Úspěch týmu Katedry environmentálních studií ve výzvě TA ČR Prostředí pro život

6. 1. 2021

Tým expertů a expertek pod vedením Mgr. Ing. Jana Blažka z Katedry environmentálních studií FSS získal podporu v rámci 3. výzvy TA ČR Prostředí pro život. Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Ze všech 259 podaných žádostí se projekt umístil na 19. místě. V rámci výzvy se jednalo o jediný podpořený sociálně vědní projekt.

V následujících 3 letech se bude řešitelský tým ve složení Mgr. Ing. Jan Blažek, Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D., PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., zabývat tématem participativního bydlení v ČR. Ve spolupráci s dalšími partnerskými týmy ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity v Liberci a Centra pro podporu občanů Arnika budou zkoumat, zda a v jaké podobě lze v ČR očekávat rozvoj tohoto inovativního segmentu jakožto reakce na krizi bydlení. Do spolupráce je zapojeno také šest měst a obcí (Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Hrádek nad Nisou a Psáry), které budou výstupy projektu aplikovat buď do programů rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení, nebo přímo do zadávací dokumentace pro rozvoj konkrétních lokalit. Na základě participativního mezioborového výzkumu s aktéry výstavby vznikne metodika systémových řešení pro rozvoj participativního bydlení zahrnující environmentální, sociální, ekonomické ale také prostorové aspekty, nebo také například manuál správy a komunikace pro budoucí zájemce o tento segment bydlení, který zahrnuje baugruppe a cohousingy, ale také třeba družstevní bydlení, syndikáty nájemníků či sousedské sítě.

Více se o tématu participativního bydlení můžete dočíst v rozhovoru s hlavním řešitelem projektu Mgr. Ing. Janem Blažkem.

Fotogalerie realizovaných projektů participativního bydlení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.