Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.

CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.
 • Born January 12, 1987 in Pisek, Czechoslovakia
Department
 • Department of Territorial Studies
 • Faculty of Regional Development and International Studies
 • Zemedelska 1
 • 613 00 Brno
 • Czech Republic
Employment - Position
 • Research Assistant
Education and Academic Qualifications
 • 2010 - 2016: Doctoral degree programme in Internatinal Relations, Faculty of Social Studies, Masaryk Univesity, Czech Republic
 • 2010 - 2011: Master's degree programme in Middle Eastern Studies, Ben-Gurion University of the Negev, Israel
 • 2008 - 2010: Master's degree programme in International Relations, Faculty of Social Studies, Masaryk Univesity, Czech Republic
 • 2006 - 2008: Bachelor's degree programme in International Relations, Faculty of Social Studies, Masaryk Univesity, Czech Republic
Teaching Activities
 • A History of International Relations
 • Czech Foreign Policy
 • Development Problems of the Middle East
 • Historical Role of Europe in World Politics and Economics
 • International Relations
 • Israel in the Context of International Relations
 • Middle East in International Politics in 20th and 21st Century
 • Political Processes in Developing Countries
 • Political Development in the Eastern and Southern Mediterranean
 • Theories of Conflict, War and Peace in IR
Scientific and Research Activities
 • Czechoslovak history, Czechoslovak foreign policy, Israeli history, Israeli foreign policy, Israeli-Palestinian peace process, European history (1648-1945), politics of the Middle East
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • January - June 2017: University of Nebraska-Lincoln (Frank A. Belousek Distinguished Scholar and Visiting Professor), USA
 • 4. 12. - 10. 12. 2016: European Humanities University (Erasmus teaching programme), Lithuania
 • 30. 6. - 31. 7. 2016: Open Society Archives (research fellowship), Hungary
 • 16. 5. - 25. 5. 2016: Uludag University (Erasmus teaching programme), Turkey
 • 25. 8. - 26. 9. 2014: University of Fort Hare (Project SID), Republic of South Africa
 • 20. 8. - 20. 9. 2013: Kasetsart University (Project SID), Thailand
 • 15. 7. 2013 – 19. 7. 2013: Institut Barcelona D'Etudis Internacionals (IBEI Summer School of the Mediterranean 2013), Spain
 • 12. 4. - 28. 4. 2013: University of Zambia (Project NIKAZAM), Zambia
 • 21. 1. - 22. 2. 2013: Universidad Nacional Agraria (Project NIKAZAM), Nikaragua
 • 29. 8. 2012 – 31. 8. 2012: University of Amsterdam (Euroasian Empires Summerschool), The Netherlands
 • 11. 6. 2012 – 15. 6. 2012: University of Azores (2nd International Workshop on Renewable Energy), Portugal
 • 16.3 - 17. 4. 2012: University of Ghana (Project SID), Ghana
 • 11. 2. 2012 – 18. 2. 2012: University of Vienna (ECPR Winter School in Methods and Techniques), Austria
 • 2010/10/10 – 2011/07/26: Ben-Gurion University of the Negev, Beersheva, ISR
  • The International Masters of Arts Program in Middle East Studies
Awards Related to Science and Research
 • 2016: Visegrad Scholarships at Open Society Archives
 • 2011: MAPMES scholarship provided to the best candidates for studies at Ben-Gurion University of the Negev, Israel
 • 2010: The Scholarship by Foundation "Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97" to support the university students to study abroad
 • 2010: Scholarships offered by the Israeli government to foreign students of international relations, politics, Judaism, history of land and people of Israel, language and literature of Israel
Major Publications
 • TATEROVÁ, Eva. Anti-Semitism in the Czech Republic. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. s. 213-239. Civic and Uncivic Values in the Czech Republic. ISBN 978-3-030-91224-6. doi:10.1007/978-3-030-91225-3_10. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Increase of Antisemitism in the Czech Republic in Response to the Covid-19 Pandemic. Present Issues Explained on the Bases of Traditional Historical Stereotypes and Prejudice. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha, 2022, č. 3, s. 97-106. ISSN 1801-8211. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Pro-Israeli Diplomacy of the Czech Republic as the Exceptional Case in the European Union. Historical Context, Interpretations, Current Challenges. In Ewelina Kancik-Kołtun. 30 years of the Visegrad Group. Political, Legal, and Social Issues and Challenges. 1. vyd. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2022. s. 27-40. ISBN 978-83-227-9574-3. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Proměny přístupu československé diplomacie k arabsko-izraelskému konfliktu v letech 1948-1967. Mezinárodní vztahy. 2022, roč. 57, č. 1, s. 43-77, 25 s. ISSN 0323-1844. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Czechoslovak-Egyptian Relations at the Onset of the Cold War: The Way to a Pragmatic Partnership. Asian and African Studies. 2022, roč. 31, č. 2, s. 318-339. ISSN 1335-1257. doi:10.31577/aassav.2022.31.2.05. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Československo a Izrael v letech 1948–1967. Od podpory sionismu k otevřenému nepřátelství. 2. vyd. Praha: Epocha, 2022. 312 s. Studená válka - Nové dějiny. ISBN 978-80-278-0092-6. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. The Prisoners of Prague: Mordechai Oren and Shimon Orenstein's Imprisonments as a Breaking Moment in Diplomatic Relations between Czechoslovakia and Israel in the 1950s. Studia Historica Nitriensia. 2021, roč. 25, č. 2, s. 423-438. ISSN 1338-7219. doi:10.17846/SHN.2021.25.2.423-438. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Československo a Blízký východ ve studenoválečné době: Šestidenní válka 1967. In Monika Kabešová, Matěj Bekera, Ondřej Holub a kol. eské, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. 1. vyd. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2019. s. 243-253. ISBN 978-80-7435-750-3. info
 • TATEROVÁ, Eva. Československá diplomacie a příčiny rozpadu spojenectví s Izraelem. Studia historica Brunensia. Brno, 2018, roč. 65, č. 2, s. 121-134. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2018-2-7. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Přístup československé diplomacie k Izraeli v letech 1960-1967. Historický časopis. 2018, roč. 66, č. 4, s. 671-700. ISSN 0018-2575. doi:10.31577/histcaso.2018.66.4.5. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Československá diplomacie a Izrael v letech 1948-1967. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. 122 s. ISBN 978-80-7509-525-1. info
 • TATEROVÁ, Eva. Československá zahraniční politika vůči Izraeli v první polovině padesátých let 20. století. Mezinárodní vztahy. 2016, roč. 51, č. 3, s. 52-72. URL info
 • TATEROVÁ, Eva a Martina KARKULÍKOVÁ. Přístup OSN k hrozbě globálního terorismu: případové studie Al-Kájdy a Islámského státu. Rexter. Brno: Centrum pro bezpečnostní a strategická studia o.s., 2016, roč. 14, č. 2, s. 29-54. ISSN 1214-7737. URL info
 • TATEROVÁ, Eva a Marcela URBANÍKOVÁ. The Trends in anti-Semitism in the Czech Republic 2004-2014. Journal of Education Culture and Society. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, 2016, č. 3, s. 355-363. ISSN 2081-1640. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Vzestup antisemitismu ve Francii po roce 2000. Geografické rozhledy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2016, roč. 25, č. 3, s. 26-27. ISSN 1210-3004. info
 • TATEROVÁ, Eva a Ivo VÁLKA. New Cleavages in post-apartheid South Africa. In Proceedings from 9th International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015. s. 1059-1067. ISBN 978-80-7509-223-6. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Aktivity radikální pravicové sionistické skupiny Království izraelské v kontextu československo-izraelských vztahů v 50. letech 20. století. Rexter. Brno: Centrum pro bezpečnostní a strategická studia o.s., 2015, č. 2, s. 1-24, 23 s. ISSN 1214-7737. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Dopady arabských revolucí na regionální stabilitu Blízkého východu a severní Afriky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 774-779, 5 s. ISBN 978-80-210-7861-1. info
 • TATEROVÁ, Eva. Zdroje antisemitismu v současné české společnosti. Geografické rozhledy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2014, roč. 23, č. 4, s. 23-24. ISSN 1210-3004. info
 • TATEROVÁ, Eva. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon. Brno: Katedra regionální ekonomie a správy, Masarykova univerzita, 2014. s. 919-925. ISBN 978-80-210-6840-7. info
 • TATEROVÁ, Eva. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2014. ISBN 978-80-210-6840-7. info
 • TATEROVÁ, Eva. Přístup Evropské unie k Izraeli po roce 2000. In Zahraniční politika EU vůči východu. 2014. URL info
 • TATEROVÁ, Eva a Samuel Antwi DARKWAH. Attitude of European Union towards Middle East and Northern Africa since 1990s. In Recenzovaný sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecké konference hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. 1. vyd. Ostravice: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 965-972. ISBN 978-80-7510-045-0. info
 • TATEROVÁ, Eva a Samuel Antwi DARKWAH. Is Israeli-Palestinian Conflict a Clash of Civilization? Samuel P. Huntington's Theory Challenged. Rexter. Brno: Centrum pro bezpečnostní a strategická studia o.s., 2014, roč. 12, č. 2, s. 20-41. ISSN 1214-7737. info
 • TATEROVÁ, Eva. Ochrana práv minorit v Evropské unii: Vzestup antisemitismu po roce 2000. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 901--910. ISBN 978-80-7509-139-0. URL info
 • TATEROVÁ, Eva a Samuel Antwi DARKWAH. Region Blízkého východu v mezinárodních vztazích po událostech tzv. arabského jara: dopady ozbrojených konfliktů na místní společnosti – případové studie Libye a Sýrie. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2012. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 268-275, 7 s. ISBN 978-80-7375-652-9. info
 • TATEROVÁ, Eva. Nové trendy v přístupu Státu Izrael vůči imigrantům nežidovského původu po roce 2000: Vzestup radikalismu na izraelské politické scéně? Rexter. Brno: Centrum pro bezpečnostní a strategická studia o.s., 2013, roč. 5, č. 2. ISSN 0048-3915. URL info
 • TATEROVÁ, Eva a Samuel Antwi DARKWAH. State Israel as a new destination for African refugees. In Proceedings from VIII. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013. Brno: Mendel University in Brno, 2013. s. 557-567, 10 s. ISBN 978-0-620-55419-0. URL info
 • TATEROVÁ, Eva. Přístup Státu Izrael k událostem arabského jara v kontextu arabsko-izraelského konfliktu. In Politologické sympozium. 2012. info
 • TATEROVÁ, Eva. Region Blízkého východu v mezinárodních vztazích po událostech tzv. arabského jara: dopady ozbrojených konfliktů na místní společnosti – případové studie Libye a Sýrie. In Region v rozvoji společnosti. 2012. info
 • TATEROVÁ, Eva. The Phenomenon of Anti-Americanism in the Middle East: The Case Studies of Iran and Saudi Arabia. In World Crisis: Revolution or Evolution in the International Community. 2011. info
 • TATEROVÁ, Eva. Kořeny a vývoj antiamerikanismu v Íránu a Saúdské Arábii během studené války. Obrana a strategie. Brno: ÚSS Univerzity obrany, 2010, roč. 10, č. 2, s. 71-88, 17 s. ISSN 1214-6463. URL info
 • KULA, Martin a Eva TATEROVÁ. Energetická bezpečnost USA – vztahy s Venezuelou a Saudskou Arábií. Global Politics: časopis pro politiku a mezinárodní vztahy. Brno, 2009. ISSN 1213-7685. URL info

2018/02/07

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.