Rigorózní řízení

Absolventi vybraných programů v magisterském stupni studia mohou požádat o zahájení rigorózního řízení a po obhájení rigorózní práce a složení zkoušky získat titul PhDr.

Programy rigorózního řízení

V případě zájmu o zahájení rigorózního řízení kontaktujte přímo vedoucího příslušné katedry.

 

Termíny rigorózního řízení

Pro konání zkoušky v podzimním semestru je nutno odevzdat přihlášku se všemi náležitostmi do 30. listopadu, pro konání zkoušky v jarním semestru je nutno přihlášku se všemi náležitostmi odevzdat do 30. dubna.

Přihláška k rigoróznímu řízení.

Úprava rukopisu.

 

Poplatek za úkony spojené s rigorózním řízením

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky (podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.) činí 8 000 Kč.

 

Dotazy a informace k rigoróznímu řízení


Referentka pro rigorózní řízení

Hana Kašpárková
telefon: 549 49 4022
e‑mail: