Mgr. Blanka Plasová, Ph.D.

Vice-dean for internationalization and student affairs, Faculty of Social Studies


Office: 5.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5861
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Blanka Plasová, PhD. Born: 1979/02/24
Department
 • Department of Social Policy and Social Work (Faculty of Social Studies, Masaryk University)
Employment - Position
 • assistant professor
 • researcher
Education and Academic Qualifications
 • 2012: Ph.D. in Social Policy and Social Work, Masaryk University, Faculty of Social Studies, PhD thesis: Employers and Imbalance between Work and Family Life.
 • 2005: MA in Social Policy and Social Work, Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno, MA thesis: Work-family policy in the Czech Republic.
 • 2002: BA in social work, Pedagogical Faculty, West-Bohemian University Plzen, Field of study: Social work, BA thesis: Youth Professional Orientation.
Employment
 • Since 2019: Coordinator for work-life balance, Department of Human Resources management, Mendel University
 • Since 2016: Assistant professor, Department of Social Policy and Social Work, Faculty of social studies, Masaryk University.
 • Since 2011: Manager of international doctoral seminar European Graduate School for the Social Sciences (EUSOC), Masaryk University, Faculty of Social Studies.
 • 2017 -2019: Researcher, Research institute for Labour and Social Affairs (RILSA), Brno.
 • 2013-2019: Researcher, Institute for Public Policy and Social Work, Faculty of Social Studies, Masaryk University.
 • 2013-2015: External Expert on Gender Audits, Gender information center NORA, o.p.s. (Brno).
 • 2014-2015: External Expert, Ministry of Labour and Social Affairs of the CR.
 • 2012-2014: Gender Expert, Czech Post, s.p. (Prague).
 • 2005-2016: Assistant, Faculty of Social Studies, Masaryk University.
 • 2005-2011: Researcher, Institute for Research on Social Reproduction and Integration (IVRIS), Faculty of Social Studies, Masaryk University.
Teaching Activities
 • Introduction to Social Work and Social Policy (Bc. level, in Czech)
 • Social Policy (Bc. level, in Czech)
 • Family Policy (Bc. level, in Czech)
 • Human Resource Management and Development (M.A. level, in Czech)
 • Introduction to human resource management and development (Bc. level, in Czech)
 • Gender, Labour Market and Social Policy (M.A. level, in Czech)
 • Gender and labour market in different European contexts (M.A. level, in English)
 • Programmes of Social Development at Organizations (M.A. level, in Czech)
 • Traineeship in HR management and development in public and private sector (Bc., M.A. level, coordinator)
Scientific and Research Activities
 • 2017-2019: Project Evaluation of effectivity and effectivenes of active labour market policy (Research Institute for Labour and Social Affairs), investor ESF OPZ, ID: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089.
 • 2014 – 2017: International project Governance, social investments and social innovation in care services in the Czech Republic and Norway (INNCARE), investor: Czech-Norway research grant (CZ09), Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, ID: 7F14058.
 • 2010: Project The Revenge of History? An Examination of the Historical Roots of Childcare, Healthcare and Elderly Care Policies in the Czech Republic” (FSS MU), investor: Czech Science Foundation, ID: GA403/09/1182.
 • 2009-2012: Project The evolution of day care provision for children under 4 in Visegrad countries (Budapest Institute), investor: International Visegrad Fund, ID: 10920137.
 • 2007-2008: Project Survey of availability and conditions of day child-care at nurseries, kindergartens, after-school centres and similar provisions as well as of non-institutional forms of care in the CZ (RILSA), investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, ID: HR162/07.
 • 2007: Project Audit of family-friendly policies with focus on childcare services for children up to three years of age (Gender Studies, o.p.s.), Investor: European Commission and Heinrich Böll Stiftung.
 • 2006-2011: Project New Social Risks of Czech Labour Market and the Needs of its Political Regulation Reform after the EU Admission (FSS MU), investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, ID: 2D06009.
 • 2005-2008: Project Family, employment and Education (FSS MU), investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, ID: 1J051/05-DP2.
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2013/11/24 – 2013/11/30: University of Zagreb, Zagreb, HRV
  • During the stay two lectures were held at Faculty of Law, University of Zagreb. Lectures were included to students´ regular courses: one at bachelor degree (within the course Family policy) and one at master degree (within the course European social policy) as well as consultation hours with students and with the teacher of courses. The stay contributed to 1) the further development of courses taught on host as well as on home institution and to 2) on scientific and exchange projects.
  • Lecture 1 (25.11. 2013, 4 hours): Development of reconciliation policies in the Czech Republic - before and after EU accession (the development of caring services, maternity and parental leaves, and support for flexible working regimes, analyzing European influence).
  • Lecture 2 (29.11.2013, 2 hours): Child Care Policy in Central Europe (incentives to provide childcare services, models of childcare in Europe, specifics of CEE countries, childcare services and associated problematic aspects in the Czech Republic).
 • 2010/03/07 – 2010/03/14: Dalarna University, Falun, SWE
  • Objectives of the mobility: To present some aspects of welfare state regimes in the central Europe (particularly in the Czech Republic) in the context of traditional typologies of welfare state. Added value expected from the mobility (both for the host institution, and for the teacher): For the teacher: opportunity to improve my teaching skills and to gain new experiences within international academic environment. For the host institution: enrich the offer of standard courses; the opportunity for students to gain new knowledge in the field of social policy and in the current research in central Europe. Content of the teaching programme: Lecture 1: Imbalance between Work and Family as a New Social Risk (Case Study – the Czech Republic) Lecture 2: Child Care Policy in Central Europe Seminar: Policies for Reconciling Family and Work Expected results: Students will become more familiar with the extent and level of problem of imbalance between work and family life as well as the central European family policy in the given field. Students will be able to analyze and discuss the differences and similarities of the policies for reconciling family and work in Europe.
 • 2009/11/19 – 2009/11/20: University of Tilburg, Tilburg, NLD
  • Doktorský workshop se konal v Tilburgu (Holandsko) ve dnech 19-20. listopadu 2009 na téma „Labour-market Flexibility, Social Protection, and Family Life“ a byl zorganizován Tilburg University ve spolupráci s projektem 6. Rámcového programu RECWOWE (Reconciling Work and Welfare in Europe). Na workshopu jsem vystoupila s příspěvkem „Employers’ Adoption of Work-Family Arrangements in the Czech Republic”, který v podstatě odpovídá zkrácené verzi teoretických východisek mojí disertační práce. Na tyto teoretická východiska reagovala svými komentáři dr. Heejung Chung z University of Tilburg a následovala zhruba 30timinutová diskuze i s ostatními účastníky workshopu. Součástí workshopu byly také přednášky a diskuze: 19.11. prof. Ton Wilhagen - „Flexicurity policie in the European Union“ 20.11. prof. Ute Klammer - "Flexicurity and family: life-cycle approaches" 20.11. prof. Ruud Muffels - "Work and care in (un)balance: how it impacts on income, employment security and subjective well-being"
 • 2007/07/16 – 2007/07/27: Alma Mater Studiorum University of Bologna, Bologna, Other programs, ITA
  • V rámci letní školy ESSPA Summer School 2007 byly předloženy první teze disertační práce, které se snažily zodpovědět výzkumnou otázku: Jaké faktory ovlivňují implementaci opatření harmonizace práce a rodiny v zaměstnavatelských organizacích. Na tyto teze jsem získala obsáhlou zpětnou vazbu. Kromě prezentací disertačních prací studentů zde proběhly výukové přednášky: Téma: The Role of Knowledge in the Policy Process: the changing face of policy analysis. Professor Frank Fischer (Rutgers University, USA and University of Kassel, Germany) Professor Wayne Parsons (Queen Mary, University of London) Professor Deborah Stone (Dartmouth College, USA) Téma: Policy Implementation Professor Andrea Lenschow (University of Osnabrück, Germany ) Professor Benny Hjern (Jönköping International Business School, Sweden)
Major Publications
 • PLASOVÁ, Blanka a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Balancing acts: Family care strategies and policy frameworks in the Czech Republic. In Tomáš Sirovátka and Jana Válková. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons form the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture. s. 135-160. Sociology Series, Volume 17. ISBN 978-80-7325-424-7. 2017. info
 • PLASOVÁ, Blanka a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Strategie rodin i jednotlivců s potřebou zajištění péče a strategie aktérů, kteří služby péče o děti a seniory regulují, financují a poskytují. Zjištění z České republiky. In Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti z České republiky a Norska. 2017. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Pavel HORÁK, Blanka PLASOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SJEEBERG, Thomas HANSEN, Jorunn T. JESSEN, Kari STEFANSEN, Margunn BJORNHOLT a Liridona GASHI. Understanding care policies in changing times : experiences and lessons from the Czech republic and Norway. 1st ed. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture. 236 s. Sociology Series, vol. no. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. 2017. URL info
 • VÁLKOVÁ, Jana, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Blanka PLASOVÁ. Analýza situace rodin s předškolními dětmi a rodin se závislým seniorem z perspektivy rodin a klíčových aktérů v oblasti tvorby politik péče a poskytování služeb. Brno: FSS MU, Institut pro veřejnou politiku a sociální práci. 63 s. 2017. info
 • FORMÁNKOVÁ, Lenka, Blanka PLASOVÁ a Jiří VYHLÍDAL. Parental employment patterns in the Czech Republic: economic rationality or cultural norm? In Roosalu, T. , Hofäcker. D. Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe. Theorising Markets and Societies in the Post-Postsocialist Era. 2016. vyd. London: Palgrave Macmillan. s. 141-169. ISBN 978-1-137-37108-9. 2016. info
 • MAŘÍKOVÁ, Hana a Blanka PLASOVÁ. Kontinuita anebo změna v systému zajištění péče o seniory v České republice od roku 1948 vzhledem k genderovanosti politik péče. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 2012, č. 3, s. 3-7. ISSN 1802-5854. 2012. info
 • PLASOVÁ, Blanka. The Czech Childcare Policy Model. The Principles, Goals and Functions of Early Childcare Services (0 to 6 years) in the Czech Republic within the Context of European Childcare Policy Goals. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 11, č. 5, s. 60 - 79, 19 s. ISSN 1213-6204. 2011. info
 • PLASOVÁ, Blanka a Jana VÁLKOVÁ. Principles, goals, functions and future prospects of the Czech childcare policy. 2010. info
 • PLASOVÁ, Blanka a Hana MAŘÍKOVÁ. The Czech pathway to home-based elder care model. Discussion of gender consequences. In 8th ESPAnet Conference 2010. Social Policy and the Global Crisis: Consequences and Responses. 2010. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Zaměstnavatelé jako aktéři řešení rizika nerovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 29-51, 14 s. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6. 2010. info
 • PLASOVÁ, Blanka a Jana VÁLKOVÁ. Genderová diferenciace nejistot na trhu práce. In Nejistoty na trhu práce. Boskovice: ALBERT. s. 39-79, 40 s. První. ISBN 978-80-7326-172-6. 2009. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Přístup zaměstnavatelů k opatřením harmonizace práce a rodiny. In Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a evaluace potřeb. III. Pracovní konference. 2009. URL info
 • PLASOVÁ, Blanka a Jana VÁLKOVÁ. What is the direction of Czech childcare policy? Principles, objectives and functions. 2009. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Strategie zaměstnavatelů v oblasti harmonizace práce a rodiny v kontextu strategií pracujících rodičů s dětmi. In Rodiny, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert. s. 207-244. jedna. ISBN 978-80-7326-140-5. 2008. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Harmonizace práce a rodiny a role zaměstnavatelů? Teoretická východiska. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: AVSP, roč. 8, č. 3, s. 43-52. ISSN 1213-6204. 2008. info
 • PLASOVÁ, Blanka. Význam faktorů trhu práce pro návrat žen na trh práce po rodičovské dovolené. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, roč. 5, č. 2, s. 89-105, 16 s. ISSN 1214-813X. 2008. info
 • PLASOVÁ, Blanka a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko. In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal. s. 37-60, 23 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. 2008. info
 • BARTÁKOVÁ, Helena a Blanka PLASOVÁ. Mechanizmy rozhodování žen s vysokoškolským vzděláním o přechodu z rodičovské dovolené na trh práce. In Mareš, P., Hofírek, O. (eds.) Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita. s. 131-150. ISBN 978-80-210-4439-5. 2007. info
 • BARTÁKOVÁ, Helena a Blanka PLASOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko v ČR. In Konference Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti, Národní program výzkumu II. 14.11.2007, Brno Hotel Continental. 2007. info
 • GELNAROVÁ, Kateřina a Blanka PLASOVÁ. Podkladová studie pro strategický rozvoj služby jeslí v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005. info

2022/12/09

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.