Vzdělávací nabídka pro školy

Pro studenty a studentky středních škol nabízíme vzdělávání formou přednášek, kurzů, online i offline workshopů. Naším cílem je nabídnout studujícím středních škol vhled do humanitních a společenských věd, nabídnout jim témata, kterými se mohou na naší fakultě zabývat, či rozšířit jejich znalosti a podpořit schopnost rozumět dnešnímu světu v souvislostech.

Partnerství ve vzdělávání

Projekt Partnerství ve vzdělávání probíhá již od roku 2006. Cílem programu je rozvinout užší spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí. Vyučující středních škol v České a Slovenské republice se tak mohou účastnit akcí MUNI a naši ambasadoři a ambasadorky z řad studujících naopak navštěvují školy se svými prezentacemi.

Patnerství ve vzdělávání

Odborné přednášky našich vyučujících

Na naší fakultě se věnujeme celé paletě témat z oblasti sociálních a humanitních věd a rádi tato témata přibližujeme studujícím středních škol prostřednictvím přednášek a akcí různého formátu.

Pravidelně na naší fakultě probíhá:

Aktuální nabídka přednášek, kterou můžete využít:

  • připravujeme

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.