doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Associate professor, Department of Psychology


Office: 2.59
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5188
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Lacinová Lenka, doc., Mgr., Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Institute for Research on Children, Youth, and Family
 • Department of Psychology
 • Faculty of Social Studies
 • Masaryk University
Function, current position
 • head of the department
 • associate professor
Education and academic qualifications
 • Associate Professor of Developmental Psychology (Faculty of Social Studies, Masaryk University, 2011)
 • Ph.D. in General Psychology (Faculty of Social Studies, Masaryk University, 2001)
 • Psychology - Master programm (Faculty of Arts, Masaryk University, 1994)
Professional experience
 • Associate Professor responsible for lecturing of developmental psychology, Department of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University (from 2011)
 • Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University (2001 - 2011)
 • Researcher, Institute for Research on Children, Youth, and Family (from 2000)
Teaching activities
 • Developmental Psychology
 • Applied Developmental Psychology
 • Theories of Psychology
Research activities
 • attachment
 • romantic relationships in adolescence and adulthood
 • interparental conflict and its impact on children and adolescents
Other academic activities, research projects, grants
 • The development of adolescent relationships: Using an attachment theory perspective, a dynamic systems approach, and a time-series method (GA16-03059S)
 • "Yummy mummy" ideal and reality: From different mother's personalities and caregving practices to toddler's development and attachment (GA16-11015S)
Non-university activities
 • Member of editorial board of E-psychology
Major publications
 • UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ, Kristína KOTRČOVÁ a R. Chris FRALEY. Similarities and differences regarding changes in attachment preferences and attachment styles in relation to romantic relationship length : longitudinal and concurrent analyses. Attachment & Human Development. Routledge, 2018, roč. 20, č. 2, s. 135-159. ISSN 1461-6734. doi:10.1080/14616734.2017.1383488. URL info
 • UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ, Petr MACEK a E. Saskia KUNNEN. Longitudinal changes in emerging adults’ attachment preferences for their mother, father, friends, and romantic partner : Focusing on the start and end of romantic relationships. International Journal of Behavioral Development. London: SAGE Publications, 2017, roč. 41, č. 1, s. 136-142. ISSN 0165-0254. doi:10.1177/0165025416647545. URL URL info
 • UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Is Emerging Adults’ Attachment Preference for the Romantic Partner Transferred From Their Attachment Preferences for Their Mother, Father, and Friends? Emerging Adulthood. 2015, roč. 3, č. 3, s. 179 - 193. ISSN 2167-6968. doi:10.1177/2167696814561767. URL info
 • TRAMPOTOVÁ, Olga a Lenka LACINOVÁ. Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: Porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, roč. 59, č. 1, s. 57 - 70. ISSN 0009-062X. info
 • HORSKÁ, Eliška a Lenka LACINOVÁ. Rozvodové postoje mladých dospělých: Souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci. Československá psychologie. Academia, 2015, roč. 59, č. 2, s. 105 - 114. ISSN 0009-062X. info
 • LACINOVÁ, Lenka. Teorie citové vazby v psychoterapii dospělých: Česká republika. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 2, s. 68-76. ISSN 1802-3983. info
 • MARSOVÁ, Kristýna, Kateřina MEZULÁNÍKOVÁ, Hana D'SOUZA a Lenka LACINOVÁ. Teorie mysli dětí v předškolním věku: Souvislost s institucionální péčí a typem vzdělávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 2-13. ISSN 0009-062X. info
 • LACINOVÁ, Lenka a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti. Psychologie pro praxi. Karolinum, 2014, roč. 49, 1-2, s. 99-109. ISSN 1803-8670. info
 • KOTKOVÁ, Martina a Lenka LACINOVÁ. Rodičovský konflikt a školní zátěž studentů gymnázií. Psychologie pro praxi. Karolinum, 2014, roč. 49, 1-2, s. 39-53. ISSN 1803-8670. info
 • ŠEREK, Jan, Petr MACEK, Stanislav JEŽEK a Lenka LACINOVÁ. Twenty Years After the Velvet Revolution: Shifts in Czech Adolescents’ Perceptions of Family, School, and Society. Journal of Adolescent Research. 2014, roč. 29, č. 6, s. 738-764. ISSN 0743-5584. doi:10.1177/0743558414538315. URL info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Interparental conflict appraisal and general fearfulness in middle adolescence. Vulnerable Children and Youth Studies: An International Interdisciplinary Journal for Research, Policy and Care. 2013, roč. 8, č. 1, s. 29-36. ISSN 1745-0136. doi:10.1080/17450128.2012.726383. URL info
 • MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Hana KYJONKOVÁ, Ondřej BOUŠA a Martin JELÍNEK. Fears in Czech Adolescents: A Longitudinal Study. The journal of early adolescence. London: Sage Publications, 2013, Vol. 33, N. 8, s. 1071 - 1089. ISSN 0272-4316. doi:10.1177/0272431613485820. URL info
 • ŠEREK, Jan, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Does family experience influence political beliefs? Relation between interparental conflict perceptions and political efficacy in late adolescence. Journal of Adolescence. Amsterdam: Elsevier, 2012, roč. 35, č. 3, s. 577-586. ISSN 0140-1971. doi:10.1016/j.adolescence.2011.10.001. URL info
 • MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Vztahy v dospívání. Petr Macek - Lenka Lacinová (eds.). 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. 200 s. ISBN 978-80-87474-46-4. info
 • LACINOVÁ, Lenka. Konflikty mezi rodiči a děti: Současné teorie. Československá psychologie. Praha: Academia, 2011, roč. 55, č. 5, s. 435-450. ISSN 0009-062X. URL info
 • JEŽEK, Stanislav, Petr MACEK a Lenka LACINOVÁ. Adolescent development and Brno ELSPAC study. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011. s. 5 - 16. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ a Štěpán KONEČNÝ. Love and sex. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011. s. 33 - 42. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4. info
 • KYJONKOVÁ, Hana a Lenka LACINOVÁ. Soukromá řeč a typ aktivity u dětí předškolního věku. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2010, roč. 54, č. 4, s. 342 - 356. ISSN 0009-062X. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2009, LIII, č. 1, s. 70-85. ISSN 0009-062X. info
 • MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ a Martin JELÍNEK. Fears in Adolescence. Psihologijske teme. 2009, roč. 18, č. 1, s. 21-36. ISSN 1332-0742. info
 • KOLČÁRKOVÁ, Irena a Lenka LACINOVÁ. Rodičovství očima matek neklidných dětí. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008. 140 s. Psychologie. ISBN 978-80-87029-47-3. info
 • LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantické vztahy. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 55 - 68. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1. info

2019/06/26

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.