Vědecká rada


Vědecká rada je orgán veřejných vysokých škol, který je zřízen jak v rámci vysoké školy, tak na úrovni jednotlivých fakult. Projednává dlouhodobý záměr vysoké školy, respektive fakulty, schvaluje studijní programy a věnuje se rovněž habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů.

Dotazy a informace

Mgr. Kateřina Majdanová
telefon: 549 49 4572
e‑mail: