Prosazování zájmů ČR v rozhodovacích orgánech EU. Hledání kompromisů, budování koalic v Evropské radě a Radě EU a spolupráce s ostatními institucemi EU

Autoři

GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ Leona KANIOK Petr KUCHYŇKOVÁ Petra PITROVÁ Markéta MOCEK Ondřej

Rok publikování 2013
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Popis *Výzkumná zpráva se soustředí na 3 základní okruhy problémů: 1) Prosazování zájmů ČR v rozhodovacích orgánech EU se specifickým důrazem na Radu EU a klíčové aspekty (faktory), které prosazování zájmů ovlivňují; 2) Spolupráce s ostatními členskými státy EU v procesu hledání kompromisů a budování koalic, otázka koaličního potenciálu ČR; 3) Spolupráce s ostatními institucemi a jejími zástupci v procesu prosazování zájmů ČR, s důrazem na Evropskou komisi a Evropský parlament. S ohledem na požadavky zadavatele (Technologická agentura ČR) a účely výzkumu se jednalo o výzkum kvalitativní, zaměřený nikoli na exaktní výsledky jednotlivých hlasování, ale na praxi vyjednávání a prosazování zájmů v institucích EU a faktory, které jej v českém případě ovlivňují. V rámci výzkumu byly uskutečněny polostrukturované rozhovory (využití techniky elite interview) s 39 respondenty, kterými byli současní či bývalí zaměstnanci příslušných vládních resortů se zkušeností zastupování ČR v rámci Rady EU (resp. přípravou agendy pro jednání na úrovni Evropské rady), současní či bývalí zaměstnanci Stálého zastoupení ČR v Bruselu, pracovníci působící ve strukturách Rady EU a Evropské komise a v neposlední řadě zástupci ČR v Evropském parlamentu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.