Vzdělávací nabídka pro školy

Pro studenty a studentky středních škol nabízíme vzdělávání formou přednášek, kurzů, online i offline workshopů. Naším cílem je nabídnout studujícím středních škol vhled do humanitních a společenských věd, nabídnout jim témata, kterými se mohou na naší fakultě zabývat, či rozšířit jejich znalosti a podpořit schopnost rozumět dnešnímu světu v souvislostech.

Partnerství ve vzdělávání

Projekt Partnerství ve vzdělávání probíhá již od roku 2006. Cílem programu je rozvinout užší spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice a zahraničí. Vyučující středních škol v České a Slovenské republice se tak mohou účastnit akcí MUNI a naši ambasadoři a ambasadorky z řad studujících naopak navštěvují školy se svými prezentacemi.

Patnerství ve vzdělávání

Samet na školách

Fakulta sociálních studií se zapojila do spolupráce na projektu Samet na školách. Ten vznikl v roce 2019 pod názvem Festival svobody na školách ke 30. výročí sametové revoluce. Hlavním cílem projektu je zprostředkovat učitelům a studujícím základních a středních škol vzdělávací program zaměřený na soudobé dějiny s důrazem na dění kolem 17. listopadu 1989. Soubor nabízených aktivit má atraktivní formou přiblížit nejen historický kontext spjatý s rokem 1989, ale i aktuální společenské problémy.
Projekt probíhá od října do prosince 2020.
V letošním roce nabídla naše fakulta do programu následující přednášky a debaty.

  1. Arktida z pohledu mezinárodních vztahů: Dr. Barbora Padrtová, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 
  2. K čemu je nám Evropa?: prof. Vít Hloušek, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 
  3. Proč je dobré (ne)chodit k volbám: doc. Michal Pink, Katedra politologie 
  4. Listopad 1989 a co mu předcházelo: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.Katedra politologie 
  5. Cesta k listopadu 1989 a sametová revoluce: prof. Lubomír Kopeček, Katedra politologie
  6. Společenská odpovědnost firem: současné trendy a výzvy aneb všichni mohou něčím přispět: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D., Katedra sociální politiky a sociální práce 
  7. O smrti a umírání z pohledu společenských věd: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., Katedra sociální politiky a sociální práce 
  8. Pevnýma nohama na pracovní trh: jak pomoci mladým lidem při hledání zaměstnání: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D., Katedra sociální politiky a sociální práce 
  9. Brněnský Listopad 1989 z pohledu "pěšáka" sametové revoluce: Vzpomínky studentky filozofické fakulty: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., Katedra psychologie

Neváhejte a domluvte si přednášku přímo u vás ve škole na odkaze níže.

Samet na školách

Odborné přednášky našich vyučujících

Na naší fakultě se věnujeme celé paletě témat z oblasti sociálních a humanitních věd a rádi tato témata přibližujeme studujícím středních škol prostřednictvím přednášek a akcí různého formátu.

Pravidelně na naší fakultě probíhá:

Aktuální nabídka přednášek, kterou můžete využít:

  • připravujeme

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.