doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Associate professor, Department of Social Policy and Social Work


Office: 5.66
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5479
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., date of birth: November 28 1969, married, 2 children
Workplace
 • Masaryk University
  School of social studies
  Dept. of Social Policy and Social Work
  Joštova 10
  602 00 Brno
  The Czech Republic
Employment Position
 • Associate Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2009: Doc. in Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Reflexive use of theories in assessment of social situation".
 • 2001: Ph.D. in Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Existential analysis and logotherapy as a model of social work with adolescents".
 • 2001: PhDr. in Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Existential analysis and logotherapy as a model of social work with adolescents".
 • 1999: Training on problem management approach to helping; Association of Citizens advice Bureau.
 • 1996: Training on logotherapy; IPIPAP.
 • 1995: Mgr. in Sociology and Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Institutionalisation of drug policy in the Czech republic".
 • 1993: Bc. in Sociology and Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Religiosity in family education".
Employment Summary
 • 2014-: Researcher, Institute for Public Policy and Social Work
 • 2009-: Associate Professor, Department of Social policy and Social work, MU
 • 1998-2009: Assistant Professor, Department of Social policy and Social work, MU
 • 2012-2013: Head of Department of Cristian Social Work, UP-Olomouc
 • 2001-: Supervisor, freelancer
 • 2000-2002: Head of researche Team, Research Institute for Labour and Social Affairs
 • 1997-1999: Director, Citizens Advice Bureau, Brno
 • 1996-1999: Counselor, Center for helping Youth in Crisis LATA/ Ratolest, Brno
 • 1995-1996: Family Cauncelor, Center for Family Relationships, Brno
 • 1994-1995: Sociologist, Department of Main Architect in Brno
 • 1988-1989: Social Worker, Department of Social Care in Brno
Pedagogical Activities
 • Reflexivity in social work
 • Satir´s Model of Growth
 • Theories of Social Work
 • Social casework
 • Social work with families
 • Supervision on students
 • Management in Social Work
 • Existential analysis and logotherapy
 • Invitation to Social Work
Scientific and Research Activities
 • The parenthood behind the bars; Ongoing Project; 2020-2023;
 • The professionalisation of Social Work; Current Project 2018-2021
 • Childrens´ rights and participation
 • Parenting in families with problems
 • Family issues and interventions
 • Child protection practices
 • Reflexive social work
 • Religiosity in Family education
 • The institutionalisation of social policy and social work
 • Meaning of life in the adolescenc
 • Inter-ethnic realations
 • Social work theory
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2014: one-week study stay at The International Institute for the Rights of the Children (Sion, Switzerland)
 • 2007: one-week stay at Department of Social Work, York University, York, UK
 • 2006: one-week study stay at the Department of Social Work, The Hebrew University, Jerusalem, Izrael
 • 1999: one-week study stay at the Department of Social Work, University of Athen, Greece
 • 1998: one-week study stay at NACAB in London, UK
 • 1997: one-month study stay at the Department of Social Science, Catholic University in Tilburg, Holand
 • 1996: two-month study stay at the Department of Social Science, Catholic University in Tilburg, Holand
 • 2018/06/17 – 2018/06/21: Aalborg University, Aalborg, Other programs, DNK
  • Výzkumný pobyt v rámci projekt TAČE ETA - Profesionalizace sociální práce
University Activities
 • 2020-: The chairman of the integrated programme board - Social Work; FSS MU
 • 2016-: Member of Doctoral Studies Programme Board - Social Pegdagogy; PedF MU
 • 2014-: Member of Committee for Alimentation/ Masaryk University
 • 1999-2005: Member of the Ethical Council of Faculty of social sciences, MU
Extrauniversity Activities
 • 2020-: Member of Expert Advisory Group for the Czech Ministry of Education "Horizon 2020 - Culture, Creativity and Inclusive Society"
 • 2020-: Member of Doctoral Studies Programme Board - Spirituality and Etics in Social Work; TF JU
 • 2018-: Project reviewer/ evaluator for EU Commission
 • 2018-: Member of Governmental Scientific Evaluatory Board
 • 2017-: Member of editorial board Aging Research Open Access
 • 2016-: Peer reviewer for Slovak Research and Development Agency
 • 2015-: Reviewer for Copernicus Journals
 • 2012-2013: The Member of Working Group/ The Scientific Board of The Ministry of Social Affairs
 • 2011-2016: Member of Working Group/ The Accreditation Commission of The Ministry of Education
 • 2006-2008: Member of Working Group of the Czech Grant Agency
 • 2001-2001: Coordination of the Social Service Departments´ strategy preparation in Brno
 • 1998-: Member of Assessors Board, The Association of Schools of Social Work
 • 1998-1999: The Vice President, The Association of Citizens Advice Bureau
 • 1996-2000: The Advisor, Center for helping Youth in crisis LATA, Brno
 • 1997-2001: Member of Board, Citizens Advice Bureau, Brno
 • 1996-2001: Member of Board, Center for helping Youth in Crisis LATA, Brno
Appreciation of Science Community
 • 2016-: Member of Scientific Board/ Conference, Riga, Latvia
 • 2014: Invitation for Scientific Conference, Salisbury, UK
 • 2014: Invitation for International Conference, Riga, Latvia
 • 2012-: The Member of Scientific Board of Social Policy and Social Work Department, Faculty of Social Studies MU
 • 2012-2014: The Member of Editorial Board, Contact
 • 2012-2014: The Member of Scientific Board/ Faculty of Health and Social Sciences - University of South Bohemia
 • 2000: nominated for prize of Minister of Education
 • 2000-: The Member of Editorial Board, Scripta bioethica
 • 1998-2015: The Member of Editorial Board, Journal of Social Work
Selected Publications
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. The concept of professional identity in selected approaches to the education of social workers. In Sajid, S.M., Baikady, R., Sheng-Li, C., Sakaguchi, H. The Palgrave Handbook of Global Social Work Education. 1st. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 133-150. ISBN 978-3-030-39965-8. doi:10.1007/978-3-030-39966-5_9. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Problémy profesionální pomoci dětem a rodinám v ČR (výzkumní zjištění). In DIEŤA V OHROZENÍ. 2021. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Zapojení dětí ve věcech týkajících se jejich života a při tvorbě služeb. In Zapomenuté děti. 2021. Yutube záznam celého jednání. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Hana PAZLAROVÁ, Tatiana MATULAYOVÁ a Oldřich MATOUŠEK. Reflektivní praxe v ČR a její důsledky pro vzdělávání v sociální práci. Sociální práce – Sociálna práca. Brno, Ostrava: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2021, roč. 21, č. 6, s. 61-83. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Vzdělávací systém ve Skotsku. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 58-72. Sociální práce, 1, 1. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Vzdělávací systém v Anglii. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 73-87. Sociální práce, 1, 1. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Pavel NAVRÁTIL. Profesní způsobilost. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 22-26. Sociální práce, 1, 1. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Perspektivy definující cíle vzdělávání v sociální práci. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 119-126. Sociální práce, 1, 1. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Pavel NAVRÁTIL. Možnosti dalšího vývoje systému vysokoškolského vzdělávání. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 127-134. Sociální práce, 1, 1. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionality v sociální práci. In Matoušek, Oldřich; Matulayová, Tatiana; Navrátil, Pavel; Pazlarová, Hana. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Praha: UK, Nakladatelství Karolinum, 2021. s. 9-21. Sociální práce, 1, 1. ISBN 978-80-246-4904-7. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL a Monika PUNOVÁ. The Well-being of Children and Young People : The Context of Social Services from the Perspective of the Capability Approach. Clinical social work and health intervention. Wien: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap, 2021, roč. 12, č. 4, s. 49-61, 21 s. ISSN 2222-386X. doi:10.22359/cswhi_12_4_06. stránky časopisu info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Domestic Violence and Social Work Intervention. In Domestic Violence in Prison and Probation, Leuven. 2021. info
 • MATULAYOVÁ, Tatiana, Pavel NAVRÁTIL, Oldřich MATOUŠEK a Hana PAZLAROVÁ. Stav profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích. Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 9-19. ISSN 2336-6664. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Social work with IPV perpetrators in the Czech Republic. In Domestic Violence in Prison & Probation. 2021. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Martina KŘIVÁNKOVÁ. Helping Romany parents not to be blamed for children maltreatment. In International conference on Social Sciencies and Humanities, London. 2021. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Antiopresivní přístupy v sociální práci s rodinami. ASVSP, 2020. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019. s. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8. Stránky vydavatele info
 • MATOUŠEK, Oldřich, Pavel NAVRÁTIL a Tatiana MATULAYOVÁ. Ideál profesionalizace v sociální práci. Fórum sociální práce. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 28-39. ISSN 2336-6664. Stránky vydavatele článek - open access info
 • VYSLOUŽILOVÁ, Alena a Pavel NAVRÁTIL. Individualizace v sociální práci s rodinou – obviňování obětí. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 6, s. 142-157. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Epistemické diskursy „vysvětlení" a „porozumění" v modelech posouzení životní situace. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 5-25. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9. full-text info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Educational discourses in social work. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, roč. 4, č. 1, s. 38-56. ISSN 1805-8825. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. How to develop and manage a participative organization in social services with children and youth? In Pech, Martin. The International Scientific Conference INPROFORUM 2015. 1st. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2015. s. 87-92. ISBN 978-80-7394-536-7. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Životní plánování jako nová potřeba v pozdně moderní době. Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Paraha: Agentura DAHA s.r.o., 2015, roč. 2016, č. 1, s. 5-16. ISSN 1211-6378. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Participation and child protection: conceptualization. In International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. 1st. Sofia, Bulgaria: SGEM2014, 2014. s. 607-614. ISBN 978-619-7105-23-0. doi:10.5593/sgemsocial2014B12. http://www.sgemsocial.org/ info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Zavádění participace dětí a mládeže v kontextu kvality péče v sociálních službách. In Igor Nosál, Irena Čechová. Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami. 1st. Brno: Česko-Britská o.p.s., 2014. s. 38-56. Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska, sv. 1. ISBN 978-80-905598-1-3. http://www.ceskobritska.eu/Projekty.aspx info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Poradenský přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 103-104. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivní praxe. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 133-138. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální konstruktivismus. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Portál: Portál, 2013. s. 26-32. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální fungování. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 226-232. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Stránky vydavatel info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Terapeutický přístup. In O. Matouškem. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 102-103. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na vydavatel info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Úkolově orientovaný přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 109-114. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. odkaza na vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Teorie identity v pozdně moderní době. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 57-63. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Oldřich MATOUŠEK. Psychosociální teorie. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 66-69. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální teorie. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 21-26. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce v době současné. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 189-195. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Antiopresivní přístup. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 92-96. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Webové stránky vydavatele info
 • PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. London: Sweet and Maxwell, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Prekérnost teorií v sociální práci v pozdně moderní době. In Truhlářová, Zuzana; Levická, Katarína. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 14-29, 15 s. ISBN 978-80-7435-138-9. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Pavel BAJER. Social construction of social work identity in the process of its institutionalisation. In V. A. Dorošina. SOCIOSPHERE. 5-6 2012. Penza: Scientific-Publishing Center Sociosphera, 2012. s. 51-56. ISBN 978-5-91990-044-3. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Kak pomagajuščije rabotniky konstruirujut problemy ciganskich semjej: vklad obščich i specifičeskich stěreotypov o raditělstvě. The journal of social policy studies. rusko, 2010, roč. 8/2010, č. 3, s. 353-372. ISSN 1727-0634. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2. Obsah monografie info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Social work with Roma families as a prevention of the child removal. Clinical Social Work. 2009, roč. 2009, 1-2, s. 11-36. ISSN 1338-0036. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Emoční sebereflexe jako předpoklad kvalitní sociální práce. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1th. Litomyšl: Město Litomyšl, 2009. s. 31-46. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Erosion of Family Identity in the Czech late Modern Society. Bridges. Klaipeda, 2009, roč. 2009, č. 39, s. 273-279. ISSN 1648-3979. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Helping poor Romany parents to keep their children in the families. Bridges. Kleipeda, 2009, roč. 2009, č. 40, s. 69-77, 7 s. ISSN 1648-3979. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 72-86. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. s. 186-193. ISBN 978-80-89185-27-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Poslání a účel praktického vzdělávání na univerzitě a role instruktora v něm. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. s. 194-198. ISBN 978-80-89185-27-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Význam a možnosti praktického vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. s. 6-19, 13 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 118-125. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Život je dar. 2007. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Člen podoborové komise GAČR v oblasti společenských věd. Grantová agentura České republiky, 2007. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Logoterapie v rodinné terapii. In Život je dar. 2007. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2007. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Parenthood in Socially Excluded Roma Families: Points of Departure for Social Work. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. s. 133-154, 21 s. první, 1. ISBN 80-87029-06-2. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Social Work with Socially Excluded Roma Families. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. první. Brno: Barrister and Principal publishing, 2006. s. 229-244, 15 s. první, 1. ISBN 80-87029-06-2. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Role sociální práce v pozdn-moderní spolenosti. In Možnosti sociální práce na poátku 21. století. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 37-52. ISBN 80-86771-10-5. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Dospívání jako cesta ke smyslu. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 2005. 260 s. TMSP. ISBN 80-903070-2-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Imrich VAŠEČKA. Diferenciace podle etnické příslušnosti. 1. vyd. Praha: MPSV, 2004. 17 s. Svazek II. Dílčí studie. ISBN 80-86552-87-X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004. s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 224 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 84-94, 10 s. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. In Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2003. s. 193-208. Portál, s. r. o. 884. publikace. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Komunitní sociální práce jako nástroj boje proti sociálnímu vyloučení: příklad Strategie sociální inkluze Romů v Brně. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 76-104, 28 s. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Možnosti sociální práce v romských komunitách. 1. vyd. Brno: ASVSP, 2003. Sociální práce /Sociálna práce. ISBN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce. In KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti - mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2003. s. 70-75, 5 s. Monografie - svazek 2. ISBN 80-86734-05-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Je psychoterapie sociální prací? Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 197-204, 7 s. ISSN 1213-624. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Integrace (Romů) v kontextu životních situací: konceptualizace. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 120-139, 19 s. ISSN 1212-365X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Menšiny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 16-29. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální vyloučení. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 30-35. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce se sociálně vyloučenými: modely sociální práce, které jsou v souvislosti se sociální prací s menšinami hojně uváděny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 36-56. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Adaptační strategie (Romů). In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 165-174, 11 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami. In Přístupy k práci s menšinamy. MU FSS v Brně: Masarykova universita v Brně, 2002. s. 263-290. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Proč lidé opouštějí sociální práci? Caritas. Praha: Sdružení Česká katolická charita, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 6. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Integrace Romů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 34-89. ISSN 1213-624. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. The Human Development Challenge of Roma Integration: Romany people in Czech Republic. 1. vyd. Brno: FSS MU, 2002. 100 s. Výzkumná zpráva. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Projekt komunitního bydlení v perspektivě paradigmat sociální práce. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, FSS, Georgetown, 2002. s. 321-352. Rubikon. ISBN 80-210-279. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Strategie sociální inkluze Romů v Brně. 1. vyd. Brno: Rada pro rovnoprávné partnerství, 2002. 36 s. 1.ed. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Evaluace projektů zabývajících se sociálním vyloučení Romů v ČR. 1. vyd. Brno: VÚPSV, 2002. 65 s. Výzkumná zpráva. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Výzkum interetnických vztahů. 1. vyd. Brno: Phare, 2002. 84 s. Výzkumná zpráva. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Vybrané teorie sociální práce. In MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 183-260. ISBN 80-7178-473-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sexuální výchova v logoterapeutické perspektivě: výchova k lásce. Scripta bioethica. Brno: Gloria Rosice, 2001, roč. 1, č. 2, s. 16-23. ISSN 1213-2977. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Krizová intervence. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2001, roč. 2001, s. 61-72, 11 s. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. 162 s. ISBN 80-903070-0-0. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do teorií a metod sociální práce. 1. vyd. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000. 67 s. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální služby a jejich hodnocení. Sociální politika. Česká republika: MPSV Praha, 2000, roč. 26, č. 10, s. 12. ISSN 0049-0961. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000. 220 s. Disertační práce. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část I). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 5, s. 36-51. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část II). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 34-52. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Moderní sociální práce a teorie. Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 25-33. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce jako sociální konstrukce. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1998, roč. 34, č. 1, s. 37-50. ISSN 0038-0288. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální perspektivy v sociální práci. Sociální práce. Brno: NCR, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 27-38. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Institucionalizace protidrogové politiky v ČR. 1995. 174 s. info

2020/07/29

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.