Špatným zacházením trpí v Česku až 30 % seniorů

Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, Gerontologický institut, o. p. s. a Institut pro restorativní justici, z. s. v rámci společného projektu Restrabus uspořádaly na konci dubna v Praze odbornou konferenci a workshop na téma Týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů v jejich řešení.

29. 5. 2023

Bez popisku

Týráním, zneužíváním, špatným zacházením a podrýváním důstojnosti trpí v Česku kolem třiceti procent seniorů a seniorek. Podle hrubých odhadů stojí snahy o řešení tohoto fenoménu naši společnost přes 1,5 miliardy korun ročně. Přesto hlasy obětí zůstávají skryté. Pozvali jsme proto kanadskou expertku Arlene Groh, která přiblížila své letité zkušenosti s problematikou týrání a zneužívání seniorů řešenou prostřednictvím restorativních přístupů, uvedla jedna z organizátorek akce Lucie Vidovićová z katedry sociologie.

Na konferenci vědkyně a vědci také prezentovali výsledky svého unikátního výzkumu, který v české seniorské populaci vůbec poprvé sbíral prevalenční data reprezentativním způsobem na vzorku téměř 2 700 respondentů. Expertky a experti v něm sledují takzvaný syndrom EAN (z anglického elder abuse and neglect), tedy výskyt různých forem fyzického a psychického násilí, materiálního a finančního zneužívání, omezování osobních svobod, podrývání důstojnosti, sexualizovaného násilí, násilí na internetu, viktimizaci apod. Takzvaný syndrom EAN, tedy syndrom špatného zacházení s lidmi ve vyšším věku, nemá v Česku ani pořádně zavedené označení. Má celé spektrum příčin, vyskytuje se v řadě kontextů a uniká jednoduchým řešením, řekla Vidovićová pro časopis AGE (celý článek zde).

Ukázalo se, že dle historicky prvního prevalenčního reprezentativního šetření v české populaci se se syndromem EAN setká ročně 29 procent osob starších 65 let, které žijí mimo instituce. Řada z nich je zneužívána opakovaně a intenzivně, naprostá většina o tom ale s nikým nemluví. Ti, kteří s někým přece jen o incidentu promluvili, pouze v 70 procentech uvedli, že to situaci zlepšilo. Ukazuje se tak velký prostor pro zlepšení informovanosti o výskytu tohoto jevu, dostupné pomoci a zejména velká potřeba za osvětou.

První výsledky výzkumu mají již i své praktické dopady. Definici EAN doporučil Výbor pro práva starších lidí Rady vlády pro lidská práva také Výboru pro genderově podmíněné násilí, aby zohlednil problematiku starších lidí i ve svých agendách. Zároveň byla zahájena expertní i politická diskuse o možností upravit některá nevyhovující opatření ve stávajících zákonech a přidat opatření nová formou nového Zákona o týrání seniorů. Ten by se inspiroval právě vznikajícím Zákonem o domácím násilí. Mezi experty panuje shoda, že potírání fenoménu EAN by velmi benefitovalo z podobného přístupu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.