Využívání a rizika digitálních technologií v oblastech: setkávání s neznámými lidmi, poruchy příjmu potravy a online hazardní hraní (VDTO)

Kód projektu
MUNI/A/1149/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je založen primárně na analýze stávajících dat, přičemž navazuje na předchozí i stávající grantové projekty (EU Kids Online, GAČR). Cílem projektu je (1) analyzovat situace a kontexty, ve kterých se děti ve věku 9 až 16 let setkávají s neznámými lidmi, které poznali online, (2) rozkrýt používání digitálních technologií lidmi, kteří mají diagnózu poruchy příjmu potravy, (3) popsat specifika on-line hazardního hraní v ČR i v zahraničí prostřednictvím analýzy dat a studia literatury.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.