Akademický senát Fakulty sociálních studií

Aktuálně

Agenda pro nadcházejející zasedání:

  1. Opatření FSS Soupis stipendijních programů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 2021

  2. Směrnice FSS MU 7/2020 Realizace pravidel hospodaření FSS MU

  3. Různé

Materiály k jednání na Dokumentovém serveru v ISu.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ V ROCE 2021
  • 25. ledna
  • 1. března
  • 29. března
  • 26. dubna
  • 31. května
  • 28. června

Jednání začínají vždy v 16:00 hodin a probíhají do odvolání online na platformě Zoom. Pro připojení použijte tento link.

Usnesení z 212. zasedání ze dne 30. 11. 2020

2020-11-30/1

AS FSS MU projednal a schválil novelizaci Podmínek přijímacího řízení na FSS MU v akademickém roce 2020/21 ve znění, které tvoří přílohu zápisu. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)


2020-11-30/2

AS FSS MU souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru European Governance (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) na studijní program European Governance (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) předloženým dne 23. 11. 2020 děkanem FSS MU a doporučuje jej Vědecké radě FSS MU ke schválení. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)


Důležité dokumenty a odkazy

Volební řád AS FSS

Jednací řád AS FSS

Statut FSS

Senát MU

Kontakt

Kontakt

Pro kontakt se senátem je možné použít emailovou adresu senat@fss.muni.cz (email přijde všem senátorům), popř. kontaktovat jednotlivé senátorky a senátory zvlášť. 

Možné je přímo kontaktovat i jednotlivé komory:

učitelská komora AS: ucitelska.komora@fss.muni.cz
studentská komora AS: studentska.komora@fss.muni.cz.

Studentskou komoru najdete i na Facebooku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.