Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt

Department head, Judicial Studies Institute


Office: 142
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8255
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Katarína Šipulová
Department
 • Judicial Studies Institute
Employment - Position
 • PostDoc (Deputy Head)
Education and Academic Qualifications
 • 2017 PhD (Faculty of Social Studies, Masaryk University)
 • 2017 MSt (Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford)
 • 2011 Mgr. (Právnická fakulta, MU)
 • 2011 Mgr. (Fakulta sociálních studií, MU)
Employment
 • 2016 - PostDoc (Judicial Studies Institute)
 • 2016-2018 External Advisor, Supreme Court of the Czech Republic
 • 2011-2015 Head of the Department of Analytics and Comparative Law, Supreme Court of the Czech Republic
Major Publications
 • KOSAŘ, David, Katarína ŠIPULOVÁ a Ondřej KADLEC. The Case for Judicial Councils as Fourth-Branch Institutions. European constitutional law review. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2024, roč. 20, č. 1, s. 82-119. ISSN 1574-0196. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1574019624000038. Open access článku info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína a Max STEUER. From Minimalism to the Substantive Core and Back: The Slovak Constitutional Court and (the Lack of) Constitutional Identity. In Kriszta Kovács. The Jurisprudence of Particularism National Identity Claims in Central Europe. 1st. Neuveden: Hart Publishing, 2023, s. 81-104. Bloomsbury Open Access, Hart Publishing 2023. ISBN 978-1-5099-6012-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5040/9781509960156. Open access knihy info
 • KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. Comparative court-packing. Icon-International Journal of Constitutional Law. England: Oxford Univ Press, 2023, roč. 21, č. 1, s. 80-126. ISSN 1474-2640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/icon/moad012. Open access časopisu info
 • KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. Politics of judicial governance. In Mark Tushnet and Dimitry Kochenov. Research Handbook on the Politics of Constitutional Law. 1st. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023, s. 262-285. Research Handbooks in Law and Politics series. ISBN 978-1-83910-163-2. Repozitář MU Web nakladatele info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Judicial Resilience and Democratic Decay. 2023. Web workshops info
 • KOSAŘ, David, Katarína ŠIPULOVÁ a Marína URBÁNIKOVÁ. Informality and Courts: Uneasy Partnership. German Law Journal. Cambridge University Press, 2023, roč. 24, č. 8, s. 1239-1266. ISSN 2071-8322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/glj.2024.1. Open access článku info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína a Samuel SPÁČ. (No) Ghost in the Shell: The Role of Values Internalization in Judicial Empowerment in Slovakia. German Law Journal. Lexington: Washington & Lee University School of Law, 2023, roč. 24, č. 8, s. 1412-1431. ISSN 2071-8322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/glj.2023.88. Open access článku info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína a David KOSAŘ. Decay or Erosion? The Role of Informal Institutions in Challenges Faced by Democratic Judiciaries. German Law Journal. Cambridge University Press, 2023, roč. 24, č. 8, s. 1577-1595. ISSN 2071-8322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/glj.2023.89. Open access článku info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Samuel SPÁČ, David KOSAŘ, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Viktor DERKA. Judicial Self-Governance Index: Towards Better Understanding of the Role of Judges in Governing the Judiciary. Regulation & Governance. Wiley, 2022, Neuveden, Neuveden, s. 22-42. ISSN 1748-5983. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/rego.12453. Open access časopisu info
 • PETROV, Jan, Katarína ŠIPULOVÁ, David KOSAŘ, Hubert SMEKAL a Ladislav VYHNÁNEK. Beyond Compliance: odpověď autorů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 2, s. 413-425. ISSN 1210-9126. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPVP2021-2-12. Open access časopisu info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Under Pressure: Building Judicial Resistance to Political Inference. In DJ Galligan. The Courts and the People: Friend or Foe? The Putney Debates 2019. 1st. Oxford: Hart Publishing, 2021, s. 153-170. ISBN 978-1-5099-4003-5. Web nakladatele Repozitář MU info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. The Supreme Court – The Story of a (Post)communist Cinderella. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights – Beyond Compliance. 1st. London, New York: Routledge, 2020, s. 103-138, 37 s. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7. Web nakladatele info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. The Czech Constitutional Court: Far away from political influence. In Kálmán Pócza. Constitutional Politics and the Judiciary Decision-making in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Abingdon, New York: Routledge, 2019, s. 32-60. Routledge Research in Constitutional Law. ISBN 978-1-138-60764-4. Web nakladatele info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. ECtHR – Ally, Adversary, or Foe? The Attitudes of Judges Towards International Human Rights Law in the (Post-) Transitioning Area. Jahrbuch für Ostrecht. C.H.Beck, 2019, Neuveden, č. 1, s. 235-252. ISSN 0075-2746. Obsah čísla časopisu info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Is Judicial Independence Under Attack? Experience from Central and Eastern Europe. In Putney Debates 2019 (Oxford Foundation for Law, Justice and Society, London). 2019. https://www.fljs.org/content/putney-debates-2019-session-2%C2%A0-judicial-independence-under-attack-if-so-how-%E2%80%94-and-why info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Capturing the Judiciary. In State Capture: What It Is and What It Means for the Constitutional Order (Oxford). 2019. http://www.ox.ac.uk/event/state-capture-what-it-and-what-it-means-constitutional-order info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Czech lustration of judges. In The Judiciary in the Context of Constitutional Transitions - Workshop (Bonavero Institute of Human Rights, Oxford). 2019. https://www.law.ox.ac.uk/events/judiciary-context-constitutional-transitions-workshop info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Hodnotitel. Evidence a hodnocení tvůrčí činnosti, UK, 2019. info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Member of the ICON-S CEE Chapter Advisory Board. 2019. info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Member of the Law and Courts Steering Committee (ECPR). 2019. info
 • JANOVSKÝ, Jozef, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. In Seminár Human Right Series výzkumního centra PluriCourts, University of Oslo. 2017. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Ideology and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. In International Courts and Domestic Politics 2015. 2015. info
 • HAVELKA, Libor, Alžbeta KONDELOVÁ, Aleš PAVEL a Katarína ŠIPULOVÁ. Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů (první část). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 2014, č. 6, s. 218-230. ISSN 1210-6410. info
 • HAVELKA, Libor, Alžbeta KONDELOVÁ, Aleš PAVEL a Katarína ŠIPULOVÁ. Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011.Spotřebitelské právo v rozhodovací praxi českých soudů (2. část). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, 8/2014, s. 295-303. ISSN 1210-6410. info
 • HAVELKA, Libor, Alžbeta KONDELOVÁ, Aleš PAVEL a Katarína ŠIPULOVÁ. Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Evropský justiční prostor: vybrané problémy v rozhodovací praxi českých civilních soudů (třetí část). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 10, s. 370-380. ISSN 1210-6410. info
 • TÝČ, Vladimír, Linda JANKŮ a Katarína ŠIPULOVÁ. Reservations to Human Rights Treaties: A Case Study on the Practice of Czechoslovakia and Its Successor States. International Community Law Review. Brill, 2014, roč. 16, č. 3, s. 371-398. ISSN 1871-9740. URL info
 • JANOVSKÝ, Jozef a Katarína ŠIPULOVÁ. Political Regimes and International Human Rights Commitments: The Moderation Effect of Treaty's Control Mechanism. In Venice Academy of Human Rights - PluriCourts (University of Oslo): Judicial Legitimacy and the Rule of Law (Workshop lead by Philip Alston). 2014. info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Libor HAVELKA a Alžbeta KONDELOVÁ. Judicial Reasoning and Judicial Dialogue: The Application of EU law by National Civil Courts. In How to Measure the Quality of Judicial Reasoning. 2014. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Tranzitivní spravedlnost a vyrovnání se s minulostí. In Dufek, P.; Smekal, H. a kol. Lidská práva v mezinárodní politice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s.,, 2014, s. 318-336. Ediční rada Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. D.H. v. Czech Republic Five Years After: On the Power of an International Human Rights Court to Push through a Systemic Change. In Berkeley Law – Sciences-Po Ecole de Droit Comparative Anti-Discrimination Law Symposium. 2012. info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína a Aleš PAVEL. Zásady práva Evropské unie v aplikační praxi. In Přednáška pro soudce krajských soudů, Justiční akademie, Kroměříž. 2012. info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Institut předběžné otázky a právo na zákonného soudce (judikatura českého Ústavního soudu a ESLP). In Přednáška aplikace unijního práva českými soudy, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc. 2012. info
 • JANKŮ, Linda, Jozef JANOVSKÝ, Hubert SMEKAL a Katarína ŠIPULOVÁ. Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, 2-3, s. 191-223. ISSN 1212-7817. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína. Tranzitní spravedlnost v postkonfliktním prostředí: stíhání zločinů a usmíření společnosti. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012, s. 275-308. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0. info

2019/12/03

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.