Civil Society Representing and Represented

Název česky Občanská společnost reprezentující a reprezentovaná
Autoři

MARADA Radim

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Revoluční rétorika roku 1989 postulovala občanskou společnost současně jako vrcholný cíl revoluční transformace (obraz opravdu demokratické společnosti) a jako nástroj k dosažení tohoto cíle. Zárodky toho, čeho mělo být dosaženo tak měly být identifikovány již ve stávajících osobních vlastnostech, mezilidských vztazích a organizačních formách. Tato konstelace brzy vybudila potřebu striktního rozlišování mezi občanským a ne-občanským a vedla tak k ustavení nových konfliktních linií v porevolučním sociálním a kulturním prostředí. Text identifikuje klíčové zdroje, podoby a důsledky tohoto procesu, přičemž se zejména zaměřuje na sociálně-kulturní a politizovaný konflikt, jenž vykrystalizoval společně s tím a do té míry, do které si výhradní právo na reprezentaci občanskosti a občanské společnosti uzurpovaly nové organizace nevládního a neziskového sektoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.