Youth Skills (ySKILLS)

Youth Skills projekt (zkratka: ySKILLS) reaguje na to, že postupná digitalizace mění společnost a vyžaduje specifickou sadu nových digitálních dovedností, které v současné době mnoho dětí a dospívajících neovládá. To může negativně ovlivnit jejich vzdělávací, informační a sociální začlenění a celkovou životní pohodu (well-being). ySKILLS také reaguje na to, že v současné době chybí longitudinální a robustní výzkum digitálních dovedností u dětí a dospívajících v kontextu jejich používání ICT a současně chybí poznatky o jejich dopadu na národní a evropské úrovni.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.