Zavedení témat spojených s konceptem informační společnosti do výuky oboru sociální práce

Kód projektu
MUNI/FR/1856/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je vytvoření obsahu kurzu "Informační a komunikační technologie v sociální práci" pro bakalářské studenty sociální práce na FSS MU, spojující teoretické koncepty a praxi sociální práce. Kurz bude zacílen na rozvoj odborné výbavy (vhledu, vědomostí a dovedností) studentů pro výkon profese sociálního pracovníka reagující na soudobé dění v postmoderní společnosti.