CV

Curriculum vitae

Function, current position
 • Assistant Professor, Department of Media Studies and Journalism, Faculty of Social Studies, Masaryk University (Joštova 10, Brno 60200, Czech Republic)
 • Assistant Professor, Judicial Studies Institute, Faculty of Law, Masaryk University (Veveří 70, Brno 61180, Czech Republic)
 • Head of Research Unit, Public Defender of Rights (Údolní 39, Brno 60200, Czech Republic)
Education and academic qualifications
 • 2011 – 2016 Sociology (doctoral degree programme), Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2009 – 2011 Media Studies and Journalism (Master's degree programme), Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 1/2010 – 6/2010 School of Slavonic and East European Studies, University College of London (Exchange semester, Erasmus Programme)
 • 2009 – 2010 Social Policy and Social Work (Master's degree programme), Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 2005 – 2009 Media Studies and Journalism, Social Policy and Social Work, (Bachelor's degree programme), Faculty of Social Studies, Masaryk University
Professional experience
 • 2012-present: Assistant Professor, Department of Media Studies and Journalism, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Czech Republic
 • 2017-present: Assistant Professor, Judicial Studies Institute, Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic
 • 2011-present: Head of Research Unit, Office of the Public Defender of Rights, Czech Republic
Teaching activities
 • Czech Media System in a Comparative Perspective
 • Media Effects
 • Methodology of Media Research
 • Quantitative Methods and Techniques of Media Research
 • BA Thesis Seminar & MA Thesis Seminar
 • Introduction to Media and Communication Studies
 • Introduction to Research Methodology
 • Statistical Data Analysis
 • Academic Writing
Research activities
 • A. Team Member
 • 2016-2021: JUDI-ARCH – The Rise of Judicial Self-Government: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect (European Research Council Starting Grant awarded to David Kosař)
 • 2014-2016: Czech Journalists in Comparative Perspective: An Analysis of the Process of Professionalization, Professional Socialization, and Journalistic Career (Czech Science Foundation Grant awarded to Jaromír Volek)
 • B. Principal Investigator
 • 2013: Course Academic Writing (University Development Fund of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports)
 • 2013: Czech and Moravian Journalism Students in the European Perspective (Grant Agency of the Masaryk University)
 • 2012: Transformations of the Media Representation of the EU Agenda in the Czech Parliamentary Elections: Euro-skepticism or Euro-optimism (Grant Agency of the Masaryk University)
Major publications
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Michal TKACZYK. Strangers ante portas : The framing of refugees and migrants in the Czech quality press. European Journal of Communication. London: SAGE Publications, 2020, roč. 35, č. 6, s. 580-596. ISSN 0267-3231. doi:10.1177/0267323120928224. URL info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. The Professional Identity of Czech Journalists in an International Perspective. International Communication Gazette. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, roč. 80, č. 5, s. 452-475. ISSN 1748-0485. doi:10.1177/1748048517745257. URL info
 • BLISA, Adam, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. Judicial Self-Government in Czechia: Europe’s Black Sheep? German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1951-1976. ISSN 2071-8322. Open access článku info
 • PĚTVALSKÁ, Eva a Marína URBÁNIKOVÁ. Lidskoprávní šílenství: mediální reprezentace inkluzivního vzdělávání v denících Blesk, Aha! a MF DNES. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 12, č. 2, s. 73-97. ISSN 1801-9978. URL info
 • SPÁČ, Samuel, Katarína ŠIPULOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. Capturing the Judiciary from Inside: The Story of Judicial Self-Governance in Slovakia. German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 1741-1768. ISSN 2071-8322. Open access časopisu info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Katarína ŠIPULOVÁ. Failed Expectations: Does the Establishment of Judicial Councils Enhance Confidence in Courts? German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 2105-2136. ISSN 2071-8322. Open access časopisu info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína. Failed Expectations: Does the Establishment of Judicial Councils Enhance Confidence in Courts? In Annotation for Transparent Inquiry (ATI) Workshop, Syracuse University, New York. 2018. URL info
 • ŠAMÁNEK, Jiří, Eva NEHUDKOVÁ, Petr POLÁK, Marína URBÁNIKOVÁ a Lucie OBROVSKÁ. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. Praha: C.H.Beck, 2017. 262 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-658-6. web nakladatele info
 • VOLEK, Jaromír a Marína URBÁNIKOVÁ. Čeští novináři v komparativní perspektivě. Praha: Academia, 2017. 386 s. Společnost, sv. 18. ISBN 978-80-200-2699-6. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Hubert SMEKAL. Právní věda a právní psaní : postačí vždy jako výzkumná metoda "číst, přemýšlet a psát"? Jurisprudence. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017, roč. 26, č. 4, s. 37-41. ISSN 1802-3843. URL info
 • MORAVEC, Václav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Žurnalisté ve stínu nedůvěry: K některým příčinám klesající důvěryhodnosti českých novinářů. In Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová. Megatrendy & médiá 2016. Kritika v médiách, kritika médií II. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. s. 82-122. ISBN 978-80-8105-798-4. info
 • MORAVEC, Václav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Homogenous, or Heterogenous? A Comparative Analysis of Three Czech Journalists Generations. Communication Today. 2015, roč. 6, č. 2, s. 33-49. ISSN 1338-130X. URL info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Journalism student culture in the Czech Republic, Poland, and Sweden: a comparison of selected dimensions. In Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki. Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. 1. vyd. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxell: PETER LANG, 2015. s. 157-174. Series: Studies in Communication and Politics - Volume 4. ISBN 978-3-631-65408-8. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Between Europeanization and De-Europeanization: A Comparative Content Analysis of the Pre-election Presentation of the EU Agenda in the Czech Quality Press. Communications: The European Journal of Communication Research. 2014, roč. 39, č. 4, s. 457-481. ISSN 0341-2059. doi:10.1515/commun-2014-0024. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Prezidentské volby ve vysílání ČRo 1 Analýza objektivity a vyváženosti vybraných pořadů odvysílaných ČRo 1 Radiožurnál mezi 15.12. 2012 a 26.1. 2013. Praha, Rada ČRo: Český rozhlas, Praha., 2013. 134 s. Analýzy médií. info

2020/06/23

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.