Akademický senát Fakulty sociálních studií

Aktuálně

Volby do AS FSS MU - říjen 2021

Určení výsledků voleb

Dne 14. 10. v 9:00 skončila lhůta, kdy bylo možné hlasovat pro kandidující do obou komor AS FSS MU. Volební komise se sešla v 10:00 a vyhodnotila výsledky. 

Zápis z jednání VK: Určení výsledku voleb (English version)

Protokol o výsledcích exportovaný z ISu (komora akademických pracovníků | komora studentů)


Volební komise 13. 10. řešila několik stížností, které se týkaly opět nerovného přístupu k volbám. Problémem bylo použití hromadného mailu rozeslaného na adresu všech studentů jedním z kandidujících subjektů. Volební komise dala stěžovatelům částečně za pravdu a situaci se snažila narovnat tím, že hromadný email s informací o všech kandidujících subjektech poslala skrze stejný kanál. Stížnosti i reakce jsou opět na Dokumentovém serveru.


Dne 11. 10. dostala Volební komise první podnět k prošetření - Bc. Tina Mizerová si stěžovala na nerovné podmínky volební soutěže. Volební komise stížnost projednala a vydala rozhodnutí, které stěžovatelce dává částečně za pravdu. Šlo nicméně o pochybení, které není možné považovat za závažné a situace tak neovlivnila řádný průběh voleb. Podrobnosti (stížnost i reakce Volební komise) jsou dostupné na Dokumentovém serveru v ISu.


Zápis z jednání Volební komise (25. 6. 2021)

Zápis z jednání volební komise ze dne 5. 10. 2021

Minutes from the session of the electoral committee, October 5, 2021

Přítomni/Participants:

 • Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
 • Mikuláš Černík
 • Otto Eibl, Ph.D.
 • Vratislav Havlík, Ph.D.
 • Katarína Kováčová

Volební komise se jednomyslně shodla na přijetí kandidatury do voleb do akademického senátu FSS MU u následujících osob:

The electoral committee unanimously decided to accept the following candidates for the elections to the Academic senate of the FSS MU:

 

Komora akademických pracovníků/Chamber of academicians

 • doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
 • Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
 • Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Fridrichová, Ph.D.
 • PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
 • Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
 • Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
 • Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

 

Komora studentů/Chamber of students:

 • Jan Albrecht
 • Štěpán Bubík
 • Md Ali Hasan
 • Bc. Kristýna Jelínková
 • Tomáš Jirouch
 • Bc. Tereza Kračmárová
 • Anna Literová
 • Matouš Pažourek
 • Markéta Tereza Piáčková
 • Kateřina Svobodová
 • Bc. Václav Šmatera
 • Valerie Ulíková
 • Martin Veselý
 • Filip Vondráček
 • Shengyue Wang

Termín konání:

11. října 2021 8:00 - 14. října 2021 9:00

Podání kandidatury:

Elektronicky na volkom@fss.muni.cz. Podání musí proběhnout z fakultní / univerzitní emailové adresy a musí obsahovat:

 • označení volebního obvodu, v němž se volby konají;
 • příjmení, jméno a univerzitní číslo osoby (UČO) kandidáta;
 • datum podání návrhu.

Ke kandidatuře je nutné připojit formulář​ a nahrát jej i do ISu.

Agenda pro nadcházejející zasedání:

PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ
 • 25. 10. v 10:00
 • 29. 11. v 10:00

Zasedání probíhají v zasedací místnosti 2.11.

Usnesení z 218. zasedání ze dne 21. 6. 2021

2021-06-21/1

AS FSS MU schválil Jednací řád Vědecké rady FSS MU ve znění, které tvoří přílohu zápisu, a pověřil svého předsedu jeho bezodkladným postoupením Akademickému senátu MU.

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 


2021-06-21/2

AS FSS MU projednal a schválil výroční zprávu o hospodaření FSS MU za rok 2020 ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)


2021-06-21/3

AS FSS MU projednal a schválil Výroční zprávu FSS za rok 2020 ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Zápisy ze zasedání

Zápisy z jednání v ak. roce 2020/2021


 

Zápisy z jednání v ak. roce 2019/2020


 

Kontakt

Kontakt

Pro kontakt se senátem je možné použít emailovou adresu senat@fss.muni.cz (email přijde všem senátorům), popř. kontaktovat jednotlivé senátorky a senátory zvlášť. 

Možné je přímo kontaktovat i jednotlivé komory:

učitelská komora AS: ucitelska.komora@fss.muni.cz
studentská komora AS: studentska.komora@fss.muni.cz.

Studentskou komoru najdete i na Facebooku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.