybraná česká beletristická díla, a dospívá k zajímavým poznatkům a závěrům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.