Mgr. Lukas Blinka, PhD.


kancelář: 2.50
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3393
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Lukas Blinka, PhD et Ph.D., narozen 26.2., 1980
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D. Sociální psychologie, Masarykova Universita, Brno
 • 2013: PhD Média a Komunikace, University Tartu, Estonsko
 • 2007: Mgr. Psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Universita
Přehled zaměstnání
 • 2017 do současnosti: University of Akureyri, Island (2017 – 2018 odborný asistent; 2019 do současnosti externí vyučující)
 • 2007 do současnosti: Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, odborný asistent (2007 do současnosti Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny; 2015 do současnosti Katedra psychologie; 2015 do současnosti Katedra mediálních studií a žurnalistiky)
Pedagogická činnost
 • Aplikovaná sociální psychologie; Sociální psychologie; Psychologi médií; Teorie masové komunikace; Dějiny psychologie; Psychologie závislostí; Psychologie počítačových her; Analytická psychologie C.G. Junga; Biologická psychologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumné granty a členství ve výzkumných teamech:
 • 2020 do současnosti: člen Islandského teamu Health Behaviour in School-Aged Children project (HBSC) a European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)
 • 2017-2019: Sexuality and the Internet in the second half of life (Czech Science Foundation; GA17-11384S). Spoluřešitel; Hlavní řešitel v období 2017-1018
 • 2015-2017: New Behavioural Addictions: Games and Sexuality Online (Czech Science Foundation; GAP407/11/0585). Hlavní řešitel
 • 2012-2014: Revealing Factors of Excessive Online Gaming and its Development over Time (Czech Science Foundation; GA ČR (P407/12/1831). Spoluřešitel
 • 2013-2018: Conceptualisations and experiences with public and private in technologically saturated society (Estonian Research Council; PUT44). Spoluřešitel
 • 2011-2015: Generations and inter-generational relationships in the emerging information society (Estonian Research Council; ETF8527). Spoluřešitel
 • 2008-2011: EU Kids Online II (European Commission and London School of Economics and Political Science). Člen českého teamu 2007-2009: Weblog: a window into adolescent's soul" supported by "The Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic" (KJB708140702). Spoluřešitel
 • Výzkumý a akademický zájem: Nadměrné používání médií; Behaviorální závislosti; Motivace lidského chování; Motivace používání médií; Sexualita; Sexualita a nová média; Sociální psychologie; Psychologie médií; Evoluční psychologie; Psychodynamika a hlubinná psychologie
Vybrané publikace
 • ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a David VAŠEK. Online Sex Addiction After 50 : an Exploratory Study of Age-Related Vulnerability. International Journal of Mental Health and Addiction, New York: Springer, 2020, neuveden, neuveden, s. 1-15. ISSN 1557-1874. doi:10.1007/s11469-019-00200-3. URL info
 • FALTÝNKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA, Anna ŠEVČÍKOVÁ a Daniela HUSAROVÁ. The Associations between Family-Related Factors and Excessive Internet Use in Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 5, s. 1-11. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17051754. article - open access info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA a Kristian DANEBACK. Sexting as a predictor of sexual behavior in a sample of Czech adolescents. European Journal of Developmental Psychology, Abingdon: Routledge, 2018, roč. 15, č. 4, s. 426-437. ISSN 1740-5629. doi:10.1080/17405629.2017.1295842. URL info
 • HUSAROVÁ, Daniela, Lukas BLINKA, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Jitse P VAN DIJK a Sijmen A REIJNEVELD. Do sleeping habits mediate the association between time spent on digital devices and school problems in adolescence? European Journal of Public Health, Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 28, č. 3, s. 463-468. ISSN 1101-1262. doi:10.1093/eurpub/ckx198. URL info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA a Veronika SOUKALOVÁ. Excessive Internet use for Sexual Purposes Among Members of Sexaholics Anonymous and Sex Addicts Anonymous. Sexual Addiction & Compulsivity, London: Routledge, 2018, roč. 25, č. 1, s. 65-79. ISSN 1072-0162. doi:10.1080/10720162.2018.1431166. článek info
 • ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina, Lukas BLINKA a Adam ŤÁPAL. Gaming under the influence : an exploratory study. Journal of Behavioral Addictions, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2018, roč. 7, č. 2, s. 493-498. ISSN 2062-5871. doi:10.1556/2006.7.2018.27. článek info
 • HUSAROVÁ, Daniela, Andrea MADARASOVÁ-GECKOVÁ, Lukas BLINKA, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Jitse P. VAN DIJK a Sijmen A. REIJNEVELD. Screen-based behaviour in school-aged children with long-term illness. BMC Public Health, BioMed Central, 2016, roč. 16, č. 130, s. nestránkováno. ISSN 1471-2458. doi:10.1186/s12889-016-2804-8. URL info
 • ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina, Kjartan ÓLAFSSON a Lukas BLINKA. The effect of smartphone use on trends in European adolescents’ excessive Internet use. Behaviour & Information Technology, 2016, roč. 35, č. 1, s. 68-74. ISSN 0144-929X. doi:10.1080/0144929X.2015.1114144. URL info
 • ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina a Lukas BLINKA. Interpersonal dependency and online gaming addiction. Journal of Behavioral Addictions, 2016, roč. 5, č. 1, s. 108-114. ISSN 2062-5871. doi:10.1556/2006.5.2016.002. URL info
 • BLINKA, Lukas, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Kristína MITTEROVÁ. Dysfunctional impulsivity in online gaming addiction and engagement. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 2016, roč. 10, č. 3, s. nestránkováno. ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2016-3-5. URL info
 • KALMUS, Veronika, Lukas BLINKA a Kjartan ÓLAFSSON. Does It Matter What Mama Says: Evaluating the Role of Parental Mediation in European Adolescents’ Excessive Internet Use. Children & Society, 2015, roč. 29, č. 2, s. 122-133. ISSN 0951-0605. doi:10.1111/chso.12020. URL info
 • BLINKA, Lukas, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Klaus WÖLFLING, Kai MÜLLER a Michael DREIER. Excessive internet use in European adolescents: What determines differences in severity? International Journal of Public Health, 2015, roč. 60, č. 2, s. 249-256. ISSN 1661-8556. doi:10.1007/s00038-014-0635-x. info
 • ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina, Kjartan ÓLAFSSON a Lukas BLINKA. Excessive Internet Use and its association with negative experiences: Quasi-validation of a short scale in 25 European countries. Computers in Human Behavior, Elsevier, 2015, roč. 53, December 2015, s. 118-123. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2015.06.047. URL info
 • BLINKA, Lukas. Online závislosti. Praha: Grada, 2015. 200 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5311-9. info
 • BLINKA, Lukas a Jakub MIKUŠKA. The role of social motivation and sociability of gamers in online game addiction. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace, Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1802-7962. URL info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Lukas BLINKA, Alena ČERNÁ, Lenka DĚDKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ a David ŠMAHEL. Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 184 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5010-1. info
 • KALMUS, Veronika, Andra SIIBAK a Lukas BLINKA. Internet and Child Well-Being. In Ben-Arieh, A.; Casas, F.; Frønes, I.; Korbin, J.E.. Handbook of Child Well-Being. 1st ed. Dordrech: Springer, 2013. s. 2093-2133, 41 s. ISBN 978-90-481-9062-1. info

15. 6. 2020