Vzdělávací nabídka pro školy

Pro studenty a studentky středních škol nabízíme vzdělávání formou přednášek, kurzů, online i offline workshopů. Naším cílem je nabídnout studujícím středních škol vhled do humanitních a společenských věd, nabídnout jim témata, kterými se mohou na naší fakultě zabývat, či rozšířit jejich znalosti a podpořit schopnost rozumět dnešnímu světu v souvislostech.

Partnerství ve vzdělávání

Projekt Partnerství ve vzdělávání probíhá již od roku 2006. Cílem programu je rozvinout užší spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí. Vyučující středních škol v České a Slovenské republice se tak mohou účastnit akcí MUNI a naši ambasadoři a ambasadorky z řad studujících naopak navštěvují školy se svými prezentacemi.

Patnerství ve vzdělávání

Samet na školách

Fakulta sociálních studií se zapojila do spolupráce na projektu Samet na školách. Ten vznikl v roce 2019 pod názvem Festival svobody na školách ke 30. výročí sametové revoluce. Hlavním cílem projektu je zprostředkovat učitelům a studujícím základních a středních škol vzdělávací program zaměřený na soudobé dějiny s důrazem na dění kolem 17. listopadu 1989. Soubor nabízených aktivit má atraktivní formou přiblížit nejen historický kontext spjatý s rokem 1989, ale i aktuální společenské problémy.
Projekt probíhá od října do prosince 2020.
V letošním roce nabídla naše fakulta do programu následující přednášky a debaty.

 1. Arktida z pohledu mezinárodních vztahů: Dr. Barbora Padrtová, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 
 2. K čemu je nám Evropa?: prof. Vít Hloušek, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 
 3. Proč je dobré (ne)chodit k volbám: doc. Michal Pink, Katedra politologie 
 4. Listopad 1989 a co mu předcházelo: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.Katedra politologie 
 5. Cesta k listopadu 1989 a sametová revoluce: prof. Lubomír Kopeček, Katedra politologie
 6. Společenská odpovědnost firem: současné trendy a výzvy aneb všichni mohou něčím přispět: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D., Katedra sociální politiky a sociální práce 
 7. O smrti a umírání z pohledu společenských věd: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., Katedra sociální politiky a sociální práce 
 8. Pevnýma nohama na pracovní trh: jak pomoci mladým lidem při hledání zaměstnání: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D., Katedra sociální politiky a sociální práce 
 9. Brněnský Listopad 1989 z pohledu "pěšáka" sametové revoluce: Vzpomínky studentky filozofické fakulty: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., Katedra psychologie

Neváhejte a domluvte si přednášku přímo u vás ve škole na odkaze níže.

Samet na školách

Zimní škola současné evropské politiky

Komu je zimní škola určena?

 • Primárně studentům druhých, třetích a čtvrtých ročníků SŠ (především gymnázií)

Co studentům nabízíme?

 • Unikátní možnost prohloubit si středoškolskou znalost na téma evropského dění v rámci cyklu šesti on-line tematických přednášek
 • Podklady pro zorientování se v aktuálních výzvách a problémech Evropy, které lze využít v přípravě na maturitní zkoušky na SŠ a následně i v rámci přijímacího řízení na VŠ
 • Možnost ozkoušet si atmosféru přednášek na VŠ včetně diskuzí s vyučujícími

Jaké jsou podmínky účasti?

 • Účast na zimní škole je pro studenty/studentky ZDARMA
 • Zájemci/zájemkyně o účast na zimní škole musí zaslat motivační dopis na emailovou adresu zimniskolaevs@gmail.com
 • Deadline pro poslání přihlášek je 3. prosince 2020 včetně
 • Motivační dopis v délce max 1 A4 by měl obsahovat studentovo/studentčino zdůvodnění proč by chtěl zimní školu absolvovat.
 • Vybraní účastníci budou informováni emailem do 5. prosince 2020

Více informací včetně programu zimní školy naleznete na odkaze níže.

Zimní škola současné evropské politiky

Odborné přednášky našich vyučujících

Na naší fakultě se věnujeme celé paletě témat z oblasti sociálních a humanitních věd a rádi tato témata přibližujeme studujícím středních škol prostřednictvím přednášek a akcí různého formátu.

Pravidelně na naší fakultě probíhá:

Aktuální nabídka přednášek, kterou můžete využít:

 • připravujeme

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.