Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Lenka Dvořáková, roz. Kříčková, narozena 24. 2. 1985 v Brně, vdaná, bezdětná
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce a Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Joštova 10, Brno 602 00
  Katedra geografie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí
Funkce na pracovišti
 • PhD. student; Pomocná věděcká síla: asistentka profesora
  Člen výzkumného týmu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 – Přijata na doktorské studium oboru Sociální politika a sociální práce, specializace sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně, předpokládaný termín ukončení únor 2016
  2013 – Získán titul magistr v oboru sociologie na Masarykově univerzitě v Brně
 • 2011 – Získán titul magistr v oboru sociální politika a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně
 • 2008 – Získán titul bakalář v oboru sociologie na Masarykově univerzitě v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2017-2018 Poradenské centrum MU (Studijní odbor), Rektorát MU, Žerotínovo náměstí, Brno 2014 – 2015 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, Ostrava-Poruba, 708 00, na pobočce v Brně
  2014 na DPP Sběr a zpracování dat z projektu Kariéra bez bariér pro Katedru sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • 2013 na DPP (2x) Výuka v předmětech OPVK na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně
 • 2013 na DPP Zpracování dat pro Katedru geologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 • 2009 na DPP Sběr dat pro Ústav Geonika
 • 2010 na DPP Zpracování a analýza dat pro Katedru geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2x)
 • 2010 na DPP Zpracování a analýza dat pro Psychiatrickou léčebnu v Kroměříži
 • 2011 na DPP Zpracování dat pro Katedru geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2009 – 2011 Pomocná vědecká síla na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně
 • 2005 – 2011 Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, odborná asistentka
Pedagogická činnost
 • výuka předmětů:
 • SPR803 a VPL803 Přístup k práci s klientem a kultura organizace
 • SPR508 Kriminalita a sociální práce s pachateli
 • SPR703 Teorie a metody sociální práce
 • SPR463 Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové
 • Vedení závěrečných prací
 • asistence předmětů:
 • SPR405 Evaluační výzkum pro SPR
 • Sociální deviace pro SPSP
 • Sociologie pro sociální práci
Vědeckovýzkumná činnost
 • sociologie, sociální práce, demografie, dilemata sociálních pracovníků, mediace, vězeňství, sociologie rodiny, institucionalizace
Univerzitní aktivity
 • 2017 Člen studentského/akademického spolku KSPSP MU POPIK
 • 2011 – 2015 Člen občanského sdružení POPIK (organizační vedoucí)
 • 2012 – 2017 Člen studentského spolku MU Studentští poradci
Mimouniverzitní aktivity
 • sport, šachy, tanec, tramping

25. 4. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.