Habilitační řízení

Podpora habilitačního řízení - knihovna

Knihovna nabízí pomoc při zpracování příloh pro habilitační a jmenovací řízení. Jde o přílohu č. 5 (Seznam vědeckých, odborných a uměleckých prací – List of scholarly and artistic works) a přílohu č. 6 (Seznam ohlasů na publikované práce nebo výpis z příslušné databáze (WOS, SCOPUS, …) – Citations and additional responses to published works).

Dotazy a informace 

Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS., tel. 549 49 5770, e-mail: infoveda@fss.muni.cz

Dotazy a informace

Mgr. Kateřina Majdanová
telefon: 549 49 4572
e‑mail: