prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Professor, Department of Social Policy and Social Work


Office: 5.63
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5378
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • prof. PhDr. Libor MUSIL CSc., birth March 22 1959, Brno, married, two children
Department/Faculty/University
 • Department of Social Policy and Social Work
  Faculty of Social Studies
  Masaryk University
  JoštovA 10
  602 00 Brno
  Czech Republic
Function, current position
 • professor
Education and academic qualifications
 • 2008: prof. Masaryk University Brno 1999: doc. (assisstant professor), Scholl of Social Studies Masaryk University Brno, 1990: CSc. (equivalent of PhD.), Institute of Philosophy and Sociology Czechoslovak Academy of Sciences, disertation "Ecologization of Work"
 • 1982: PhDr. (Doctor of Philosophy), sociology, Univesrity of Jan Evangelista Purkyně Brno
Professional experience
 • 1998 -: Faculty of Social Studies, Masaryk Univesrity Brno
 • 1990 - 1997: Faculty of Arts, Masaryk Univesrity Brno
 • 1985 - 1990: Institute of Industrial Landscape Ecology Czechoslovak Academy of Science, Ostrava
 • 1982 - 1985: Vitkovice Steel and Machinery Corporation of Klement Gottwald, Ostrava
Teaching activities
 • Introduction to Social Work (since 1995), B.A.
 • Dilemmas of Social Workers and their Approaches to Clients(since 2002), M.A.
 • Diploma Seminar in Social Work (since 1997), B.A.
 • Diploma Seminar in Social Work (since 1997), M.A.
 • Consultations in Writing PGS Disertation (since 1994), PGS
 • Consultations in writin M.A. Disertation (since 1990), M.A. Institutionalization and Organizations of Social Work (since 2016), M.A. Research and Practice in Social Work (since 2008), Ph.D. Writing and Article (since 2008), Ph.D.
Research activities
 • since 2013: Social Work Identity since 2008: Institutionaluization of Social Work since 1999: Dilemmas od Social Workers 1986 - 1998: the influence of public acceptance of environmental problem on selected coal-mine's organisation, grant by Grant Agency of the Czech Republic 1986 - 1988
 • 1993 - 1996: the influence of privatization on organization of the Czech industry, grant by Grant Agency of the Czech Republic 1993 - 1995
 • 1994 - 1996: reader in history of European Welfare State, grant by Educational Foundation of Jan Hus 1994 - 1996
 • 1995 - 1996: conceptualising and institutionalising of education, of performance and of employment in social work, grant by PHARE 1995 - 1996 (management by Association of Educators in Social Work and One Europe Foundation)
 • 1996 - 1998: education in social administration at Czech Universities, grant by TEMPUS 1996 - 1998 (management by Faculty Economy and Administration of Masaryk University)
 • 1994: promoting biodiversity in South Moravia, grant by WWF 1994 (management by Ecological Institute Veronica)
 • 1999-: culture of social work services, grant by Grant Agency of the Czech Republic 1999-2001, grant by Grant Agency of the Czech Republic 2003-
 • 2001-: Culture and Standards of Quality in Social Services, project at Research Institute of Labour and Social Affairs
Professional stays abroad
 • 1994: University of Kent, Canterbury, six weeks studying the development of European Welfare State
 • 1997: Catholic University Brabant, Tilburg, four weeks studying theory of social administration
 • 1999: University of Utrecht, Three weeks
Other academic activities, research projects, grants
 • chairman of the filed commitee in Social Work member of state examination committee in social policy and social work
 • member of receiving committe for PGS in social policy and social work
Non-university activities
 • 1993-: member of executive committee (secretary tresurer)of Association of Educators in Social Work
 • 1999-: member of expert-committee of European Consorcium for education in Social Professions
 • 1997-: member of "Houses-of-deprived" Foundation's board
 • 1998-: member of the board of civic assocation "Ratolest" (for work with youngsters in risk)
 • 1998-: member of board of (nongovermental) Ecological Institue Veronica's
 • 2001-: member of Working Group in Social Sciences, Accreditation Commission of the Czech Republic
 • 2002-: member of Scientific Board,Theological Faculkty JCU České Budějovice
 • 2003-: member of Scientific Board, Medical and Social Faculty OU Ostrava
Most significant professional accomplishments
 • since 2004: chairman of editorial board of Czech and Slovak Social Work Journal 1993-: member of editorial board of nature conservationists' magazine Veronica
Major publications
 • MUSIL, Libor. Policies by People with Intellectual Disabilities. Sociální práce / Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci; ERIS, roč. 22, č. 4, s. 21-35. ISSN 1213-6204. 2022. URL info
 • MUSIL, Libor. Lokální aktéři a strategie podpory příležitostí lidí s mentálním handicapem. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita. s. 145-180. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5. 2022. info
 • VOTOUPAL, Miloš, Hans VAN EWIJK a Libor MUSIL. Podpora příležitostí Lidí s mentálním handicapem. 1. vyd. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Karolinum; Masarykova univerzita. 245 s. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5. 2022. info
 • MUSIL, Libor a Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ. Reflecting on a Common Core and the Variability of Social Work Definitions : “Theme and its Interpretations” by Foucault. Journal of Social Work Education. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, roč. 56, č. 2, s. 384-393. ISSN 1043-7797. doi:10.1080/10437797.2019.1656573. 2020. článek v databázi Taylor & Francis info
 • MUSIL, Libor. Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 20, č. 6, s. 5-22. ISSN 1213-6204. 2020. URL info
 • MUSIL, Libor. Social work and functions of participative action research. Pensée plurielle : Parol, pratiques et réflexions du social. De Boeck Supérieur, roč. 48, č. 2, s. 91-97. ISSN 1376-0963. doi:10.3917/pp.048.0091. 2018. URL info
 • BALÁŽ, Roman a Libor MUSIL. Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce. Sociální práce|Sociálna práca|Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 16/2016, č. 5, s. 50-69. ISSN 1213-6204. 2016. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Jana HAVLÍKOVÁ. Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí. Sociální práce Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 14, č. 2, s. 71-86. ISSN 1213-6204. 2014. info
 • MUSIL, Libor. Hospodaření v rámci případu. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o. s. 131-133. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7. 2013. info
 • MUSIL, Libor. Challenges of Postmodern Institutionalisation for Education in Social Work. In Matulayová, T., Musil, L. Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues. first. Liberec: Technical University of Liberec. s. 10-72. ISBN 978-80-7494-032-3. 2013. info
 • MATULAYOVÁ, Tatiana a Libor MUSIL. Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues. first. Liberec: Technical University of Liberec. 145 s. 55-100-13. ISBN 978-80-7494-032-3. 2013. info
 • MUSIL, Libor. Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta? Sociální práce Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 2012/12, č. 1, s. 52-76. ISSN 1213-6204. 2012. info
 • MUSIL, Libor a Renáta TALAŠOVÁ. Sebevýzkum jako nástroj řešení problémů práce s klientem. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 2012, č. 2, s. 75-89. ISSN 1213-6204. 2012. info
 • MUSIL, Libor a Vlasta JANSKÁ. Neochota ke změně - rigidita nebo rezistance? In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita. s. 161-185, 24 s. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6. 2010. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. In Fortunato, V., Frieshahn, G., Kantowicz, E. (Eds.) Social Work in Restructured European Welfare Systems. Roma: Carocci editore. s. 95-113. first edition. ISBN 978-88-430-4559-4. 2008. info
 • MUSIL, Libor. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce". Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 8, 2/2008, s. 60 - 79. ISSN 1213-6204. 2008. info
 • ŠRAJER, Jindřich a Libor MUSIL. Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert. 152 s. ISBN 978-80-7326-145-0. 2008. info
 • MUSIL, Libor a Jindřich ŠRAJER. Dimenze životní situace rodiny. In ŠRAJER, Jindřich a Libor MUSIL. Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert. s. 9 - 17. ISBN 978-80-7326-145-0. 2008. info
 • MUSIL, Libor. Coping with Dilemmas. Working Conditions and Interactions of Social Workeres with their Clients. Stassfurt: ISIS. 130 s. Comparative Social Work Science Vol. 6. ISBN 80-7326-090-5. 2006. info
 • NEČASOVÁ, Mirka a Libor MUSIL. PRACOVNÍ PODMÍNKY A DILEMATA POMÁHAJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 2006, č. 3, s. 57 - 71, 14 s. ISSN 1213-6204. 2006. info
 • MUSIL, Libor. Jak získat klienta pro spolupráci? In Sociální práce/Sociálna práca. ASVSP. s. 139-144. 2005. info
 • MUSIL, Libor. Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 1/2004, č. 1, s. 53-74. ISSN 1213-6204. 2004. info
 • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman. 243 s. ISBN 80-903070-1-9. 2004. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půl cesty a v Pečovatelské službě. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 2/2004, č. 2, s. 31-46. ISSN 1213-6204. 2004. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, roč. 3/2004, č. 7, s. 305-319. ISSN 1369-1457. 2004. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. In Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o. s. 193-208. Portál, s. r. o. 884. publikace. ISBN 80-7178-741-8. 2003. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami. In Přístupy k práci s menšinamy. MU FSS v Brně: Masarykova universita v Brně. s. 263-290. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6. 2002. info
 • MUSIL, Libor. Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociálni práce. In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 129-161. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1. 2002. info
 • MUSIL, Libor. Strategie terénní práce v problémových komunitách aneb Jak reagovat na politiku sestěhování neplatičů. In In Sirovatka T. ed., Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita. s. 291-309. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6. 2002. info
 • MUSIL, Libor. Dilema kvantity a kvality v kultuře služeb sociální práce. Sociální práce. Brno: ASVSP, roč. 2002, č. 1, s. 73-90. ISSN 1213-624. 2002. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Olga HUBÍKOVÁ. Pečovatelská služba a Domy na půl cesty před zavedením standardů kvality sociálních služeb. Sociální politika. Praha: MPSV ČR, roč. 28, 7-8, s. 14-18. ISSN 0049-0962. 2002. info
 • MUSIL, Libor. Sociální dávky jako součást komplexní intervence do situace klienta. In Dávky sociálního státu. Brno: Georgetown. s. 128-137. Rubikon, sv. 6. ISBN 80-210-2624-3. 2001. info
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál. s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7. 2001. info
 • MAREŠ, Petr. Sociální dávky jako součást kompletní intervence do situace klienta. In Dávky sociálního státu: nastavení systému-jeho ekonomická i sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. Brno, FSS MU v Brně: Georgetown. s. 127-136. Rubikon, svazek 6. ISBN 80-210-2624-3. 2001. info
 • MUSIL, Libor. Social Workes, Their Approaches to Clients and the Credibility of Social Security Measures. In Confidence and Changes: Managing Social Protection in the New Millennium. The Hague: Kluwer Law International. s. 251-265. ISBN 90-411-1681-8. 2001. info
 • MUSIL, Libor a Miroslav GREGOR. Cíle intervencí a dilemata pracovníků služeb sociální práce. Sociální práce : odborná revue pro sociální práci. Brno: Národní centrum pro rodinu, roč. 2001, 2001/0, s. 14-36. ISSN 1213-6204. 2001. info
 • MUSIL, Libor. O významu mikrosvěta pro fungování sociálního státu. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, roč. 32, č. 1, s. 98-102. ISSN 0049-1225. 2000. info
 • MUSIL, Libor a Oldřich CHYTIL. Making Education i Social Work Better - Czech Experience. Blansko: Chytil Oldřich. 11 s. Albert. ISBN 80-7326-004-2. 2000. info
 • MUSIL, Libor. Těžba uhlí, problém prostředí, modernita. Jak ovlivnila ekologická výzva organizaci jedné ostravské šachty. Brno: Masarykova universita, Nakladatelství Georgetown. 257 s. Spisy FSS brněnské university, Svazek 1. ISBN 80-210-2188-8. 1999. info
 • MUSIL, Libor. Organizace těžby v OKD a problém prostředí. In Potůček, M. (ed.), Česká společnost na konci tisíciletí. Praha: Karolinum. s. 251-261. ISBN 80-7184-825-5. 1999. info
 • MUSIL, Libor. Social Professions for the Whole Europe ?!? In Chytil, O., Seibel, F.W. (eds.), European Dimensions in Training and Practice of Social Professions. Ostrava: Albert. s. 260-264. ISBN 80-85834-62-6. 1999. info
 • MUSIL, Libor. Kultura pracovišť služeb sociální práce. Sociální studia. Brno: FSS MU, roč. 1998, č. 4, s. 106-114. ISSN 1212-365X. 1999. info
 • MUSIL, Libor. Tři ideologie problému prostředí. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, roč. 1998, 3, č. 3, s. 45-69. ISSN 1212-365X. 1998. info
 • MUSIL, Libor. Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině. Sociální studia 2. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, roč. 1997,, č. 2, s. 133-150. ISSN 1211-6815. 1997. info
 • MUSIL, Libor. Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Brno: Doplněk. 256 s. Doplněk. ISBN 80-85765-62-4. 1996. info
 • MUSIL, Libor. Krajina jako předmět konfliktu a. Sborník praci Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, G37, 1995, G37, s. 49-63, 1996. info
 • MUSIL, Libor. Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. SPFFBU. Brno: Filosifcká fakulta MU Brno, roč. 1995, G36, G36, s. 23-44. ISSN 80-0231-512-2. 1995. info
 • MUSIL, Libor. Statusová solidarita a česká sociální politika. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, roč. 31, č. 4, s. 423-434. ISSN 0038-0288. 1995. info
 • MUSIL, Libor. Participation and Privatization - the Concept. In Mo�ný, I. et. al, Social Consequences of a Change in Ownership. Two Case Studies in Industrial Enterprises in the Czech Republic Spring 1993. Brno: MU Brno. s. 27-51. 1995. info
 • MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Entitelment Mentality and Legitimacy of Privatization in Industry. In SPFFBU. G35, 1994. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 78-97. SPFFBU G 35. ISBN 80-210-0925-X. 1994. info
 • MUSIL, Libor. Zda a jak oslovit veřejnost. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, roč. 1994, č. 5, s. 243-245. ISSN 0044-4863. 1994. info
 • MARE�, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABU�IC. Values and the welfare state in Czechoslovakia. In Bryant, G.A., Mokrzycki, E., The New Great Transformation? first. London: Routledge. s. 78-98. ISBN 0-415-09249-3. 1994. info
 • MUSIL, Libor. Úvaha o dosud nepřekonané minulosti. In Gregor, M. a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 13-21. ISBN 80-210-0663-3. 1993. info
 • MUSIL, Libor. Horníci. In Gregor a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 22-26. ISBN 80-210-0663-3. 1993. info
 • MUSIL, Libor. Potřeba pru�něj�í organizace. In Gregor, M. a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 49-55. ISBN 80-210-0663-3. 1993. info
 • MUSIL, Libor. Ke společnému cíli bez příkazů. In Gregor a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 85-90. ISBN 80-210-0663-3. 1993. info
 • MUSIL, Libor. Krajina pod Pálavou: Shrnutí hlavních poznatků sociologických průzkumů a doporučení. �ivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, roč. 1993, č. 1, s. 39-40. ISSN 0044-4863. 1993. info
 • MUSIL, Libor. Instrumental Participation and Legitimacy of Privatization. In The VIIth General Conference EADI, Berlin, 1993. Berlin: EADI. s. 20-37. 1993. info

2020/06/24

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.