Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Assistant professor, Department of Social Policy and Social Work


Office: 5.57
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6357
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Hornacek, Josef. PhD.
Department/Faculty/University
 • Department of Social Policy and Social Work, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2009 - 2017 PhD. in Social Policy and Social Work, Faculty of Social Studies MU Brno,   2001 - 2005 Master in HR Management, Faculty of Social Studies MU Brno,   1990 - 1994 Bachelor in Sociology, Faculty of Arts MU Brno
Professional experience
 • 01/02/2017 - Assistant Professor, MU Brno.   01/04/2012 - 31/01/2017 Assistant, MU Brno.   01/10/2012 - 31/03/2014 Gender specialist, Česká pošta, s.p., Prague.   01/04/2010 - 31/03/2012 Researcher, MU Brno.
Teaching activities
 • Evaluation, Theory of organization, Employment and labor market policy, Social policy, Internships in public policy.   Employment relations, Implementation of public policy (new courses).
Research activities
 • Labor relations, Labor market, Industry 4.0, Evaluation.
Professional stays abroad
 • Sweden, Arbetsformodlingen Falun, interniship in project Active Matching, 2013/02/03 - 2013/02/10 Scotland, University of Edinburgh, School of Social Sciences, internship in SOVA project 2013/09/19 - 2013/09/26 Slovakia, University of Kosice, Professional konference on Human Capital, 2014/10/15 - 2014/10/17 Norway, Oslo, HiOA NOVA, meeting with foreign partner in project INNCARE, 2014/12/02 - 2014/02/04 Swiss, University of Lausanne, workshop Factorial Surveys in Labour Market Research, 2015/05/20 - 2015/05/22 Spain, Faber Institute, seminars on Diversity policy, 2019/10/22 - 2019/10/31
Other academic activities, research projects, grants
 • - INNCARE: Governance, social investments and social INNovation in CARE services in the Czech Republic and Norway (7F14058) Norway Grants Project, Research assistant, 2014 - 2017. ---- Active Matching: Strategic Support of Labour Market Counselling. ESF project CZ.1.04/5.1.01/77.00400. Project designing and research, 2012 – 2014. ---- Equal Opportunities in Ceska Posta, s.p. ESF project CZ.1.04/3.4.04/88.00053. Project designing, research and consulting. 2012 – 2014. ---- Project of Specific Research in FSS MU Brno. Basic research oriented on main issues of PhD. thesis. 2010 – 2014. Researcher.
Major publications
 • HORŇÁČEK, Josef. Labor Relations in SMEs: Beyond Trade Unions. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 20-32. ISSN 1801-7118. celé číslo - open access info
 • HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. Východiska strategického HRM a pracovní vztahy. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s., 2017, roč. 13, č. 4, s. 84-100. ISSN 1801-7118. časopis č.4/2017 info
 • HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. COLLECTIVE BARGAINING AND ITS IMPORTANCE ON SKILLS’ FORMATION IN THE METAL SECTOR COMPARED TO THE SERVICE SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC. In Changing Labour Markets: Chalenges for Welfare and Labour Market Policy. 2016. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • HORŇÁČEK, Josef. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ A LIDSKÝ KAPITÁL U NOVĚ PŘIJÍMANÝCH PRACOVNÍKŮ S NIŽŠÍ A STŘEDNÍ KVALIFIKACÍ. In Iveta Jeleňová, Gabriela Kravčáková. Ľudský kapitál a spoločnosť 2014. Košice: Univerzita P.J.Šafárika, 2014. s. 113 - 120. ISBN 978-80-8152-210-9. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. Employers’ Requirements on Labour Force in the South Moravian Region. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 63 - 79. ISSN 1804-171X. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6. info
 • HORŇÁČEK, Josef. Kolektivní smlouvy a jejich význam v sektoru průmyslu v České republice. Scientia et Societas. Newton College a.s., 2013, roč. 2013, č. 3, s. 147-163. ISSN 1801-7118. info
 • HORŇÁČEK, Josef. Formulace problémů a definování cílů v komunitním plánování sociálních služeb. 2013. info
 • JANSKÁ, Vlasta a Josef HORŇÁČEK. Sociální konstrukce zaměstnávání osob s psychiatrickou diagnózou. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012, roč. 1/2012, č. 1, s. 14-20. ISSN 1802-5854. info
 • HORŇÁČEK, Josef. Česká republika a evropská dimenze průmyslových vztahů. In Magnanimitas. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRODOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 223 - 232. ISBN 978-80-904877-7-2. info

2020/06/24

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.