Správa webu

 

Zveřejnění pozvánky v Kalendáři akcí FSS MU

V Kalendáři uveřejňujeme pozvánky na události organizované fakultními pracovišti a studentskými spolky. Informace k akcím můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře.

Zveřejnění aktuality na fakultním webu

V rubrice Aktuality zveřejňujeme zprávy o úspěších a oceněních členů akademické obce, případně jiné významné informace z fakultního života. Pro publikování zprávy v sekci Aktuality vyplňte prosím připravený formulář.

Zveřejnění článku ve fakultním newsletteru

Newsletter vychází vždy 1. dne v měsíci, uzávěrka pro články je vždy 15. dne v předchozím měsíci. Výjimky ve vydávání - leden, srpen, září. Návrhy na články posílejte na newsletter@fss.muni.cz.

Informace pro Odbor komunikace a vnějších vztahů RMU

O významných událostech a dosažených výsledcích lze informovat také Odbor komunikace a vnějších vztahů RMU , který na základě vlastní úvahy zajistí odpovídající medializaci (např. formou článku, tiskové zprávy či tisková konference). Tiskového mluvčího můžete kontaktovat na emailu press@rect.muni.cz. Pro zajištění publicity v Magazínu M kontaktujte redakci na emailu ​ok@rect.muni.cz​.

Požadavky na změny údajů o osobách a pracovištích

Údaje o pracovištích a jejich zaměstnancích jsou automaticky přebírány z externích databází (Magion, Inet, ISEP). Žádosti o změnu těchto údajů zasílejte přímo do helpdesku v Inetu. Jako informovanou osobu uveďte ve zprávě vedoucího pracoviště.

Připomínky k fakultnímu webu

Připomínky k obsahu, grafice či technickému řešení webových stránek FSS MU posílejte na adresu propagace@fss.muni.cz
Provoz webu zajišťuje Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.