Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Středoškolská oborová činnost se u žáků a žákyň středních škol stále více těší popularitě. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

Studující středních škol z Jihomoravského kraje si každoročně v březnu a dubnu vybírají témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů, tedy u nás na Fakultě sociálních studií. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži. JCMM jakožto pořadatelská organizace, poskytuje finanční podporu těchto prací v rozmezí 10 000–30 000 korun.

Adéla Souralová, proděkanka pro studium

„Studující ze středních škol si mohou vybírat z palety témat - od zkoumání politiky na komunální úrovni, přes Arktidu v mezinárodních vztazích a dezinformace a fakenews až po zkoumání toho, jak se utváří společenská diskuse o klimatické změně nebo jak středoškoláci užívají sociální sítě.“

Adéla Souralová, proděkanka pro studium

Důležitá data

Harmonogram 47. ročníku 2024/2025

  • Přihlašování studentů k tématům, psaní motivačních dopisů 1. března 2024 – 25. března 2024
  • Školitelé si vybírají studenty, s nimiž chtějí spolupracovat 1. dubna 2024 – 12. dubna 2024
  • Vyhlášení podpořených témat 15. dubna 2024
  • Podepsání smlouvy mezi studentem a JCMM 1. června 2024 – 28. června 2024

Více informací o SOČ na stránkách JCMM

Přijetí bez přijímací zkoušky

Úspěšní řešitelé Středoškolské odborné činnosti alespoň na úrovni krajského kola SOČ v níže specifikovaných kategoriích budou přijati bez přijímací zkoušky. Nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ.

Žadatel/ka o studium na FSS se umístil/a:
a) do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z kategorií:
01. Matematika a statistika;
05. Geologie a geografie;
08. Ochrana a tvorba životního prostředí;
13. Ekonomika a řízení;
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času;
15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby;
16. Historie;
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

b) do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole slovenské Stredoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z následujících kategorií:
01. Problematika voľného času;
05. Životné prostredie, geografia, geológia;
13. História, filozofia, právne vedy;
15. Ekonomika a riadenie;
16. Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba;
17. Pedagogika, psychológia, sociológia.

Informace o přijímacím řízení naleznete zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.