FSS je otevřená všem bez rozdílu!

Fakulta sociálních studií se hlásí k principům rovného a férového zacházení, různorodosti a inkluzi. Společně tvoříme komunitu, ve které nás všechny spojuje zájem o poznání, co nejlepší vzdělání a vědu a korektní mezilidské vztahy. Současně se jako fakulta hlásíme ke své společenskéenvironmentální odpovědnosti.

Rovnost a férovost zacházení je pro nás klíčová na všech úrovních, ať již jsou to vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, mezi vyučujícími a studujícími, mezi studujícími navzájem či mezi pracovníky a pracovnicemi navzájem. K tomuto principu jsme se přihlásili například i tím, že jsme jako první společenskovědní fakulta v České republice získali certifikát HR Award a soustředíme se na naplňování personální strategie, která na něj navazuje.

Víme, že inspirativní a podnětné prostředí vzniká tam, kde je přítomná různorodost. Proto jsou dveře fakulty otevřeny pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, gender, původ, sexuální preferenci apod.

Záleží nám na tom, aby se všechny členky a členové naší fakulty u nás cítili bezpečně a vítáni. Naší snahou je maximálně pomoci tam, kde je to potřeba.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.