PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Assistant professor, Department of International Relations and European Studies


Office: 4.54
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4718
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Kořan, Michal, Ph.D.
Current jobs
 • Founder and President of Board, Global Arena Research Institute, Prague Assistant Professor, Department of International Relations and European Studies, FSS MU, Brno Senior Researcher, Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, Czech Technical University, Prague
Professional experience
 • 3/2018 – recent: Senior Researcher, Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, Czech Technical University, Prague 9/2017 – recent: Research Director and President of the Board, Global Arena Research Institute, Prague 6/2017 – 6/2018: Associate Researcher, Institute of International Relations, Prague 2004 - 5/2017: Senior Researcher, Institute of International Relations, Prague 2013 - 2016: Deputy Director, Institute of International Relations (IIR), Prague 12/2011 – 5/2012: Fulbright Visiting Scholar at WCFIA, Harvard University, Cambridge, USA 2009 - 2013: Head of Research Department, Institute of International Relations (IIR), Prague 2009 - present: Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Social Science, Masaryk University, Brno
Teaching activities
 • Objectivity, truth and science in International relations Analysis of foreign policy Small European states in international politics Theories of international relations Central Europe and the World: Past, present and future
Research activities
 • o Think Visegrad. National co-coordinator. o 2013–2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí/International Security Environment: Scenarios. TAČR č. TB020MZV030, team member . o Main author of the analysis Think Visegrad: V4 and Germany. Co-authors: A.Hettyey, K.Poplawski, V.Biľčík. o 2014–2016: Česká zahraniční politika a post-západní globální řád/Czech Foreign Policy and the Post-Western Global Order. Grant GAČR č. GA14-27496S, co-ordinator . o 2014: Bezpečnost, obrana a zbrojařský průmysl – spolupráce mezi Českou republikou a Polskem: Potenciál, limity a regionální aspekty. Grant Česko-polského/polsko-českého fóra, coordinator. o Fulbrightovascholarship for Visiting Scholars, Wheatherhead Center for International Relations, Harvard University (1 – 5/2012) o 2012–2013: Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a působení ČR v mezinárodních organizacích/Designing a system of ongoing evaluation of expediency and efficiency of the membership and functioning of the Czech Republic in the international organizations. Grant TAČR, co-ordinator. o 2011–2013: Bezpečnostní multilateralismus jako institutce: Teoretizace a implikace pro střední a východní Evropu/Security multilateralism as an institution: teoretization and implication for central and eastern Europe. Grant GAČR, co-ordinator. o 2010: Rozvoj výzkumu v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Grant MFA CR, co-ordinator. o 2011: Účelnost členství ČR v Mezinárodních organizacích. Strategic grant MFA CR, co-ordinator. o 2007 - 2009: Strenghtening Visegrad Cooperation via Foreign Policy Resarch – Chanelling Experiences, and Learning from Each Other. Strategic Grant of the International Visegrad Fund (coordinator of the IIR’s participation) o 2006 - 2011: Evropská integrace a zájmy České republiky. GRant of MŠMT.
Professional stays abroad
 • 12/2011 – 5/2012: Fulbright Visiting Scholar at WCFIA, Harvard University, Cambridge, USA
Major publications
 • KOŘAN, Michal. East Central Europe and the Future of Democracy: A Case for a Transatlantic Democratic Reset. In ADRIAN BASORA AGNIESZKA MARCZYK MAIA OTARASHVILI. Does Democracy Matter? The United States and Global Democracy Support. New York: Rowman & Littlefield Publishers. 118 s. ISBN 978-1-5381-0184-1. 2017. https://books.google.cz/books?id=f9dLDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false info
 • KOŘAN, Michal. (a. kol.): Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014. info
 • KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV (editor). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. info
 • KOŘAN, Michal. The Visegrad Group on the Treshold of Its Third Decade: A Central European Hub? In Zlatko Šabič and Petr Drulák. Regional and International Relations of Central Europe. London: Palgrave. s. 201-218. ISBN 978-1-137-28345-0. 2012. info
 • KOŘAN, Michal. Coloring it Europe? The Europeanization of Czech foreign policy. In Michael Baun and Dan Marek The New Member States and the European Union. Foreign Policy Europeanization. New York: Routledge, 2012. info
 • KOŘAN, Michal. Dvě dekády české zahraniční politiky a bezvýchodnost internacionalistické hegemonie. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, č. 3. ISSN 1211-3247. 2012. info
 • KOŘAN, Michal. Neues Profil, fragile Einigkeit. Die Sicherheitspolitik der Visegrád-Gruppe. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, roč. 62, č. 2, s. 107 - 116. ISSN 0030-6428. 2012. info
 • KOŘAN, Michal (a kol.). Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. 380 s. ISBN 978-80-86506-89-0. 2010. info
 • KOŘAN, Michal. Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2009. In Kořan, Michal a kol.: Česká zahraniční politika: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. s. 15 - 41. ISBN 978-80-86506-89-0. 2010. info
 • KOŘAN, Michal. Visegrádská socializace a její dopad na národní zájmy. In Drulák, P. - Handl, V. (a kol.): Hledání českých zájmů III: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. info
 • KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. 395 s. ISBN 9788086506784. 2009. info
 • KOŘAN, Michal. Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2008. In Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. s. 13-40, 27 s. ISBN 9788086506784. 2009. info
 • KOŘAN, Michal. Jakou cestou po pozitivismu? Pragmatismus a vědecký realismus a jejich role ve výzkumu mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 44, č. 1, s. 7-36. ISSN 0323-1844. 2009. info
 • KOŘAN, Michal. Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice. In Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. s. 101-140. ISBN 9788086506784. 2009. info
 • KOŘAN, Michal. Autor hesel:Debata aktér struktura;Dekonstrukce;Diplomacie;Dvouúrovňová hra;Funkce teorií MV;Naturalismus;Ontologie;Postmodernismus;Poststrukturalismus;Reflektivismus;Spolupráce v MV;Státocentrismus;Střední Evropa;Versailleské uspořádání;Vestfálskýsystém. In Kratochvíl, P. - Drulák, P. (eds.): Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál. ISBN 9788073674694. 2009. info
 • KOŘAN, Michal. Dilemata z pohledu filozofie vědy. In Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství. s. 179 - 227, 48 s. ISBN 978-80-7419-011-7. 2009. info
 • KOŘAN, Michal. Topolánkova vláda a hledání nového smyslu české zahraniční politiky: skličující pohled. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 33, č. 7, s. 22-24. ISSN 0543-7962. 2009. info
 • KOŘAN, Michal. O "strategicznym porozumieniu" USA-Rosja, czyli dlaczego proste rozwiązania nie zawsze się sprawdzają. Polski Przegląd Dyplomatyczny. Warsaw: PISM, roč. 9, č. 2. ISSN 1642-4069. 2009. info
 • KOŘAN, Michal, Nikola HYNEK, Vít STŘÍTECKÝ a Handl VLADIMÍR. The US-Russian security 'reset': implications for Central-Eastern Europe and Germany. European Security. roč. 18, č. 3, s. 263 - 285. ISSN 0966-2839. 2009. info
 • KOŘAN, Michal. Češi a Slováci: Nadstandardní vztahy s příchutí konfliktních zájmů. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 32, č. 1. ISSN 0543-7962. 2008. info
 • KOŘAN, Michal. Jednopřípadová studie. In Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Drulák, Petr a kol.). Praha: Portál. s. 29 - 60. ISBN 978-80-7367-385-7. 2008. info
 • KOŘAN, Kořan. Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. 416 s. ISBN 9788086506678. 2008. info
 • KOŘAN, Michal. Politický kontext a tvroba české zahraniční politiky v roce 2007. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. s. 13 - 44. ISBN 9788086506678. 2008. info
 • KOŘAN, Michal. Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. s. 113 - 160. ISBN 9788086506678. 2008. info
 • DRULÁK, Petr, Michal KOŘAN a Jan RŮŽIČKA. Aussenpolitik in Ostmitteleuropa Von Universalisten, Atlantikern, Europäern und Souveränisten. Osteuropa. Berlin: Deutsche Geschellschaft für Osteuropakunde, roč. 58, č. 7, s. 139 - 152, 13 s. ISSN 0030-6428. 2008. info
 • KARLAS, Jan, Michal KOŘAN a Elsa TULMETS. Prag, die Visegrad-Gruppe und die EU Tschechiens Ziele in der Ratspräsidentschaft. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, roč. 58, č. 7, s. 153 - 163, 10 s. ISSN 0030-6428. 2008. info
 • KOŘAN, Michal. RECENZE:Pavel Barša: Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 43, č. 3, s. 67 - 73. ISSN 0323-1844. 2008. info
 • KOŘAN, Michal. Člověk, poznání a mezinárodní politika. Pragmatismus a vědecký realismus jako filosofie vědy v mezinárodních vztazích. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. 194 s. ISBN 978-80-86506-75-3. 2008. info
 • KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. (eds.) Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav. 151 s. ISBN 978-80-210-4459. 2007. info
 • KOŘAN, Michal. Struktura a proces zahraniční politiky. In Kořan, M. - Hrabálek, M. (eds.): Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav. s. 11 - 22. ISBN 978-80-210-4459. 2007. info
 • KOŘAN, Michal. Rakousko: Stále federace bez federalismu? In Dančák, B. – Hloušek, V.(eds.): Víceŕovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Mezinárodní politologický ústav. s. 45-54. ISBN 978-80-210-4458-6. 2007. info
 • KOŘAN, Michal. Slovensko rok po volbách: Úspěšná vláda nebo úspěšná země? Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 31, č. 9, s. 25-27. ISSN 0543-7962. 2007. info
 • KOŘAN, Michal. Domestic politics in Czech Foreign Policy. International Issues and Slovak Foreign Policy. Bratislava: SFPA, roč. 16, č. 2, s. 23 - 45. ISSN 1210-1583. 2007. info
 • KOŘAN, Michal. Beztvará věda, pozitivismus a realismus v mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 2006, zvl. číslo. ISSN 0323-1844. 2006. info
 • RŮŽIČKA, Jan a Michal KOŘAN. Totgesagte leben länger: Die Visegrád-Gruppe nach dem EU-Beitritt. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, roč. 2006, č. 10. ISSN 0030-6428. 2006. info
 • KOŘAN, Michal. Austrian Neutrality: Burden of History in Making or Moral Good Rediscovered? Perspectives: The Central European Review of International Affairs. Praha: Institute of International Relations, Summer 200, č. 26, s. 23 - 45, 22 s. ISSN 1210-762X. 2006. info
 • KOŘAN, Michal. Mezi předsednictvím EU a volbami: letní rakouské přemítání. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 30, č. 9, s. 21 - 23, 2 s. ISSN 0543-7962. 2006. info
 • KOŘAN, Michal. Pokračující pluralizace rakouského stranického systému: interpretace voleb do Národní rady 2006. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 30, č. 11, s. 25 - 27. ISSN 0543-7962. 2006. info
 • KOŘAN, Michal. Recenze: Jeřábek, Martin: Konec demokracie v Rakousku, 1932 - 1938. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 41, č. 4, s. 97 - 101. ISSN 0323-1844. 2006. info
 • KOŘAN, Michal. Filosofie společenských věd v mezinárodních vztazích. In Pšeja, Pavel (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: MPU MU. ISBN 80-210-3837-3. 2005. info
 • KOŘAN, Michal. Evropská otázka a předčasné volby v Rakousku. Edited by Šedo, Jakub. In Evropská otázka ve volebních kampaních. Brno: Mezinárodní politologický ústav. s. 84-125. ISBN 80-210-3212-x. 2004. info
 • KOŘAN, Michal. Rakouská tranzitní problematika: zahraničněpolitický problém a vnitropolitická diskuse. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, XXVIII, č. 1, s. 21-22, 3 s. ISSN 0543-7962. 2004. info
 • KOŘAN, Michal. Rakousko a ostatní státy Visegradské skupiny. In Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk (eds.) Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně. 125 s. ISBN 80-210-3589-7. 2004. info

2020/06/23

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.