Female Migrants in Ageing Societies. Policy relevant implications of the FEMAGE project.

Název česky Migrantky ve stárnoucích společnostech. Politická doporučení projektu FEMAGE.
Autoři

DVOŘÁKOVÁ Kateřina RABUŠIC Ladislav VAŠEČKA Michal

Rok publikování 2008
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Popis Tato zpráva představuje politická doporučení týkající se migrace a integrace imigrantek ze třetích zemí a vychází z projektu FEMAGE, na němž se podílelo osm států EU (Česká republika, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovinsko). Pro sepsání této zprávy byla využita komparativní analýza výsledků různých pracovních částí projektu: kvantitativní dotazníkové šetření mezi domácím obyvatelstvem participujících států, kvalitativní rozhovory mezi imigrantkami ze třetích zemí a focus group s odborníky a politickými představiteli zabývajícími se migrací. Tyto výsledky byly doplněny o přehled literatury a demografickou analýzu. Zpráva se týká potřeby migrantek a jejich integrace ve stárnoucích společnostech, vnímání migrantů domácím obyvatelstvem, životních podmínek a migrační historie žen ze třetích zemí, vnímání migrace odborníky a politickými představiteli na státní i evropské úrovni.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.