doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.48
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7156
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Russian Federation´s Nuclear Geopolitics and Business Strategy
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The articles (excluding appendixes 2.1 and 2.2) were already published by MuniPress, Elsevier and Taylor & Francis. The licences are owned by the respective publishing houses.
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. (Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Prof. Arunas Molis, Ph.D. (Fakulta politických věd a diplomacie, Univerzita Vytautase Velkého, Kaunas, Litva)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 4. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. Alexander Duleba, CSc. (Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešove)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. Ing. Josef Kott, DrSc. (Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni)
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.