HR Award na FSS MU

Fakulta je hrdou držitelkou HR Award

Jsme první sociálněvědní fakulta v ČR, která získala tuto certifikaci Evropské komise určené pro výzkumné instituce, které se cíleně snaží vytvářet mezinárodní a transparentní pracovní prostředí odpovídající mezinárodním trendům v oblasti vědy.

Více zjistíte zde

Novinky z oblasti HR Award

Co je to HR Award a co FSS přinese?

HR Award je prestižní ocenění, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které se zaměřují na kvalitu řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu HRS4R. Chceme provázat a implementovat pracovní podmínky a profesní rozvoj pracovníků s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování při výběru vědeckých pracovníků.

Ocenění fakultě přinese:

  • Zvýšení prestiže a atraktivity pro výzkumné pracovníky a pracovnice
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • Vybrané příznivé podmínky pro sladění práce a soukromého života pracovníků a pracovnic
  • Transparentní nábor a výběr nových pracovníků a pracovnic
  • Mezinárodní prestiž a propojení fakulty s celoevropskou sítí výzkumných organizací
  • Získání finančních prostředků na výzkum ze zahraničních a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.

Více informací o HR Award vám podá:

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703).

Bez popisku

Dále jsme pro vás připravili možnost vzdělávání v oblasti soft skills, které můžete využít bezplatně a bez čerpání příspěvku na osobní rozvoj. Tato školení realizujeme v rámci projektu HR Award.

Nabídka školení v rámci HR Award 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.