Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Assistant professor, Department of Media Studies and Journalism


Office: 5.50
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8500
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Function, current position
 • 2017–present: Assistant Professor, Judicial Studies Institute, Faculty of Law, Masaryk University (Veveří 70, Brno 61180, Czech Republic)
 • 2012–present: Assistant Professor, Department of Media Studies and Journalism, Faculty of Social Studies, Masaryk University (Joštova 10, Brno 60200, Czech Republic)
Education and academic qualifications
 • 2011–2016 Sociology (doctoral degree programme), Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2009–2011 Media Studies and Journalism (Master's degree programme), Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 1/2010–6/2010 School of Slavonic and East European Studies, University College of London (Exchange semester, Erasmus Programme)
 • 2009–2010 Social Policy and Social Work (Master's degree programme), Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2005–2009 Media Studies and Journalism, Social Policy and Social Work, (Bachelor's degree programme), Faculty of Social Studies, Masaryk University
Professional experience
 • 2017–present: Assistant Professor, Judicial Studies Institute, Faculty of Law, Masaryk University (Veveří 70, Brno 61180, Czech Republic)
 • 2012–present: Assistant Professor, Department of Media Studies and Journalism, Faculty of Social Studies, Masaryk University (Joštova 10, Brno 60200, Czech Republic)
 • 2011–2022: Sociologist, since 2018 Head of Research Unit, Public Defender of Rights (Údolní 39, Brno 60200, Czech Republic)
Teaching activities
 • Czech Media System in an International Comparative Perspective
 • Methodology of media research
 • Research Project
 • Introduction to Systematic Literature Review
 • Media and communication studies
 • Mass communication theory
Research activities
 • 2022–2024: Rethinking the Role of Czech Public Service Media: Expectations, Challenges, and Opportunities; Czech Science Foundation Grant (GA22-30563S) awarded to Marína Urbániková
 • 2021–2026: Informal Judicial Institutions: Invisible Determinants of Democratic Decay; European Research Council Grant (101002660) awarded to David Kosař
 • 2020–2023: Online dispute resolution (ODR) - conceptual feasibility study of creating an online court / online justice system; Technology Agency of the Czech Republic Grant (TL03000403) awarded to PRK Partners s.r.o. attorneys at law, Vysoké učení technické v Brně and Masaryk University
 • 2016–2021: JUDI-ARCH – The Rise of Judicial Self-Government: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect; European Research Council Grant (46943) awarded to David Kosař
 • 2019–2020: Trust in Media in a Fragmented Media Environment: The Case of the Czech Republic; Czech Science Foundation Grant (GA19-09103S) awarded to Jakub Macek
 • 2014–2016: Czech Journalists in Comparative Perspective: An Analysis of the Process of Professionalization, Professional Socialization, and Journalistic Career; Czech Science Foundation Grant (GA14-03028S) awarded to Jaromír Volek
Major publications
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Slovakia. In Sofia Verza, Tijana Blagojev, Danielle Borges, Jan Kermer, Matteo Trevisan, Urbano Reviglio. Uncovering news deserts in Europe: Risks and opportunities for local and community media in the EU. San Domenico di Fiesole (FI), Italy: European University Institute, 2024. s. 162-167. ISBN 978-92-9466-543-0. doi:10.2870/741398. URL info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Arguing About the Essence of Public Service in Public Service Media : A Case Study of a Newsroom Conflict at Slovak RTVS. Journalism Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 24, č. 10, s. 1352-1374. ISSN 1461-670X. doi:10.1080/1461670X.2023.2214935. article - open access info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Postavení žen v českých médiích: problémy a jejich řešení. In Kulatý stůl "Zastoupení žen v médiích" (19. červen 2023). Senát Parlamentu České republiky (Praha, Česká Republika). 2023. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Evropský kontext financování médií veřejné služby. In Kulatý stůl "Financování médií veřejné služby" (12. červen 2023). Senát Parlamentu České republiky (Praha, Česká republika). 2023. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína, Barbara HAVELKOVÁ a David KOSAŘ. The Art of Waiting Humbly: Women Judges Reflect on Vertical Gender Segregation. Feminist Legal Studies. Netherland: Springer, 2023, Neuveden, 18 August, s. 1-26. ISSN 0966-3622. doi:10.1007/s10691-023-09533-w. Open access časopisu info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Financování médií veřejné služby v evropském kontextu. In Role veřejnoprávních médií, jejich financování a komplementární role k soukromoprávním médiím v duálním systému médií (seminář pořádaný Ministerstvem kultury České republiky 8. prosince 2023). 2023. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína, Ilmari HILTUNEN a Signe IVASK. Safety and Security Perceptions and Practices of Investigative Journalists: A Comparative Study from Finland, Estonia, and the Czech Republic. In 9th Annual Conference on the Safety of Journalists (Oslo, Norway). 2023. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Lenka HANIKOVÁ. Coping with the Murder : The Impact of Ján Kuciak’s Assassination on Slovak Investigative Journalists. Journalism Practice. Abingdon: Routledge journals, Taylor & Francis, 2022, roč. 16, č. 9, s. 1927-1947. ISSN 1751-2786. doi:10.1080/17512786.2021.1877179. article - open access info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Monitoring media pluralism in the digital era : Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania, Montenegro, the Republic of North Macedonia, Serbia and Turkey in the year 2021. Country report: Slovakia. San Domenico di Fiesole (FI): Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF), European University Institute (EUI), 2022. 31 s. Media Pluralism Monitor (MPM) 2022. ISBN 978-92-9466-303-0. doi:10.2870/946133. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Marína URBÁNIKOVÁ a David KOSAŘ. Nekonečný příběh Nejvyšší rady soudnictví: Kdo ji chce a proč ji pořád nemáme? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 1, s. 87-122. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2021-1-4. Open access časopisu info
 • LOEBL, Zbyněk, Pavel LOUTOCKÝ, Martin MAISNER, Michal MATĚJKA, Radim POLČÁK a Marína URBÁNIKOVÁ. Online soudnictví v České republice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 146 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-131-5. Web nakladatele info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Resisting Perceived Interference in Journalistic Autonomy : The Study of Public Service Media in Slovakia. Media and Communication. Lisbon: Cogitatio Press, 2021, roč. 9, č. 4, s. 93-103. ISSN 2183-2439. doi:10.17645/mac.v9i4.4204. article - open access info
 • HAVELKOVÁ, Barbara, David KOSAŘ a Marína URBÁNIKOVÁ. The Family Friendliness That Wasn’t: Access, but Not Progress, for Women in the Czech Judiciary. Law & Social Inquiry. 2021, roč. 47, č. 4, s. 1106-1136. ISSN 0897-6546. doi:10.1017/lsi.2021.62. Web nakladatele Open access - autoři info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína, David KOSAŘ a Barbara HAVELKOVÁ. Ženské právo? (De)feminizace a genderová segregace českého soudnictví v číslech. In Barbara Havelková, Pavla Špondrová, Kateřina Šimáčková. Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 535-588. ISBN 978-80-7598-761-7. Web nakladatele Repozitář MU info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Michal TKACZYK. Strangers ante portas : The framing of refugees and migrants in the Czech quality press. European Journal of Communication. London: SAGE Publications, 2020, roč. 35, č. 6, s. 580-596. ISSN 0267-3231. doi:10.1177/0267323120928224. URL info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Řekni, kde ty ženy jsou : Kam se ztrácejí české novinářky a proč by nás to mělo zajímat? In Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.). Mužské právo : Jsou právní pravidla neutrální? 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 465-486. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-761-7. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Stereotypizace menšin v médiích : neškodné škádlení, nebo problém se závažnými důsledky? In Martin Šmíd. Právo na rovné zacházení : Deset let antidiskriminačního zákona. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 283-295. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-850-8. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Being LGBT+ in the Czech Republic: Experience with Prejudice, Discrimination, and Violence. V4 Human Rights Review. Czech Centre for Human Rights and Democracy, 2019, roč. 1, č. 1, s. 10-12. ISSN 2694-779X. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. The Professional Identity of Czech Journalists in an International Perspective. International Communication Gazette. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, roč. 80, č. 5, s. 452-475. ISSN 1748-0485. doi:10.1177/1748048517745257. URL info
 • BLISA, Adam, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. Judicial Self-Government in Czechia: Europe’s Black Sheep? German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1951-1976. ISSN 2071-8322. Open access článku info
 • PĚTVALSKÁ, Eva a Marína URBÁNIKOVÁ. Lidskoprávní šílenství: mediální reprezentace inkluzivního vzdělávání v denících Blesk, Aha! a MF DNES. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 12, č. 2, s. 73-97. ISSN 1801-9978. URL info
 • SPÁČ, Samuel, Katarína ŠIPULOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. Capturing the Judiciary from Inside: The Story of Judicial Self-Governance in Slovakia. German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1741-1768. ISSN 2071-8322. Open access časopisu info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Katarína ŠIPULOVÁ. Failed Expectations: Does the Establishment of Judicial Councils Enhance Confidence in Courts? German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 2105-2136. ISSN 2071-8322. Open access časopisu info
 • ŠAMÁNEK, Jiří, Eva NEHUDKOVÁ, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. Praha: C.H.Beck, 2017. 262 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-658-6. web nakladatele info
 • VOLEK, Jaromír a Marína URBÁNIKOVÁ. Čeští novináři v komparativní perspektivě. Praha: Academia, 2017. 386 s. Společnost, sv. 18. ISBN 978-80-200-2699-6. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Hubert SMEKAL. Právní věda a právní psaní : postačí vždy jako výzkumná metoda "číst, přemýšlet a psát"? Jurisprudence. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017, roč. 26, č. 4, s. 37-41. ISSN 1802-3843. URL info
 • VOLEK, Jaromír a Marína URBÁNIKOVÁ. In the spiral of mistrust : On the decline of public trust in Czech journalists. Central European Journal of Communication. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, roč. 10, č. 2, s. 159-179. ISSN 1899-5101. doi:10.19195/1899-5101.10.2(19).1. URL info
 • MORAVEC, Václav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Žurnalisté ve stínu nedůvěry: K některým příčinám klesající důvěryhodnosti českých novinářů. In Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová. Megatrendy & médiá 2016. Kritika v médiách, kritika médií II. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. s. 82-122. ISBN 978-80-8105-798-4. info
 • MORAVEC, Václav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Homogenous, or Heterogenous? A Comparative Analysis of Three Czech Journalists Generations. Communication Today. 2015, roč. 6, č. 2, s. 33-49. ISSN 1338-130X. URL info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Journalism student culture in the Czech Republic, Poland, and Sweden: a comparison of selected dimensions. In Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki. Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. 1. vyd. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxell: PETER LANG, 2015. s. 157-174. Series: Studies in Communication and Politics - Volume 4. ISBN 978-3-631-65408-8. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Between Europeanization and De-Europeanization: A Comparative Content Analysis of the Pre-election Presentation of the EU Agenda in the Czech Quality Press. Communications: The European Journal of Communication Research. 2014, roč. 39, č. 4, s. 457-481. ISSN 0341-2059. doi:10.1515/commun-2014-0024. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Prezidentské volby ve vysílání ČRo 1 Analýza objektivity a vyváženosti vybraných pořadů odvysílaných ČRo 1 Radiožurnál mezi 15.12. 2012 a 26.1. 2013. Praha, Rada ČRo: Český rozhlas, Praha., 2013. 134 s. Analýzy médií. info

2023/01/13

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.