prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph. D., born July 19, 1961 in Brno.
Department/Faculty/University
 • Department of Political Science Faculty of Social Studies Masaryk University Joštova 10 602 00 Brno the Czech Republic
Function, current position
 • Professor of Political Science
Education and academic qualifications
 • 2004: Professor of Political Science (Masaryk University, Brno) 1997: Associate Professor of Political Science (Masaryk University, Brno) 1996: Ph.D. in History (Masaryk University, Brno) 1983: PhDr. in History (Masaryk University, Brno)
Professional experience
 • 2004- : Professor, Department of Political Science, Masaryk University, Brno 1997-2003: Associate Professor, Department of Political Science, Masaryk University, Brno 1994 - 1997: Assistant Profesor, Department of Political Science, Masaryk University, Brno 1984 - 1994: Assistant Profesor, Department of History, Masaryk University, Brno
Teaching activities
 • COURSES TAUGHT: Political Parties and Party Systems; Theory of Political Parties; Analyzing Elections in Canada, Australia, India; History of Strategy
Research activities
 • RESEARCH GRANTS 1998-1999: Jan Hus Educational Foundation, �Nation, Nationalism and Cultural Identity in Political Theory" 1996-1998: Jan Hus Educational Foundation, �Regionalism in Contemporary British and Italian Politics" 1996-1998: Grant Agency of the Czech Republic, �Parties in the Western Democracies" 1999-2001: Grant Agency of the Czech Republic, �Terrorism and Pluralist Democracy" 2002-2004: Grant Agency of the Czech Republic, �European Regional Parties and Party Systems"
Professional stays abroad
 • 1996: Ottawa and Montréal(Canadian Studies Faculty Enrichment Award Program of the Government of Canada) 1995: Free University, Berlin (The John F. Kennedy Institute for North American Studies Research Grant) 1990: University of Pisa, Italy (Italian Ministry of Foreign Affairs Scholarship)
Professional associations
 • 1999-2002 Chairman of the Editorial Board of Central European Political Studies Review 1998- Member of the Standing Group on Regionalism, ECPR 1995- Member of the Editorial Board of Political Science Review
Major publications
 • STRMISKA, Maxmilián. Volební vzestup Hnutí pěti hvězdiček a stranická soutěž v Itálii (2011-2013). Evropská volební studia. Brno: ISPO, 2013, roč. 8, č. 1, s. 46-61. ISSN 1801-6545. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián a Roman CHYTILEK. Strany a stranické soustavy v Jihovýchodní Asii a Oceánii: subkontinentální rámce, srovnávací výzkum a utváření teorie politických stran. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2012, roč. 19, č. 4, s. 307-321. ISSN 1211-3247. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Volební arény ve víceúrovňových uspořádáních. Poznámka k pojetí volebního prostoru. Evropská volební studia. 2008, roč. 3, č. 2, s. 193-201. ISSN 1801-6545. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Český stranický systém v letech 1998-2006: několik postřehů ke způsobu fungování semipolarizované stranické soustavy. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 88-96. Sborníky, č. 30. ISBN 80-210-4161-7. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus. Pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2005, 144 s. Politologická ed., 4. ISBN 80-902652-5-1. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Regional Parties and Party Systems. Concept and Typology of European Regional Parties and Regional Party Arrangements. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2005, 72 s. Politologická ed., 5. ISBN 80-902652-7-8. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Liga Severu a regionální strany v Itálii. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2004, 104 s. Studie, 2. ISBN 80-902652-4-3. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální stranické soustavy, teritoriální pluralismus a výzkum stranických systémů. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004, roč. 11, č. 2, s. 123-133. ISSN 1211-3247. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany, teritoriální rozrůzněnost a stranicko-politický pluralismus. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 5, 2-3, s. 50-62. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Katalánské politické strany. Katalánské strany a regionální stranicko-politický systém v letech 1977-2002. 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2003, 82 s. Studie, 1. ISBN 80-902652-2-7. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Conceptualization and typology of European regional parties: a note on methodology. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Liga Severu: její postavení a role v italské stranicko-politické soustavě (1993-2002). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2003, roč. 5, č. 1, s. 15-24. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Jurský "separatismus", identitární mobilizace a regionální stranicko-politický systém. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 1, s. 50-62. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Parties, Poles, and the Post-Communist Party Arrangements: A Study on Conceptualization of Poles and Polarity. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 1, s. 1-20. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. A Study on Conceptualisation of (Ethno)Regional Parties. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, 2-3, s. 55-66. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority. Příspěvek k politologické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 4, s. 40-48. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Volební autoritářství, demokratizace a utváření kompetitivních stranicko-politických soustav. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 4, 13 s. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. The Communist Party of Bohemia and Moravia: A Post-Communist Socialist or a Neo-Communist Party? German Policy Studies/Politikfeldanalyse. University of Muenster, 2002, II, č. 2, s. 40-60. ISSN 1523-9764. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Transformace italských (post)komunistů: od Italské komunistické strany k Demokratické straně levice a Levicovým demokratům. In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, s. 40-64. ISBN 80-210-2990-0. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Transformace stranicko-politických systémů. Studie k proměnám soustav politických stran v soudobých demokraciích. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, roč. 9, č. 4, s. 383-397. ISSN 1211-3247. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Challenges of Consolidation and the Post-Communist Party Systems: Collection of Essays. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001, 88 s. Series of Studies, Volume n. 17. ISBN 80-210-2628-6. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Identitary Polarisation, Violence, and Terror: A Study on Ethnic Terrorism. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 1-16. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Smrtonosné vlastenectví. Etnicko-politický terorismus v Baskicku a Quebeku. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001, 112 s. Ediční řada Studie, 21. ISBN 80-210-2721-5. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Macro-Terrorism, "Holy War", and Religious Violence: Current Challenges to Conceptualisation and Typology of Terrorism. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 4, s. 1-12. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Volební systémy a stranicko-politické soustavy. "Silné" volební systémy, stranické systémy a Sartoriho "volební zákony". Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 4, s. 38-51. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Terorismus a demokracie. Pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých demokraciích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001, 106 s. Ediční řada Monografie, 4. ISBN 80-210-2755-X. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Studie k utváření italského multipartismu (1994-1999). Enigma "středu" a bipolarita. Politologický časopis. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, roč. 7, č. 2, s. 109-130. ISSN 1211-3247. info
 • STRMISKA, Maxmilián. "Ozbrojená opozice". Studie k subverzívnímu terorismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000, 88 s. Ediční řada Studie, 14. ISBN 80-210-2450-X. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Fragmentace a polarita v latinskoamerických systémech politických stran. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI, č. 1, s. 4-30. ISSN 1211-3247. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Utváření českého multipartismu: příběh na pokračování. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI. ročník, č. 2, s. 162-169. ISSN 1211-3247. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Regionalisation and Politics of Alliances: Regional Parties and Federal Party System in India, 1989-1998. In Sociální studia. 1. vyd. Brno: FSS MU, 1999, s. 43-56. ISBN 80-210-2222-1. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Ethno-Territorial Identities and the Making of Regional Party Arrangement. The Case of Voivodina - An Introductory Analysis. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián. Appunti sull´interpretazione del Sessantotto e sulla genesi della Nuova Sinistra italiana. In GIACHETTI, D. Per il Sessantotto. Studi e ricerche. 1. vyd. Pistoia: Massari Editore/Centro di Dokumentazione, 1998, s. 55-59. ISBN 88-457-0115-8. info
 • STRMISKA, Maxmilián. Le culture del movimento studentesco ceco: "i radicali del centro" della Facolta di lettere e filosofia dell'Universita di Brno (1968-1969). Il Sessantotto. 1995, V, č. 8, s. 1-7. ISSN 0392-4270. info

2008/05/19

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.