Akademický senát Fakulty sociálních studií

Aktuálně

Agenda pro nadcházejející zasedání:

  1. Vyhlášení voleb do AS FSS (říjen 2021)
  2. Různé
Příští TERMÍN ZASEDÁNÍ
  • 16. srpna 2021 od 10:00

Zasedání proběhne online na platformě Zoom. Pro připojení použijte tento link.

Usnesení z 218. zasedání ze dne 21. 6. 2021

2021-06-21/1

AS FSS MU schválil Jednací řád Vědecké rady FSS MU ve znění, které tvoří přílohu zápisu, a pověřil svého předsedu jeho bezodkladným postoupením Akademickému senátu MU.

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 


2021-06-21/2

AS FSS MU projednal a schválil výroční zprávu o hospodaření FSS MU za rok 2020 ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)


2021-06-21/3

AS FSS MU projednal a schválil Výroční zprávu FSS za rok 2020 ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Kontakt

Kontakt

Pro kontakt se senátem je možné použít emailovou adresu senat@fss.muni.cz (email přijde všem senátorům), popř. kontaktovat jednotlivé senátorky a senátory zvlášť. 

Možné je přímo kontaktovat i jednotlivé komory:

učitelská komora AS: ucitelska.komora@fss.muni.cz
studentská komora AS: studentska.komora@fss.muni.cz.

Studentskou komoru najdete i na Facebooku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.