Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Social Policy and Social Work


Office: 5.63
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5399
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., married, 2 children
Department
 • Masaryk University
  School of social studies
  Dept. of Social Policy and Social Work
  Joštova 10
  602 00 Brno
  The Czech Republic
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2012: Professional training external professional coach. Coaching center Prague.
 • 2010: Ph.D. ze sociální politiky a sociální práce, „Pojetí přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků “Approaches to Social Work Education“.
 • 2010: Ph.D. in Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses:
 • 2007: Training in counseling and supervision; Association of Supervisors and Consultants.
 • 1999: Training on problem management approach to helping; Association of Citizens advice Bureau.
 • 1997: Training on logotherapy; IPIPAP.
 • 1995: Mgr. in Sociology and Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Institutionalisation of drug policy in the Czech republic".
 • 1993: Bc. in Sociology and Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Some social and demographic data of the pension's inhabitants"
Employment
 • 2013 - 2020: Researcher, Institute for Public Policy and Social Work
 • 2010-: assistant professor at the Department of Social Policy and Social Work, MU
 • 2009- 2020: statutory representative and director of the civic association Klíč pro rodinu (Key for family)
 • 2006 - 2009 assistant at the Department of Social Policy and Social Work, FSS MU
 • 2007 - 2008 project leader Assistance to families at the Department of Social Policy and Social Work at FSS MU
 • 2006 – 2007: Head of the Center for Practical Studies at the Department of Social Policy and Social Work at MU
 • 2005-2006: coordinator of the Center for Practical Studies at the Department of Social Policy and Social Work at MU
 • 2004-2005: Department of Social Care of the city of Brno (placement of single parents in asylum facilities, Department of Social Care of the City of Brno
 • 1998-2005: maternity leave
 • 1997-1998: Director of the Civic Counseling Center Brno
 • 1995-1997: Sociologist, Department of Main Architect in Brno
Teaching Activities
 • Leadership Coaching Counseling for social workers Social casework Social work with families Supervision on students Educational supervision Reflexive social work Theories of Social Work
Scientific and Research Activities
 • Principal investigator of the project „Parenting behind bars“; current project 2020-2023 Childrens´ rights and participation Parenting in families with problems Family issues and interventions Child protection practices Social work education Social work supervision
Internship
 • 2014: one-week study stay at The International Institute for the Rights of the Children (Sion, Switzerland) 2013: two-week study stay at The Norwich University – library research (Norwich, UK). 2009: one-week stay at Pontifical Council for Health Care Workers, Vatican City. 2007: one-week stay at Department of Social Work, York University, York, UK 2007: one-week stay at The University of Kassel. 2006: one-week stay at EASW, Parma, Italy. 1998: one-week study stay at NACAB in London, UK
Activities Outside University
 • 2018-2019: The Member of Working Group (children in institutional care) The Scientific Board of The Ministry of Social Affairs 2013 -: Member of the coordination group of community planning of social services in the city of Brno - expert for the target group: children, youth and families. 2011-: Member of the Advisory Board for the Family of the Statutory City of Brno. 2008–2011: Member of the Advisory Board of the Brno City Council for the Family 2006-2007: expert in the process of Community planning of social services in the city of Brno. 1997-1998: Director of the Civic Counseling Center Brno 1996-2000: The Advisor, Center for helping Youth in crisis LATA, Brno 1997-2001: The Member of Board, Citizens Advice Bureau, Brno 1996-2001: The Member of Board, Center for helping Youth in Crisis LATA, Brno
Major Publications
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Monika PUNOVÁ a Veronika SMUTNÁ. Needs of Children With Incarcerated Parents in Their Own Voice. Qualitative Social Work. Thousand Oaks: SAGE Publications, roč. 23, č. 1, s. 11-25. ISSN 1473-3250. doi:10.1177/14733250221151030. 2024. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rozhovor do vysílání Věda Plus. Český rozhlas. s. od 43:11 do 50:44 minuty. Věda Plus. 2024. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Proč právě děti odsouzených rodičů? In Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil. Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum; Masarykova univerzita. s. 9-16. Slon, Studijní texty, 78. svazek. ISBN 978-80-280-0437-8. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Posouzení dopadů věznění rodiče na well-being dítěte. In Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil. Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum; Masarykova univerzita. s. 16-26. Slon, Studijní texty, 78. svazek. ISBN 978-80-280-0437-8. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Dopady věznění na wellbeing dítěte z pohledu dospělých a dětí. In Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil. Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum; Masarykova univerzita. s. 28-57. Slon, Studijní texty, 78. svazek. ISBN 978-80-280-0437-8. 2023. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Distanční studia jako příležitost vzdělávání v sociální práci. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Veronika SMUTNÁ a Žaneta DVOŘÁČKOVÁ. Rodičovství za mřížemi: sociální práce s dětmi odsouzených rodičů. 2023. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Hledání cest ze stínu vězení. In Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil. Rodičovství za mřížemi: dopady věznění rodiče na dítě. 1. vyd. Praha: Karolinum; Masarykova univerzita. s. 190-194. Slon, Studijní texty, 78. svazek. ISBN 978-80-280-0437-8. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Oběti, na které se zapomíná. 40 tisíc dětí má rodiče ve vězení. In Seznam zprávy. Seznam zprávy, 2023. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Děti vězňů – budoucí kriminálníci? In Přednáška pro posluchače U3V. Brno: MUNI, 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Potřeby dětí uvězněných rodičů. In Český rozhlas Brno (publicistický rozhovor). Český rozhlas Brno, 2023. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Zločin a trest - odpuštění a nový začátek. In Bez filtru - podcasty. Bez filtru podcast. s. 9.51 - 24.47 (minuty). 2023. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Děti uvězněných rodičů nemusí končit za mřížemi, vysvětluje socioložka. Praha: MF Dnes. 1 s. Idnes Premium. 2023. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Sirotci justice. In MF Dnes - olomoucký kraj. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Nejmladší generace ve složitém světě. In Česká společnost očima FSS. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Udržitelnost rodinného well-beingu. In Kulatý stůl v rámci týdne pro rodinu. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Trauma of children of incarcerated parents. In International Responses to Traumatic Events; The Catholic University of America, Rome Center. 2023. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Enhancing the well-being of children of incarcerated parents through life coaching. In 9th International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management - ICETM 2023. 2023. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Děti odsouzených rodičů. Brno: Rádio R. 17. 2023. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodičovství za mřížemi. Regionální vysílán. Brno: Česká televize. Události v regionech. 2023. Vystoupení ve zprávách z regionu od 8.14 min do 9.06 info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivity Development Demonstrated in Examples of Field Placements of Social Work Students. In Rajendra Baikady, S.M. Sajid, Varoshini Nadesan, M. Rezaul Islam. The Routledge Handbook of Field Work Education in Social Work. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group. s. 391-408. Routledge Handbooks. ISBN 978-1-032-12607-4. doi:10.4324/9781032164946-30. 2022. Plná prezentace knihy i příslušné kapitoly. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Monika PUNOVÁ. Rodičovství za mřížemi - podpora dětí uvězněných rodičů. 2022. Webová stránka konference info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Na děti vězněných rodičů často zapomínáme, říká akademička. In časopis Atrium. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2022. Odkaz na článek v Atriu info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Výzkum odhaluje těžkosti „neviditelných obětí. Praha: Katolický týdeník. s. 10-10. Perspektivy. 2022. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rozhovor do vysílání Českého rozhlasu Plus - přímý vstup. Český rozhlas Plus. s. min 9:45:23 - 9:50:48. 2022. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Prospívání dětí odsouzených rodičů. In Akce Otevřený piknit na téma Zapomenuté děti. 2022. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Jsem dcerou kriminálnice. Praha: MF Dnes. s. 4-4. 2022. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vědci se v Brně zamýšleli, jak podpořit děti odsouzených osob. Brno: Rádio Proglas, 2022. Záznam z reportáže o konferenci "Rodičovství za mřížemi" info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. The concept of professional identity in selected approaches to the education of social workers. In Sajid, S.M., Baikady, R., Sheng-Li, C., Sakaguchi, H. The Palgrave Handbook of Global Social Work Education. 1st. Cham: Palgrave Macmillan. s. 133-150. ISBN 978-3-030-39965-8. doi:10.1007/978-3-030-39966-5_9. 2021. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL a Monika PUNOVÁ. The Well-being of Children and Young People : The Context of Social Services from the Perspective of the Capability Approach. Clinical social work and health intervention. Wien: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap, roč. 12, č. 4, s. 49-61. ISSN 2222-386X. doi:10.22359/cswhi_12_4_06. 2021. časopis č. 4/2021 info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodičovství za mřížemi - potřeby dětí v kontextu výkonu trestu odnětí svobody jednoho z rodičů. In "Dieťa v ohrození". Konference TRUNI, Fakulty zdravotníctva a soc. práce a Centra rodinných študií. 2021. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Multidisciplinární a multiinstitucionální spolupráce při zvyšování well-beingu dětí odsouzených rodičů. In Mezinárodní webinář: Zapomenuté děti: teorie a praxe uplatňování práv dětí vězněných rodičů. 2021. info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review. London: Elsevier, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105280. 2020. URL info
 • ZAKORA, Cyril, Tereza JANDOVÁ, Terezie HRADÍLKOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Martina CIRBUSOVÁ. Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní péči. 2019. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná konzultantka pracovního týmu MPSV. Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na MPSV, 2018 - 2018. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Využití capability přístupu při posouzení dětského well-beingu. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 18, č. 6, s. 65-77. ISSN 1213-6204. 2018. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Podpora rodiny s dětmi v evidenci OSPOD. In Doc. PhDr. Navrátil Pavel, Ph.D. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. s. 18 - 23. Sešit sociální práce. ISBN 978-80-7421-137-9. 2017. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. 2014. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Azylové domy pro matky s dětmi. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál. s. 428 - 430. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. 2013. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Ohrožená rodina. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál. s. 359-361. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. 2013. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodinná centra. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál. s. 455-457. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. 2013. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vzdělávání v sociální práci. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál. s. 509 - 512. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. 2013. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 9, 1/2009, s. 74-84. ISSN 1213-6204. 2009. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 8, 4/2008, s. 124-135. ISSN 1213-6204. 2008. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Cíle sociální práce a jejich vztah k praktickému vzdělávání. In Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 64-76. ISBN 978-80-704-347-0. 2008. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. členka Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu. Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu, 2008. info
 • NAVRÁTILOVÁ, JItka. Role sociálních služeb v rodinné politice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: AVSP, roč. 1/2007, č. 1, s. 106-114. ISSN 1213-6204. 2007. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun. s. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun. s. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků. In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: ASSP. s. 25-34. 2007. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun. s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007. URL info
 • OTAVA, Ladislav. METODIKA A JEJÍ RÁMEC V PROJEKTU ASISTENT DO RODINY. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun. s. 92-97, 5 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007. URL info

2021/12/10

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.