Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce

Autoři

HORŇÁČEK Josef KLIMPLOVÁ Lenka VYHLÍDAL Jiří WINKLER Jiří ZELENKOVÁ Iveta FRIŠAUFOVÁ Magda

Rok publikování 2014
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V první části programu představil odborný pracovník realizačního týmu projektu "Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu" Josef Horňáček metodiku sběru dat a prvotní zjištění o požadavcích zaměstnavatelů na regionálním trhu práce v JmK. Informoval také o dalším postupu v rámci projektu, a to o vytvoření karet profesí, posouzení funkčnosti tohoto typu šetření trhu práce a vytvoření certifikované metodiky. V druhém bodu programu prezentovali švédští experti Tord Strannefors a Jan Sundqvist fungování „barometru profesí“, jež je výstupem analýzy požadavků na regionálním trhu práce ve Švédsku, a popsali, jakým způsobem mohou barometr profesí využívat nejen úřady práce, ale i různí aktéři jako krajské a místní samosprávy, vzdělávací instituce, zaměstnavatelská sdružení, odbory a např. i lidé, kteří stojí před rozhodnutím o výběru či změně vzdělání či povolání. Účastníky v diskusi zajímal zejména výběr vzorku a metodika sběru dat při pilotním šetření. Švédských partnerů se pak dotazovali, jak dlouho trvalo vyvinout informační systém barometru profesí a co vše bylo potřeba k jeho zavedení. Dále pozvané sociální partnery zajímalo, jak lze predikovat poptávku po profesi, když ani samy firmy to často nedokáží. Byla též diskutována problematika dlouhodobého rozporu mezi nabídkou a poptávkou, kdy chybí technické profese, existuje sice spolupráce se školami, ale nedaří se vzbudit zájem studentů o tyto profese.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.