Informace o projektu
Environmental Participation in Comparative Perspective (PARCOM)

Logo poskytovatele
Kód projektu
7F16029
Období řešení
2/2017 - 4/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Telemark University College

Projekt reaguje na zvětšující se potřebu prohloubit partnerství mezi Masarykovou univerzitou v Brně a Høgskolen i Telemark v oblasti výzkumu a výuky. V návaznosti na dosavadní dlouhodobé partnerství v programu Erasmus + budeme diskutovat a rozvíjet výzkumnou spolupráci v tématu zapojení veřejnosti do ochrany přírody. Účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí je stále kontroverzní a nerozvinutá, a to v České republice i Norsku. Podkladový výzkum nicméně zpracovávají obě do projektu zapojené strany. Výsledky výzkumu Per Ingvar Haukelanda ohledně východoevropských zemí budou srovnané s výstupy českého výzkumného týmu zastoupeného Janem Skalíkem. V rámci projektu výzkum účasti místních komunit zakotvený v teoriích environmentální etiky. Jelikož informované názory a diskuse jsou zásadní pro legitimizaci výsledků účasti veřejnosti, oba týmy zároveň pracují na postupech v oblasti interpretace kulturního a environmentálního dědictví a hodnocení environmentálního vzdělávání. Zkušený evaluátor doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. tak bude dohlížet a vést plánování pro budoucí výzkum a připraví strategii výzev, do nichž se budou projektové strany snažit zapojit v podobě výzkumného konsorcia, včetně výzev programu Horizont 2020.
Projekt zahrnuje akademické mobility do Norska (i3-1) a akademické mobility do České republiky (i3-3). Během těchto návštěv proběhnou dva semináře pro akademické publikum (i4-1, i4-2) a kulatý stůl (i4-3). Rovněž budou revidované další aktuální možnosti spolupráce mezi oběma interdisciplinárníma pracovišti. Výstupy projektu budou podpořené vydáním akademické popularizační publikace s výběrem relevantních textů (i5-1) a překladem studijních a výzkumných materiálů (i5-2). Výsledky projektu budou sdílené s veřejností a zaměstnanci zainteresovaných pracovišť při samostatném prezentaci (i4-3).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.