Orientační týden pro studenty prvních ročníků

V prvním týdnu podzimního semestru akademického roku 2019/2020 proběhne na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) opět tzv. Orientační týden.

11. 9. 2019

Vážené a milé kolegyně,
Vážení a milí kolegové,

Dovolte mi, abych Vás (zpět po prázdninách) přivítala na Fakultě sociálních studií a popřála Vám příjemný začátek nového akademického roku.

Již tradičně začíná podzimní semestr tzv. orientačním týdnem, který proběhne první týden podzimního semestru akademického roku 2019/2020. Tento týden – jak plyne z názvu – Vám má usnadnit orientaci ve studiu a seznámit Vás s tím, jak to tady chodí. Orientační týden je určen především novým studujícím, ale na své si přijdou také ti z vás, kdo se na FSS vracíte po zasloužených prázdninách.

Orientační týden má za cíl především:

  1. Poskytnout nově přijatým studujícím užitečné informace do studijních začátku na FSS,
  2. umožnit seznámení se s aktivitami základních součástí FSS, jakými jsou knihovna či Centrum jazykového vzdělávání,
  3. zprostředkovat všem stávajícím studujícím setkání s katedrami a diskusi ohledně podoby a průběhu studia.

Vedení fakulty i kateder všem novým studujícím účast na akcích Orientačního týdne FSS vřele doporučuje, a to s oporou ve zkušenostech a pozitivních reakcích z minulých let. Využijte možnost pobavit se hned na začátku studia se svými vyučujícími a vyjasněte si, co Vás během studia čeká. Jak vidíte v harmonogramu orientačního týdne, tak na všech našich studijních programech se konají informační setkání určená právě pro Vaše dotazy. 

Účast na jednotlivých akcích Orientačního týdne není povinná a je nutno je skloubit s výukou, která začíná 16. září 2019. Svou účast proto přizpůsobte rozvrhu předmětů, které jste si zapsali. Nezapomeňte také, že během 14 dnů se musíte zorientovat v zapsaných předmětech a provést případné změny v zápise.

Děkuji za pozornost věnovanou tomuto dopisu a přeji nám všem úspěšný start do nového akademického roku. Věřím, že Vás tvůrčí a přátelské prostředí na FSS bude motivovat ke studiu, které minimálně naplní (a snad v mnohých případech předčí) Vaše očekávání.

 

Adéla Souralová
Proděkanka pro studium


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.