Geography of Czech Elections in Multi-level setting

Název česky Geografie víceúrovňového uspořádání voleb v České republice
Autoři

VODA Petr PINK Michal

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Navržený příspěvek se věnuje prostorové variabilitě volebních výsledků v českých podmínkách s důrazem na společné (a odlišné) rysy v rámci víceúrovňového systému. Sledovány budou především volby do Poslanecké sněmovny, krajské volby a volby do Evropského parlamentu. Tato základní skupina bude také rozšířena o nově zavedené volby prezidentské, naopak pro svůj specifický charakter budou vynechány senátní a komunální volby. Autoři ke studiu zmíněných specifik využijí kvantitativní nástroje sociálních věd, základní datovou bázi budou představovat volební výsledky agregované na úroveň jednotlivých obcí a výsledky celostátního censu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.