Emoce strachu a hněvu: nový výzkum odhaluje strategie radikální pravice ve střední a východní Evropě

Vít Hloušek, Monika Brusenbauch Meislová a Vratislav Havlík z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU publikovali nový článek v časopise Frontiers in Political Science. Článek s názvem „Emotions of fear and anger as a discursive tool of radical right leaders in Central Eastern Europe“ zkoumá, jak lídři radikálně pravicových stran pracují s emocemi při oslovování svých voličů a sympatizantů na sociálních sítích Twitter/X. Zaměřuje se na „nabídkovou stranu“ na úrovni diskurzů lídrů.

10. 6. 2024

Bez popisku

Cílem je ukázat, jak pracují s emocemi, zejména strachem a hněvem. Kontextem je ruská agrese proti Ukrajině, protože typicky krize posilují schopnost lídrů radikální pravice používat emocionální rétorické prostředky. Česko, Maďarsko a Slovensko představují tři zvláště významné a odlišné případy mezi zeměmi střední a východní Evropy podle relevance, relativní síly a stability radikálně pravicových stran. Autoři kombinovali systematickou kvantitativní obsahovou analýzu s hlubší kvalitativní analýzou klíčových charakteristik diskurzivní konstrukce dvou nejvýznamnějších emocí: hněvu a strachu. Článek je volně přístupný a lze ho nalézt zde: 

Celý článek

Článek je součástí speciálního vydání „The Affective Turn in Radical Right Research: Crossing Disciplinary and Geographic Boundaries“, editovaného Koenem Damhuisem, Ekaterinou R. Rashkovou a Anoukem Smeekesem z Utrecht University. Více informací o speciálním vydání a dalších článcích najdete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.