Stávající studenti

Aktuální informace o výuce, ukončování předmětů a státních závěrečných zkouškách naleznete pod odkazem zde.

Po seznámení s podmínkami požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je student povinen vytisknout přílohu č. 9 a podepsanou odevzdat na začátku semestru na studijní oddělení fakulty.