Mgr. Kateřina Čanigová

Instructor, Department of Sociology


Correspondence Address:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Pracoviště
 • Katedra sociologie program sociální antropologie Fakulta sociálních studií Joštova 10 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistentka, doktorandka
Pedagogická činnost
 • Antropologie Chudoby Materiální kultura Nové etnografie Strukturální násilí Jak psát návrh výzkumu
Vědeckovýzkumná činnost
 • TAČR Vzdělávací počítačová hra o postavení Romů ve společnosti TQ01000081
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Letní škola "New Frontiers in Romani Studies: Insights from Critical Race Theory". Central European University, Budapest, Hungary (28 June - 8 July, 2021, online)
 • 15. 4. 2024 – 15. 7. 2024: University of Zadar, Zadar, CEEPUS, HRV
  • Zahraniční pobyt přispěje k internacionalizaci mého studia, ale také k užšímu propojení dvou kateder sociologie v rámci sítě Sociology for Societies - Understanding Socio-Cultural Changes in Contemporary Societies. Díky pobytu mohu získat cennou zpětnou vazbu na mou disertaci od zahraničních kolegyň a kolegů. V průběhu pobytu plánuji finalizovat třetí (3/4) článek tvořící mou disertační práci a napsat větší část čtvrtého a posledního článku tvořící mou diseratci. Zahraniční pobyt vnímám jako unikátní příležitost, při které se mohu soustředit primárně na psaní a zároveň texty mohu konzultovat se zahraničními kolegyněmi a kolegy z University of Zadar. Věřím, že zde získám kontakty, které v budoucnu využiji např. při společném psaní článků, podávání grantů, zakládání sítí, vzájemných výjezdech a jiných příležitostech. Internacionalizaci jak mého studia, ale i mého dalšího působení na FSS v rámci mé akademické práce vnímám jako podstatnou oblast, kterou je potřeba aktivně budovat. V neposlední řadě mě zahraniční pobyt posune blíže k absolvování mého doktorského studia, svou disertaci plánuji odevzdat již letos v listopadu.
Univerzitní aktivity
 • Koordinátorka Dět-ka, dětského koutku na FSS
Vybrané publikace
 • ČANIGOVÁ, Kateřina a Adéla SOURALOVÁ. Low-income Roma Mothers Negotiating Mothering in the Context of Poverty. Journal of Poverty. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, roč. 28, č. 2, s. 110-133. ISSN 1087-5549. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10875549.2022.2128975. článek - open access info
 • ČANIGOVÁ, Kateřina. How to represent vulnerable populations in research and ethnography? Evaluation of Visual worksheets as facilitators of collaborative and empowering interviews. In Ethnography and Qualitative Research Intenational Conference -ERQ 2023 - 9th edition. 2023. info
 • ČANIGOVÁ, Kateřina. “Will You Work with Me?” : Visual Worksheets as Facilitators of Inclusive, Collaborative, and Empowering Interviews with Vulnerable Populations. International Journal of Qualitative Methods. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022, roč. 21, March, s. 1-13. ISSN 1609-4069. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/16094069211069444. URL info
 • ČANIGOVÁ, Kateřina. Private hostels in Czechia as arenas of state´s fight against the poverty, people living in poverty and poverty business. In 17th EASA Biennial Conference. EASA2022: Transformation, Hope and the Commons. Queen’s University Belfast 26-29 July, 2022. 2022. URL info
 • ČANIGOVÁ, Kateřina a Adéla SOURALOVÁ. “Před námi je milion lidí, co ještě nedostali byty” : Třígenerační bydlení jako (dočasné) řešení bytové nouze Romek žijících v chudobě. In Město: Hranice představivosti : 8.brněnská konference urbánních studií. 2022. info
 • ČANIGOVÁ, Kateřina. Commodification of debt: Distraints in Czechia. In IUAES congress 2020 - Coming of Age on Earth: Legacies and Next Generation Anthropology. Šibenik, Croatia (09 -14 March 2021, online). 2021. info
 • ČANIGOVÁ, Kateřina. Mothering and Low income - Othermothering as a strategy of Roma othermothers to deal with poverty. In Interim Meeting of the ESA RN13 Extended family relations What are they in late modernity?. Olomouc, Czech Republic (21 – 22 January 2021, online). 2021. info

11. 12. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.