Mgr. Jan Zámečník, Ph.D.

Department of Environmental Studies


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jan Zámečník, Ph.D., narozen 7. dubna 1978 v Poličce, tel. +420 777 326 686
Pracoviště
 • Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Externí spolupracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007 Th.D. (v roce 2017 změněno na Ph.D.): systematická a praktická teologie, ETF UK; disertační práce: „Literatura jako realizace a model: teologická reflexe beletrie u Dorothee Sölleové a Dietmara Mietha“
 • 2001 Mgr.: evangelická teologie, ETF UK (summa cum laude); diplomová práce: „Smrt v díle Jana Čepa a Josefa Šafaříka“
Přehled zaměstnání
 • 2016– Odborný asistent, Katedra etiky, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ETF UK)
 • 2015– Externí učitel a spolupracovník,Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (FSS MU)
 • 2015 Vědecký pracovník, Katedra environmentálních studií, FSS MU
 • 2011–2016 Farář, Sbor Českobratrské církve evangelické v Břeclavi
 • 2010–2011 Vikář, Sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
 • 2008–2010 Vědecký pracovník, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU)
Pedagogická činnost
 • 2017– Seminář a proseminář z teologické etiky, ETF UK
 • 2015– Environmentální teologie, FSS MU
 • 2015–2016 Křesťanská environmentální teologie a ekologická krize, ETF UK
 • 2015 Ekologické problémy, práva zvířat a křesťanství, FSS MU
 • 2013 Základy teologické etiky, ETF UK
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2008–2010 Josef Šafařík – život a dílo v kontextu kultury 20. století. GAAV (KJB908120801) – spoluřešitel
 • 2003–2007 Hermeneutika křesťanské tradice ve vztahu k obecné kultuře. GAČR (GD401/03/H017) – účast na projektu
 • 2004–2005 Literatura jako kritika a model společenské praxe. GAUK (533/2004/A-TFP/ETF) – hlavní řešitel
 • 2000–2002: Překlad základních teologických textů. GAUK (306/2000/A-TFP/ETF) – spoluřešitel
 • Publikace: viz odkaz https://orcid.org/0000-0001-5399-9290
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Poradního odboru pro životní prostředí (Českobratrská církev evangelická)

18. 4. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.