Vzdělávací nabídka pro školy

Pro studenty a studentky středních škol nabízíme vzdělávání formou přednášek, kurzů, online i offline workshopů. Naším cílem je nabídnout studujícím středních škol vhled do humanitních a společenských věd, nabídnout jim témata, kterými se mohou na naší fakultě zabývat, či rozšířit jejich znalosti a podpořit schopnost rozumět dnešnímu světu v souvislostech.

Tematické workshopy pro středoškolské vyučující

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Brno, připravila sérii vzdělávacích seminářů pro vyučující společenskovědních předmětů středních (a příbuzných) škol:

Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová studia?

Dvoudenní série tematických workshopů pro středoškolské vyučující základů společenských věd, nauky o společnosti, moderní historie a příbuzných předmětů (otevřeno i příbuzným stupňům vzdělávání). Program je akreditovaný v rámci DVPP z MŠMT (16 hodin, 2x8) a setkání proběhne ve čtvrtek 10. listopadu a v pátek 25. listopadu, 2022, cca 9:00 – 16.30h. Účastnice a účastníci obdrží osvědčení o účasti (potvrzující termíny, rozsah a obsah workshopů dalšího vzdělávání pod akreditačním číslem MŠMT).
Můžete se těšit na prezentace a diskusi výzkumů osobností brněnské sociologie jako Tomáš Katrňák, Ladislav Rabušic, Irena Kašparová, Kateřina Nedbálková, Iva Šmídová a další. Již nyní je možnost se na akci přihlásit.

Objednávka  Informace o programu

Partnerství ve vzdělávání

Projekt Partnerství ve vzdělávání probíhá již od roku 2006. Cílem programu je rozvinout užší spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí. Vyučující středních škol v České a Slovenské republice se tak mohou účastnit akcí MUNI a naši ambasadoři a ambasadorky z řad studujících naopak navštěvují školy se svými prezentacemi.

Patnerství ve vzdělávání

Odborné přednášky našich vyučujících

Na naší fakultě se věnujeme celé paletě témat z oblasti sociálních a humanitních věd a rádi tato témata přibližujeme studujícím středních škol prostřednictvím přednášek a akcí různého formátu.

Pravidelně na naší fakultě probíhá:

Aktuální nabídka přednášek, kterou můžete využít:

  • připravujeme

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.