Akademický senát Fakulty sociálních studií

Aktuálně

Agenda pro nadcházejející zasedání:

  1. Strategický záměr FSS MU na léta 2021-2028

  2. Rozpočet FSS MU na rok 2021

  3. Úprava pravidel přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/22

  4. Doplnění Pracovní skupiny FSS MU pro udržitelnost

Materiály k jednání na Dokumentovém serveru v ISu.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ V ROCE 2021
 • 25. ledna
 • 1. března
 • 29. března
 • 26. dubna
 • 31. května
 • 28. června

Jednání začínají vždy v 16:00 hodin a probíhají do odvolání online na platformě Zoom. Pro připojení použijte tento link.

Usnesení z 214. zasedání ze dne 1. 3. 2021

2021-03-01/1

AS FSS MU projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu FSS MU pro kalendářní rok 2021.

(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

 


Důležité dokumenty a odkazy

Volební řád AS FSS

Jednací řád AS FSS

Statut FSS

Senát MU

Kontakt

Kontakt

Pro kontakt se senátem je možné použít emailovou adresu senat@fss.muni.cz (email přijde všem senátorům), popř. kontaktovat jednotlivé senátorky a senátory zvlášť. 

Možné je přímo kontaktovat i jednotlivé komory:

učitelská komora AS: ucitelska.komora@fss.muni.cz
studentská komora AS: studentska.komora@fss.muni.cz.

Studentskou komoru najdete i na Facebooku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.