Online rizika, hry a politická participace (ORIHRAP)

Kód projektu
MUNI/A/0806/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

V rámci předkládaného projektu se zaměříme na interdisciplinární zkoumání vybraných aspektů chování mladých na internetu. Zabývat se budeme: (1) online riziky, která vznikají na internetu, jejich psychosociálními souvislostmi, kontextem a dopady na děti a adolescenty, (2) nezávislostními souvislostmi excesivního hraní online her dětmi, adolescenty a mladými dospělými a (3) online politickou participací.
Tento projekt částečně navazuje na mezinárodní výzkumné projekty EU Kids Online II, EU Kids Online III a PIDOP (Processes Influencing Democratic Ownership and Participation) a na další projekty podpořené Grantovou agenturou ČR řešené (GAČR) v IVDMR, které rozvine jak tematicky tak metodologicky. V kontextu rizik budeme sledovat expozici online sexuálním obsahům a online sexuální kontakty, potenciálně nebezpečné online komunity a online obtěžování a kyberšikanu. Z hlediska excesivního hraní online her pak v rámci specifického projektu prozkoumáme hráčskou identitu, identifikaci s avatarem a mimoherními významy hry. V oblasti politické participace se zaměříme na vnímání online participace, profil online aktivistů a význam online participace pro příslušníky etnických menšin.
Výstupem projektu budou vystoupení na konferencích a odborné publikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.