Rigorózní řízení

Absolventi vybraných programů v magisterském stupni studia mohou požádat o zahájení rigorózního řízení a po obhájení rigorózní práce a složení zkoušky získat titul PhDr.

Programy rigorózního řízení

Fakulta sociálních studií nabízí možnost rigorózního řízení v následujících 8 programech:

  • Environmentální studia
  • Evropská studia
  • Mezinárodní vztahy
  • Politologie
  • Psychologie
  • Sociální práce
  • Sociologie
  • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

V případě zájmu o zahájení rigorózního řízení kontaktujte přímo vedoucího příslušné katedry.

Termíny rigorózního řízení

Pro konání zkoušky v podzimním semestru je nutno odevzdat přihlášku se všemi náležitostmi do 30. listopadu, pro konání zkoušky v jarním semestru je nutno přihlášku se všemi náležitostmi odevzdat do 30. dubna.

Přihláška k rigoróznímu řízení Úprava rukopisu

Poplatek za úkony spojené s rigorózním řízením

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky (podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.) činí 9 314 Kč pro akademický rok 2023/2024 a 9 670 Kč pro akademický rok 2024/2025.

Platba poplatku - číslo účtu: 85636621, kód banky: 0100, variabilní symbol: 2377000323 (pro akademický rok 2023/2024), 2377000124 (pro akademický rok 2024/2025), konstantní symbol: 0308.

Chcete se zeptat?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.