Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Assistant professor, Department of Political Science


Office: 4.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6869
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Šedo Jakub
Department
 • Department of Political Science FSS MU
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2006: Ph.D. Department of Political Science FSS MU 2001: Mgr. History and Political Science, FF and FSS MU
Employment
 • 2011 - 2019 Academic Researcher, International Institute of Political Science of Masaryk University 2007 - Assistant Professor, Department of Political Science FSS MU 2005-2011 Academic Researcher, Institute for Comparative Political Research 2002-2007 - Assistant, Department of Political Science FSS MU
Teaching Activities
 • Electoral Systems Political Systems Military History
Scientific and Research Activities
 • elections and electoral systems, electoral reforms
Internship
 • November 2011: TEI Kalamata April 2012: University of Southern Denmark, Odense April 2017: University of Silesia, Katowice April 2018: Universitá di Bologna, Forlí March 2019: Universitá di Bologna, Forlí
Major Publications
 • KEREKEŠ, Daniel, Michal PINK a Jakub ŠEDO. Slovenské stranické zemětřesení 2016. Pomohla by malá volební reforma? Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 51, č. 1, s. 64-83. ISSN 0049-1225. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.1.4. článek - open access info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO a Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK); Masarykova univerzita (MU), 2019, 287 s. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-7325-476-6. Web nakladatelství info
 • ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018. Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-210-9167-2. info
 • NEMČOK, Miroslav a Jakub ŠEDO. Theoretical Expectations and Actual Outcomes of Electoral Systems : How to Measure the Size of the Deviation? World Political Science. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 14, č. 2, s. 189-212. ISSN 2363-4782. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/wps-2018-0008. článek info
 • VOŽENÍLKOVÁ, Marcela a Jakub ŠEDO. Personalizace volebních systémů v České republice. Možnosti a limity metody J. Careyho a M. Shugarta. Politické vedy. Banská Bystrica, SR: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika, 2016, roč. 19, č. 1, s. 138-166. ISSN 1335-2741. URL info
 • ŠEDO, Jakub. The 2014 Czech Senate elections. ELECTORAL STUDIES. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 43, September 2016, s. 178-181. ISSN 0261-3794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2016.04.010. URL info
 • ŠEDO, Jakub. Vládní strany v prezidentských volbách v zemích středovýchodní Evropy. Evropská volební studia. Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2016, roč. 11, č. 1, s. 15-33. ISSN 1801-6545. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014, 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. info
 • ŠEDO, Jakub. Study of Volatility and Party System Transformation in the 2010 Election of the Czech Chamber of Deputies. World Political Science Review. The Berkley Electronic Press, 2012, roč. 8, č. 1, s. 1-16. ISSN 1935-6226. info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011, 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • ŠEDO, Jakub a Peter EMERSON. Electoral systems and the link to the party systems. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 6-25. Routledge research in comparative politics. ISBN 0-415-55099-8. info
 • ŠEDO, Jakub. Party system of Croatia. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 73-84. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8. info
 • ŠEDO, Jakub. The party system of Bosnia and Herzegovina. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 85-99, 14 s. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8. info
 • ŠEDO, Jakub. The party system of Macedonia. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, s. 167-179. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8. info
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009, 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009, 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. info
 • ŠEDO, Jakub. Preferenční hlasy v komunálních volbách - zdroj obměny či stability volených reprezentantů. Acta politologica. 2009, roč. 1, č. 3, 22 s. ISSN 1803-8220. info
 • ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007, 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7. info
 • KYLOUŠEK, Jakub, Michal PINK a Jakub ŠEDO. Volebni mapa Brna. Brno: CDK, 2007, 184 s. Srovnávací politologie č. 8. ISBN 978-80-7325-135-2. info
 • ŠEDO, Jakub. Volební systémy postkomunistických zemí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 420 s. Srovnávací politologie č. 9. ISBN 978-80-7325-137-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 184 s. Monografie, č. 9. ISBN 978-80-210-4250-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005, s. 1243-1270. mimo edice. ISBN 80-7239-179-8. info

2020/02/25

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.