doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.

docentka – Katedra sociologie


kancelář: 3.66
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4381
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 2. 2017
Habilitační práce (veřejná část) The Boundaries of Belonging: Symbolic Boundary Work Among Immigration Activists in the United States
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Publikace bude vydána jako monografie na základě smlouvy s Palgrave Macmilian, Springer International Publishing AG
Oponenti habilitační práce prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (Uppsala University, Department of Government)
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (Etnologický Ústav Akademie Věd ČR v.v.i.)
prof. Andera M. Voyer (Pace univerzita, New York)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Prof. Dr. Ilja Šrubař (Institut für Soziologie, Univerität Erlangen-Nürnberg)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.