Čeho se dnes mladí lidé bojí? Volně generované výpovědi o strachu vs. sebeposuzovací škála

Logo poskytovatele
Autoři

VOLKOVÁ Anežka LACINOVÁ Lenka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ Radka DUŠKOVÁ Pavla

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova Specific fears; emerging adulthood; self-report scales; free-response method
Popis Cílem studie je explorace specifických strachů v období vynořující se dospělosti. Dílčím cílem je prověřit vhodnost užití kombinace škál FSS II a FSSC-II pro respondenty v období vynořující se dospělosti prostřednictvím porovnání výsledků z volně generovaných výpovědí s výsledky získanými užitím sebeposuzovací škály. Studie se zúčastnilo 642 respondentů, 162 mužů a 480 žen. Věkové rozmezí respondentů se pohybovalo od 20 do 29 let (průměrný věk= 23,96; SD= 2,44). Ve studii byly kombinovány dvě metody sběru dat – sebeposuzovací škály (kombinace škál FSSC-II a FSS II) a volná výpověď. Z volných výpovědí byla vytvořena kategorizace mapující obsahovou formu strachu. Na základě výsledků lze popsat strachy typické pro období mladé či vynořující se dospělosti. Jedná se zejména o strachy školní, strachy spojené se selháním, strachy o blízké, strachy spojené se zaměstnáním, strachy ze smrti, partnerské strachy, strachy z odmítnutí druhými lidmi, generalizované strachy a strachy z neznámého. Strachy, které byly detekovány prostřednictvím volných výpovědí, jsou obsahově specifické a zahrnují také vlivy vnějšího prostředí, historický a sociální kontext. Sebeposuzovací škály FSSC II a FSS II se ukázaly být obsahově nedostačující. Bylo by vhodné tyto škály na základě volných výpovědí modifikovat, aby lépe reflektovaly vývojové období mladé dospělosti a český kontext. Limitem studie bylo složení výzkumného vzorku. Jednalo se převážně o studenty (80%) a ženy (74%), což mohlo přispět například k vysokému zastoupení kategorie školních strachů v rámci studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.